Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
piątek, 14 czerwca 2024 14:53

Zieleń na zielonym Żoliborzu w 2023 roku

Przeprowadzanie ekspertyz dendrologicznych, sadzenie nowych drzew i krzewów, pielęgnacja istniejących drzew, budki lęgowe w parkach, na skwerach i zieleńcach – to bilans zielonych działań zrealizowanych przez żoliborski ratusz w 2023 roku.
Zieleń na zielonym Żoliborzu w 2023 roku

Źródło: UD Żoliborz

W tym artykule przeczytasz o:

- nowych drzewach i krzewch na Żoliborzu
- inicjatywach mieszkańców dotyczących terenów zielonych
- na co wydane zostały środki z budżetu Wydziału Ochrony Środowiska

 W 2023 roku Urząd Dzielnicy Żoliborz przeprowadził 35 ekspertyz dendrologicznych, zasadzonych zostało 77 nowych drzew i 820 krzewów. Urząd zajmował się także pielęgnacją istniejących drzew, z których m.in. usuwano jemiołę. Oczyszczano budki lęgowe w parkach, na skwerach i na zieleńcach. Wyremontowane zostało również pomieszczenie poboru wody oligoceńskiej przy ul. Gen. Zajączka 7.

- Nowością w tym roku było włączenie mieszkańców w akcję typowania drzew z terenów administrowanych przez dzielnicę, a które należy poddać ekspertyzie dendrologicznej, aby ocenić ich stan i dobrać właściwe zabiegi pielęgnacyjne. Przeznaczyliśmy na ten cel ponad 51 tys. zł, dzięki czemu udało się wybrać i przebadać łącznie 35 drzew – mówi Renata Kozłowska, zastępca burmistrza Żoliborza – Z otrzymanych wyników badań wynika, że do usunięcia kwalifikują się 4 drzewa: dwa klony srebrzyste i dwie topole kanadyjskie, a pozostałe 31 drzew wymaga przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych – dodaje.

Ekspertyzy dendrologiczne przeprowadzono wśród 21 topól, 13 klonów srebrzystych i u jednego kasztanowca zwyczajnego. Jednocześnie starania ratusza zmierzają do tego, aby na Żoliborzu pojawiało się coraz więcej nowych drzew. W minionym roku posadzono ich 77, z czego 18 w ramach realizacji projektu z Budżetu Obywatelskiego, a 59 z budżetu dzielnicy. Najwięcej nowych nasadzeń pojawiło się przy ulicy Rydygiera – 13 drzew oraz liczący 18 drzew szpaler kwitnących wiśni japońskich "Amanogawa" wzdłuż chodnika prowadzącego do ogródków działkowych przy skrzyżowaniu ulic - Promyka i Bohomolca. Z 70 żoliborskich drzew usunęta została jemioła pospolita. Najwięcej takich zabiegów przeprowadzonych zostało w Parku Kępa Potocka, gdzie jemiołę usynięto z 46 drzew oraz z 11 klonów srebrzystych przy al. Wojska Polskiego. Przy szkole na ul. gen Zajączka posadzonych zostało z kolei 820 krzewów róży okrywowej

Uswanie jemioły z drzew

Inicjatywy mieszkańców – Budżet Obywatelski
Kolejny rok z rzędu najwięcej projektów z Budżetu Obywatelskiego na Żoliborzu realizował zespół Wydziału Ochrony Środowiska. Zgodnie z wolą mieszkańców przy Gliniankach Włościańskich pojawił się „kaczkomat” – automat dozujący karmę dla dzikiego ptactwa. Z kolei na terenie parku Kępa Potocka ustawione zostały trzy nowe i wygodne leżanki wypoczynkowe. Dwukrotnie wyczyszczonych, poddanych naprawom i konserwacji zostało ok. 400 budek lęgowych dla ptaków na terenach zielonych Żoliborza, w tym także wieża dla jerzyków w parku Sady Żoliborskie. `We współpracy z ornitologami wymieniono zniszczone budki i zawieszono 150 zupełnie nowych.

Bioróżnorodność i zwierzęta
Na terenie dzielnicy Żoliborz bytuje blisko 900 kotów wolno żyjących. W ramach współpracy z przychodnią weterynaryjną - Szpital Zwierząt Egzotycznych OAZA przy ul. Potockiej 4, wydanych zostało 115 skierowań na zabiegi weterynaryjne dla społecznych karmicieli kotów. Urząd oferuje kotom znajdującym się pod ich opieką badania profilaktyczne i specjalistyczne, szczepienia i odrobaczanie, zabiegi kastracji i sterylizacji, zabiegi ratujące życie. Przekazuje także karmę suchą i mokrą.

Po raz kolejny na terenie dzielnicy zorganizowane zostało przez ratusz „Żoliborskie miodobranie”. Pod czujnym nadzorem pszczelarzy mieszkańcy samodzielnie wyjmowali ramki z nadwyżką miodu, a następnie odsklepiali, wirowali i degustowali świeży nektar. Z pasiek w parkach: Kępa Potocka i Kaskada zebrano 250 kg miodu.

Ujęcia wody oligoceńskiej
Żoliborski Wydział Ochrony  Środowiska opiekuje się trzema studniami z wodą oligoceńską na terenie dzielnicy: przy ul. Hozjusza 2, przy ul. Gen. Zajączka 7 oraz przy ul. Przasnyskiej róg Elbląskiej. Stale wykonywane są analizy i badania parametrów mikrobiologicznych, chemicznych, organoleptycznych, fizykochemicznych pobieranej przez mieszkańców wody. Prowadzone są także pomiary ilości pobieranej wody oraz pomiary wydajności studni i położenia zwierciadła wody. W 2023 roku wyremontowane zostało gruntownie pomieszczenie punktu poboru wody oligoceńskiej przy ul. Gen. Zajączka 7.

Ujęcie wody oligoceńskiej przy ul. Gen. Zajączka 7 po remoncie

Zielony budżet w 2023 roku
Tradycyjnie największa część budżetu Wydziału Ochrony Środowiska – prawie 60 proc. przeznaczona została na utrzymanie terenów zielonych. Pod opieką urzędu dzielnicy znajdują się parki, skwery i zieleńce o łącznej powierzchni ok. 38,22 ha. Dodatkowo trawniki, zieleń przyuliczna oraz dzikie tereny zielone zajmują kolejne ok. 31,39 ha. Ponad 18 proc. wydatkowana została na utrzymanie porządku i czystości w pasach drogowych, a niespełna 9 proc. – na zimowe utrzymanie pasów drogowych. Resztę środków przeznaczono na utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych, zbiorników, urządzeń wodnych i technicznych, a także opiekę nad miejscami pamięci.


Podziel się
Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
Marcin 11.01.2024 10:43
77 drzew to niezbyt wiele. Ambicje mamy chyba większe. Ile w tym czasie zostało wyciętych na Żoliborzu? Bilans na plusie?

Marcin 11.01.2024 10:44
Dla przykładu pod nowe przedszkole na Ficowskiego wycięte zostanie 200-400 drzew.

PRZECZYTAJ