Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
środa, 22 maja 2024 00:32

Czas na podsumowanie i pożegnania w Radzie Dzielnicy

[Tylko u nas!] Coś się kończy, coś się zaczyna. W związku z końcem kadencji żoliborskiego samorządu wróćmy jeszcze do 17 kwietnia, kiedy odbyła się ostatnia LIII Sesja Rady Dzielnicy Żoliborz kadencji 2018-24. Oprócz m.in. podjęciem uchwały ws. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i przyjęcia sprawozdania Młodzieżowej Rady Dzielnicy za rok 2023, w drugiej części posiedzenia miało miejsce podsumowanie mijającej kadencji wraz z uroczystym zakończeniem pracy radnych.
Czas na podsumowanie i pożegnania w Radzie Dzielnicy
Pożegnanie Piotra Wertensteina-Żuławskiego z Grzegorzem Hlebowiczem

Źródło: e-Sesja

Ostatnią Sesję otworzył Przewodniczący Rady Piotr Wertenstein-Żuławski, który na wstępie pogratulował radnemu Konradowi Smocznemu w związku z narodzinami córki. Następnie po przyjęciu porządku obrad i zatwierdzeniu protokołu z poprzedniej sesji, głos zabrała nowa Główna Księgowa Magdalena Gulan, która przedstawiła proponowane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zmiany dotyczyły m.in. Na przeznaczeniu środków na naprawy w placówkach oświatowych, pozyskania środków od CKS dla Żoliborskiego Domu Kultury, wzrostu środków na organizację imprez sportowych czy zwiększenia środków na modernizację OSiR. Radny Marcin Kozaczuk kończący pracę w Radzie Dzielnicy pogratulował nowo wybranym radnym i podkreślił, że ważną kwestią modernizacji OSiR jest remont szatni. Następnie głos zabrała radna Anna Świeżawska, która pokrótce przedstawiła wniosek mieszkańca w kwestii zadbania otoczenia wokół budynku Urzędu Dzielnicy. Wszystkie propozycje zostały przyjęte.

Głos zabrał Krystian Kopeć, który przedstawił sprawozdanie Młodzieżowej Rady Dzielnicy kadencji 2018-24. Piotr Wertenstein-Żuławski zaznaczył, że we wrześniu będzie wybierana Młodzieżowa Rada Młodzieży na nową kadencję. Jednocześnie zachęcił Młodzieżową Radę do kontaktów z przewodniczącymi komisji merytorycznych Dzielnicowej Rady nowej kadencji.

Zarząd i Rada Dzielnicy podczas ostatniej LIII Sesji kadencji 2018-24
Przewodniczący Piotr Wertenstein-Żuławski podsumował kadencję

Po krótkiej Informacji o pracach Zarządu Dzielnicy miedzy sesjami oraz po zapytaniach radnych Przewodniczący ogłosił kilkuminutową przerwę po której rozpoczęto drugą, uroczystą część Sesji. Przewodniczący Wertenstein-Żuławski w swoim przemówieniu podsumował mijającą kadencję. Za sukces tej kadencji podkreślił rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 65, budowę szkoły na ul. Anny German, powołanie Żoliborskiego Domu Kultury wraz z odzyskaniem Fortu Sokolnickiego. Jednocześnie podkreślił jak duży wpływ miała pandemia przez którą trzeba było niemałymi środkami ratować utrzymanie zamkniętego w tym okresie Ośrodka Sportu i Rekreacji. Następnie Przewodniczący podsumował swoją wieloletnią działalność w Radzie na przestrzeni 25 lat. Zaznaczył, że pracę w Radzie zaczynał m.in. z Karolem Karskim czy z Jadwigą Godlewską. Zwrócił uwagę na potrzebę przeorganizowania sali konferencyjnej oraz biur Wydziału Obsługi Rady celem poprawy funkcjonalności, w dużej mierze w celu wygodniejszej obsługi względem interesantów, jako rzecz jaką należałoby wykonać w najbliższej przyszłości. Piotr Wertenstein-Żuławski w nowej kadencji został radnym miasta.

Piotr Wertenstein-Żuławski (źródło: facebook.com/udzoliborz)
Coś się kończy, coś się zaczyna

Po przemówieniu Przewodniczący w kolejności alfabetycznej wręczył podziękowania i kwiaty radnym mijającej kadencji. Pierwszym z nich był radny PiS Adam Buława, któremu Przewodniczący podziękował za merytoryczne podejście i dążenie do koncyliacyjności. W drugiej kolejności wywołany radny Grzegorz Hlebowicz stwierdził, że jest mu bardzo smutno w związku z odejściem z dzielnicowej rady Piotra Wertensteina-Żuławskiego. „Panu Radnemu Hlebowiczowi nie sposób wymienić za co mógłbym dziękować. Jesteśmy nieodłącznymi partnerami w tej samorządowej historii. Mam nadzieję, że będziemy to kontynuować” - podsumował Przewodniczący. „Tak będzie!” - dodał radny Hlebowicz.

