Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
poniedziałek, 22 lipca 2024 22:37

Co z dofinansowaniem sportu w Szkole Podstawowej nr 392?

Od lat Szkoła Podstawowa nr 392 prowadzi klasy o profilu sportowym. Niestety w ubiegłym roku powstała tylko jedna klasa pierwsza, a w tym roku szkolnym nie było możliwości utworzenia takiej klasy. Rodzice po raz kolejny apelują o to, aby Dzielnica wypełniła swoje zobowiązania jakie padły na ich spotkaniu z władzami Dzielnicy w maju b.r.
Co z dofinansowaniem sportu w Szkole Podstawowej nr 392?

Autor: Wiktor Zając

Rodzice rozczarowani sytuacją w szkole

Jak napisała do redakcji Gazety Żoliborza jedna z matek ucznia Szkoły Podstawowej nr 392 im. Jana Bytnara ps. „Rudy” przy Al. Wojska Polskiego 1A, w szkole od lat były prowadzone klasy o profilu sportowym, w tym klasy pływackie. „Dzieci reprezentują Szkołę i Dzielnicę Żoliborz na zawodach zarówno w szczeblu lokalnym, wojewódzkim, jak również ogólnopolskim osiągając sukcesy i promując Dzielnicę. Niestety, w związku z utworzeniem zaledwie jednej klasy pierwszej w zeszłym roku szkolnym (2022/2023), nie było możliwości utworzenia w szkole klasy pierwszej o profilu sportowym. Według obowiązujących przepisów, w szkole musi znajdować się przynajmniej jedna klasa o profilu ogólnym, do której mogą zapisać się dzieci z obwodu szkoły. W związku z tym obecnie rocznik dzieci 2015, który zaczynał edukację szkolną w zeszłym roku, jest jedynym rocznikiem w naszej szkole, który nie ma realizowanego programu sportowego” - wyjaśniła w liście do redakcji matka ucznia Szkoły Podstawowej nr 392.

Jakie są warunki utworzenia oddziału sportowego?

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 392 p. Marzena Rutkowska wyjaśniła, że warunkiem utworzenia oddziału sportowego jest przystąpienie i spełnienie warunków próby sprawności. „W trakcie rekrutacji, w 2022 r., zakwalifikowało się po próbie sprawności sześciu uczniów do klasy sportowej - profil pływanie i jeden uczeń - profil piłka nożna” - dodała Dyrektor Szkoły. Pani Dyrektor zaznaczyła, że szkoła planuje organizację zgodnie z Wytycznymi do organizacji przedszkoli i szkół prowadzonych przez m. st. Warszawę w roku szkolnym 2023/24, (adekwatnie 2022/23) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego. Według rozporządzenia: „w oddziale sportowym są prowadzone zajęcia sportowe obejmujące szkolenie sportowe w jednym lub kilku sportach, w co najmniej trzech kolejnych klasach szkoły danego typu, dla co najmniej 20 uczniów w oddziale w pierwszym roku szkolenia”, czyli klasa sportowa powstaje, gdy liczy co najmniej 20 uczniów. „W związku z powyższym rodzice kandydatów zostali poinformowani (jeszcze w trakcie naboru) o braku możliwości utworzenia klasy sportowej” - podkreśliła dyrektor.

Niespełnione deklaracje...?

