Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
poniedziałek, 24 czerwca 2024 00:17

Regulamin prenumeraty cyfrowej Gazety Żoliborza

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI

1. Usługa Prenumeraty Cyfrowej Gazety Żoliborza świadczona jest co do zasady odpłatnie.

2. W ramach usługi Prenumeraty Cyfrowej Gazety Żoliborza Użytkownik otrzymuje dostęp do treści rozpowszechnianych w portalu www.gazetazoliborza.pl w ramach pakietu na okres Prenumeraty na kolejno następujące po sobie okresy Prenumeraty.

3. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Prenumeraty Cyfrowej Gazety Żoliborza bez ograniczeń dotyczących urządzeń z dostępem do Internetu. Udostępnienie Prenumeraty Cyfrowej Gazety Żoliborza osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wymaga odrębnej zgody wydawnictwa PKM Żoli Media.

4. Dostępność Prenumeraty Cyfrowej Gazety Żoliborza jest nieograniczona terytorialnie.

5. Usługa Prenumeraty Cyfrowej Gazety Żoliborza jest świadczona wyłącznie dla Użytkowników, którzy:

- posiadają Konto (Użytkownikowi, który nie ma Konta zostanie ono założone automatycznie podczas zakupu Pakietu Prenumeraty), Użytkownik otrzymuje dostęp do Pakietu gdy:

- zaakceptuje Regulamin;

- zakupi Pakiet lub otrzyma dostęp do Pakietu na innych przewidzianych przez wydawnictwo PKM Żoli Media zasadach;

- dysponuje sprzętem spełniającym minimalne wymagania sprzętowe określone w punkcie IV tego regulaminu.

6. Usługa Prenumeraty Cyfrowej Gazety Żoliborza jest świadczona przez PKM Żoli Media, ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa. NIP 6562129216

7. Użytkownik nie może, w związku z korzystaniem z usługi Prenumeraty Cyfrowej Gazety Żoliborza, otrzymywać treści o charakterze bezprawnym.

 

 ZAKUPU PAKIETÓW ZA POŚREDNICTWEM SERWISU

1. Aby zakupić Pakiet za pośrednictwem Serwisu, należy;
- wejść na stronę www.gazetazoliborza.pl/prenumerata
- wybrać pakiet,
- zarejestrować konto Użytkownika,
- wprowadzić dane karty płatniczej Użytkownika
- zatwierdzić zakup

2. Pakiet zakupiony za pośrednictwem Serwisu zostanie udostępniony Użytkownikowi najpóźniej do 24 godzin od potwierdzenia płatności.

3. Usługa Prenumeraty Cyfrowej Gazety Żoliborza jest świadczona formie zapłaty Autoodnawialnej, Użytkownik wyraża zgodę na pobieranie przez Wydawnictwo z karty płatniczej, ceny za kolejne Okresy Prenumeraty w wysokości wskazanej w złożonym zamówieniu.

3.1 Płatność za kolejne Okresy Prenumeraty, w ramach Prenumeraty Autoodnawialnej jest realizowana poprzez pobranie przez PKM Żoli Media ceny za kolejny Okres Prenumeraty. Cena za kolejny Okres Prenumeraty jest pobierana nie później niż 12 h po i nie wcześniej niż 12h przed rozpoczęciem kolejnego Okresu Prenumeraty.

3.2 Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z autoodnowienia poprzez rezygnację z autoodnowienia na swoim Koncie, nie później, niż 48 h przed rozpoczęciem kolejnego Okresu Prenumeraty;

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie Użytkownikom będącym konsumentami.

1. Użytkownik może skorzystać z prawa rezygnacji z Prenumeraty Cyfrowej Gazety Żoliborza w dowolnym momencie, jednak nie później niż na 48h przed rozpoczęciem nowego cyklu rozliczeniowego .

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia Użytkownik musi zalogować się na swoje Konto i nacisnąć przycisk „anuluj” a następnie potwierdzić chęć rezygnacji.

 

MINIMALNE WYMAGANIA SPRZĘTOWE UMOŻLIWIAJĄCE KORZYSTANIE Z PRENUMERATY CYFROWEJ GAZETY ŻOLIBORZA

1. 1.  Korzystanie z Prenumeraty Cyfrowej Gazety Żoliborza poprzez przeglądanie stron internetowych jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny i urządzenie końcowe Użytkownika, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych przeglądarki: Firefox 56.0 lub wersja wyższa, Chrome 64.0 lub wersja wyższa, Chrome Mobile 64.0 lub wersja wyższa, Microsoft Egde, Opera 51.0 lub wersja wyższa, Safari 10.0 lub wersja wyżza, WebKit Mobile 10.0 lub wersja wyższa.

2. Przeglądarka Użytkownika nie powinna mieć blokady plików serwisowych cookie .

3. Wymagane jest połączenie z siecią Internet.

 

REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje, w tym związane z korzystaniem z Pakietów, zakupem, dokonaniem płatności itp. należy składać pisemnie na adres: [email protected]

2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14-stu dni od dnia otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.

3. Poza trybem wskazanym w ust. 1 i 2 powyżej, PKM Żoli Media nie przewiduje możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Podziel się

NAPISZ DO NAS!

Jeśli masz interesujący temat, który możemy poruszyć lub byłeś(aś) świadkiem ważnego zdarzenia - napisz do nas.