Podczas podziękowań Przewodniczący przy okazji pogratulował także radnej Marcie Szczepańskiej, że wkrótce będzie mógł współpracować z nią w Radzie Miasta, bo kilka miesięcy wcześniej nie spodziewał takiego sukcesu wobec kandydatki Lewicy i Miasto jest Nasze. Na zakończenie Piotr Wertenstein-Żuławski wspomniał o dwóch byłych radnych, którzy złożyli swoje mandaty w 2021 i 2022 r. o Mateuszu Kowalskim i Michale Moskalu.

W kolejnej części uroczystości osobne podziękowania od Przewodniczącego otrzymali odchodzący z samorządu radni, tj. Dariusz Kołodziejek, Marcin Kozaczuk, Sławomira Pieńkowska, Robert Rogala, Janina Selwant, Joanna Tucholska oraz Izabella Zaremba, a także członkowie Zarządu Dzielnicy: Paweł Michalec, Agata Marciniak-Różak, Renata Kozłowska. Piotr Wertenstein-Żuławski wspomniał także o byłej wiceburmistrz Marii Popielawskiej. Na koniec radni złożyli podziękowania Przewodniczącemu.

Radny Łukasz Porębski składa podziękowanie Przewodniczącemu Piotrowi Wertensteinowi-Żuławskiemu. Po prawej radni Joanna Tucholska i Grzegorz Hlebowicz

 

Podziękowania od Zarządu Dzielnicy

Głos zabrał Burmistrz Paweł Michalec, który pochwalił się  inwestycjami zarówno w oświacie jak i w infrastrukturze drogowej. „Dziękujemy za wsparcie i za współpracę, a także za krytyczne i miłe uwagi, z których staraliśmy się wyciągać wnioski i pracować. Wszyscy mam nadzieję, zapamiętamy te dobre chwile, ale jeśli były jakieś złe, serdecznie przepraszam” - zaznaczył Burmistrz Michalec. „Chciałem także podziękować paniom, które były ze mną w Zarządzie, pani Renacie Kozłowskiej, pani Agacie Marciniak-Różak oraz pani Marii Popielawskiej, z którą miałem okazję pracować w pierwszym roku kadencji” - dodał. 
Zastępca Burmistrza Renata Kozłowska powiedziała, że był to dla niej zaszczyt współpracy z Radą. „Zabieram ze sobą te dobre chwilę i pozostanę z państwem na pewno jako mieszkanka, więc będę się państwem spotykać. Twórzmy lepszy Żoliborz, czego sobie i państwu życzę” - dodała. 
Z kolei Zastępca Burmistrza Agata Marciniak-Różak podziękowała za dobrą współpracę zarówno z radnymi, członkami Zarządu, ale także z pracownikami Urzędu. „Dziękuję pracownikom, że przyjęli mnie do swojej bandy” - zaznaczyła Agata Marciniak-Różak, która złożyła na sam koniec wszystkim życzenia.

Zarząd Dzielnicy Żoliborz. Od lewej: Burmistrz Paweł Michalec i jego zastępczynie: Agata Marcinak-Różak i Renata Kozłowska

Na zakończenie posiedzenia osobiste podziękowania za współpracę wygłosiły Janina Selwant oraz Sławomira Pieńkowska. Przewodniczący Piotr Wertenstein-Żuławski zakończył posiedzenie jednocześnie zapraszając na I Sesję Rady Dzielnicy nowej kadencji, które odbędzie się w 6 maja (poniedziałek) o godz. 17:00. Przyszła kadencja Rady Dzielnicy będzie niosła za sobą wiele zmian. Tą podstawową to brak większości w Radzie w ramach jednego klubu. Oznacza to, że w nowej kadencji poszczególne ugrupowania będą musiały zawiązać koalicję, która to wybierze skład przyszłego Zarządu Dzielnicy. Przypomnijmy, że w nowej kadencji na 21 mandatów - KO posiada 9 mandatów, PiS 4 mandaty, Żoliborz ma głos 4 mandaty i Lewica/Miasto jest Nasze również 4 mandaty. 


Podziel się
Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
PRZECZYTAJ
bezchmurnie

Temperatura: 20°CMiasto: Warszawa

Ciśnienie: 1010 hPa
Wiatr: 19 km/h