Dnia 9 maja b.r. w szkole odbyło się spotkanie, w którym udział wzięła Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz - p. Renata Kozłowska, Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania w Dzielnicy Żoliborz - p. Artur Nawrot, Dyrekcja Szkoły oraz przedstawiciele Rady Rodziców. Jak poinformowała naszą redakcję matka jednego z uczniów, pani burmistrz zadeklarowała, że od kolejnego roku szkolnego (2023/24) że przekształci klasę pierwszą, z klasy ogólnej na usportowioną. Klasa usportowiona miała umożliwić chętnym dzieciom na realizację programu sportowego - szkolenia pływackiego lub piłkarskiego. Niestety, deklaracja ta nie została spełniona, o czym my Rodzice dzieci dowiedzieliśmy się na początku września, wraz z powrotem dzieci do szkoły.  W tym momencie klasa druga liczy aż 27 dzieci, z czego połowa dzieci, chętna jest na uczestniczenie w szkoleniu sportowym. Ponadto jak twierdzi zaniepokojony sytuacją rodzic, Uczniowski Klub Sportowy UKS "Żoliborz", który prowadzi treningi pływackie w szkole, również jest za tym, żeby taka klasa usportowiona powstała i żeby dzieci 8-letnie jak najszybciej rozpoczęły treningi i brały udział we współzawodnictwie sportowym. „Padła nawet deklaracja, żeby w ramach cięcia kosztów, treningi te odbywałyby się łącznie z treningami obecnej pierwszej klasy” - dodała matka ucznia. Jak poinformowała nas Pani Dyrektor, Pani Burmistrz Renata Kozłowska zaznaczyła, że posiadanie wystarczających środków finansowych oraz wola uczestnictwa w szkoleniu sportowym mogą stanowić warunek do przyznania dodatkowych godzin na szkolenie sportowe. „W trakcie rekrutacji szkoła organizuje nabór uzupełniający dla uczniów klas II-VIII aplikujących do klasy sportowej - dyscypliny piłka nożna i pływanie. Dodam, że żaden uczeń z klasy 1a nie przystąpił do uzupełniającej próby sprawności w maju 2023 r.” - wyjaśniła dyrektor Marzena Rutkowska. Rzecznik prasowy Urzędu Dzielnicy Pani Donata Wancel dodała, że uzupełniająca próba sprawności miała stanowić jedną z przesłanek przyznania dodatkowych godzin na szkolenie sportowe. Ponadto jak poinformowała Pani Rzecznik, na spotkaniu w maju b.r. nie zostały złożone obietnice dotyczące przekształcenia obecnej klasy drugiej w klasę usportowioną, ale omówione alternatywne rozwiązanie z zastrzeżeniem, że będzie możliwość wygospodarowania dodatkowych środków na ten cel. „Aktualny deficyt budżetowy obejmujący tylko obowiązkowe wydatki oświatowe na Żoliborzu wynosi 7 230 000 zł i o tee środki wystąpiliśmy do Biura Edukacji m. st. Warszawy” - dodała rzecznik. 

Dzielnica nie przyznała dofinansowania na dodatkowe treningi w szkole

„Niestety, oprócz braku realizacji deklaracji o usportowieniu drugiej klasy, okazało się, że również Dzielnica nie przyznała dofinansowania na dodatkowe treningi dla innych klas, w których takowe dotychczas się odbywały” - twierdzi matka ucznia. Na tę kwestię zarówno Urząd Dzielnicy Żoliborz jak i Dyrekcja Szkoły odpowiedziały, że w roku szkolnym 2023/24 szkoła otrzymała dodatkowe godziny z puli samorządowej na zatrudnienie specjalistów: terapeuty pedagogicznego, nauczyciela współorganizującego kształcenie oraz bibliotekarza szkolnego i wychowawcy świetlicy szkolnej. Wzorem lat ubiegłych Urząd Dzielnicy przyznał po dwie dodatkowe godziny na realizację godzin wychowania fizycznego na basenie w klasach sportowych: 4b, 5b, 6d, 8cd (od drugiego semetru 2023/34 - klasa 3b), co zwiększyło liczbę zajęć pływania. Ponadto Dyrektor Szkoły podkreśliła, że zwiększenie liczby godzin zajęć na basenie skutkuje zatrudnieniem dodatkowego trenera i zwiększeniem liczby wynajmowanych torów. „Ze względu na bezpieczeństwo dzieci, w zajęciach prowadzonych na pływalniach, na jednego trenera nie może przypadać więcej niż 15 uczniów, podczas gdy obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego mogą być prowadzone w grupie liczącej nie więcej niż 26 uczniów” - napisała dyrektor.

