Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
wtorek, 25 czerwca 2024 05:25
Reklama

Program ochrony środowiska dla Warszawy na lata 2025-2030

Ruszyły konsultacje społeczne w sprawie stołecznego programu ochrony środowiska na lata 2025-2030.
Program ochrony środowiska dla Warszawy na lata 2025-2030

Autor: Cezary Warś

Źródło: UM Warszawa

W tym artykule przeczytasz o:

 • programie ochrony środowiska dla Warszzawy
 • głównych obszarach tematycznych
 • konsultacjach społecznych dotyczących programu 

Program na lata 2025-2030 ma być kontynuacją obecnie obowiązującego, jednak tylko do końca tego roku, w stolicy programu ochrony środowiska. Nowy program ma w założeniu opisać aktualny stan środowiska na terenie miasta, zdiagnozować podstawowe problemy, wskazać cele dotyczące ochrony środowiska oraz określić działania, jakie powinno podjjąć miasto, by te cele osiągnąć. Nowy program będzie także nawiązywał do innych obowiązujących w stolicy dokumentów, m.in. Zielonej Wizji Warszawy.

Tematycznie Program ochrony środowiska na lata 2025-2030 będzie uwzględniał jedenaście obszarów:

 • poprawa jakości powietrza,
 • ochrona klimatu,
 • poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych,
 • poprawa klimatu akustycznego,
 • ochrona i zapewnienie właściwego sposobu użytkowania powierzchni ziemi,
 • rozwój systemu gospodarki odpadami,
 • ochrona i utrzymywanie we właściwym stanie istniejących terenów i obiektów błękitno-zielonej infrastruktury,
 • rozwój błękitno-zielonej infrastruktury miasta,
 • zachowanie i wzmocnienie różnorodności biologicznej,
 • zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców i kształtowanie postaw proekologicznych,
 • usprawnienie systemu zarządzania ochroną środowiska.

Na temat największych wyzwań dla Warszawy i poszczególnych dzielnic w zakresie ochrony środowiska od poniedziałku 19 lutego mogą wyowiedzieć się również mieszkańcy. Dlatego od dzisiaj na platformie konsultacyjnej urzędu miasta dostępna jest elektroniczna ankieta. Dokument można wypełnić też osobiście w siedzibie Biura Ochrony Środowiska przy pl. Bankowym 2.

Do bezpośredniego kontaktu w sprawie projektu Programu stworzono adres mailowy: [email protected]. Dodatkowo zaplanowano dyżur mobilnego punktu konsultacyjnego (21 marca br. w godzinach 13:00-16:00 na „patelni” przy stacji metra Centrum oraz 17 maja br. w godzinach 13:00-16:00 na Bulwarach Wiślanych) oraz dyżury telefoniczne pod numerami: 22 443 25 54 oraz 22 443 25 64 (18 kwietnia br. w godzinach 13:00-16:00 oraz 5 czerwca br. w godzinach 16:00-19:00). 

Wnioski zbierane są do 30 czerwca. W drugiej połowie roku mieszkańcy będą mogli zapoznać się z projektem dokumentu i przedstawić swoje uwagi – zarówno w siedzibie biura, jak i podczas specjalnie organizowanych spotkań. Planowane są również kolejne dyżury telefoniczne.


Podziel się
Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
PRZECZYTAJ