„Od kilku lat walczymy również o remont nawierzchni boiska i bieżni, które są w fatalnym stanie”

Nawierzchnia na szkolnym boisku niestety nie nadaje się do treningów piłkarskich, w związku z tym dzieci trenujące piłkę nożną zmuszone są do dojazdów na treningi z Żoliborza na stadion Legii na Łazienkowskiej. Od tego roku, Rodzice dowiedzieli się, że transport muszą zorganizować sami i go w pełni sfinansować.

Po kilku latach zabiegania, w zeszłym roku, udało się zakupić Dzielnicy "balon" rozstawiany w okresie zimowym nad boiskiem. Niestety stara nawierzchnia jest na tyle zła, że firmy zewnętrzne nie chcą wynajmować "balonu". "Dzielnica i Szkoła na tym tracą, gdyż balon trzeba przez cały okres jesienno-zimowy ogrzewać, a w czasie wolnym od zajęć szkolnych, balon nie zarabia na siebie, a mógłby gdyby Dzielnica zorganizowała środki na wymianę nawierzchni, o co Szkoła zabiega od kilku lat" - twierdzi zaniepokojony rodzic. 

Jak poinformowała nas Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 392 - p. Marzena Rutkowska, szkoła wskazuje zasadność wymiany nawierzchni boiska. Jednocześnie dodała, że szkoła sukcesywnie ma przyznawane środki na naprawę nawierzchni. „Hala pneumatyczna służy nie tylko uczniom naszej szkoły. Należy do Dzielnicy i zgodnie z zapotrzebowaniem udostępniania jest innym szkołom o ograniczonej infrastrukturze sportowej. Oczywiście uczniowie naszej szkoły mają pierwszeństwo korzystania z ww. Obiektu sportowego. Obecna nawierzchnia jest wystarczająca dla innych dyscyplin sportowych, trenowanie piłki nożnej także jest dopuszczane” - wyjaśniła w odpowiedzi na pismo do redakcji Dyrektor Szkoły. Ponadto rzecznik prasowy Urzędu Dzielnicy Żoliborz - p. Donata Wancel wyjaśniła, że Zarząd Dzielnicy jest świadomy potrzeb remontowych infrastruktury sportowej szkoły. „W perspektywie najbliższych lat planujemy wymianę nawierzchni boiska szkolnego, co poprawi warunki treningu uczniów” - dodała rzecznik. Podziel się
Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
ups 30.11.2023 14:12
Coś ty chyba jest nie tak z dyrekcją szkoły skoro udało się zebrać raptem jedną klasę pierwszą, a znam osoby, które mieszkają w rejonie i wysyłają dzieci do innych państwowych podstawówek w dzielnicy

Rozzalony rodzic 29.11.2023 17:52
Szkoła nie jest wogole dofinansowana.Skanadal by klasy piłkarskie nie miały w zimę możliwości trenowania pod balonem,że względu na zła nawierzchnię.Rodzice z własnych kosztów pokrywają transport by dzieci brały udział w obowiazkowym szkoleniu sportowym. Dodam że chłopcy piłkarze w zeszłym roku godnie zaprezentowali naszą szkołę,dzielnice oraz Warszawę zajmując 3 miejsce w Polsce.Ponandto większość zawodów WOM to też znaczące wyniki naszych uczniów.. Wstyd dla dzielnicy że zostawiła szkole i dzieciaki samym sobie..Mimo super kadryni fajnej atmosfery ,w ten sposób szkoła jako sportową nie ma szans..A.szkoda

PRZECZYTAJ
bezchmurnie

Temperatura: 25°CMiasto: Warszawa

Ciśnienie: 1012 hPa
Wiatr: 27 km/h