Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
piątek, 14 czerwca 2024 15:21

Trzech chętnych na prace przedprojektowe IV linii metra

Metro Warszawskie otworzyło oferty w przetargu na prace przedprojektowe dla IV linii metra. Wpłynęły trzy oferty. Teraz komisja przetargowa rozpocznie ich analizę.
  • Źródło: Metro Warszawskie
Trzech chętnych na prace przedprojektowe IV linii metra

Źródło: Metro Warszawskie

W tym artykule przeczytasz o:

  • otwarciu ofert w przetargu na prace przedprojektowe IV linii metra
  • trasie linii M4
  • planowanych terminach realizacji projektu
  • złożonych ofertach
  • zakresie prac i kryteriach oceny ofert

Metro przeznaczyło na realizację zamówienia kwotę dokładnie 50 mln 922 tys. zł brutto. Wszystkie trzy złożone w przetargu oferty nieznacznie przekraczają zakładaną kwotę. Oferty złożyły: ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. (54,7 mln zł brutto), Voessing Polska Sp. z o.o. (52,3 mln zł brutto) oraz Metroprojekt sp. z o.o. (52,2 mln zł brutto).

Linia M4 będzie ważnym elementem systemu komunikacyjnego miasta – prowadzić ma przez aż 9 dzielnic, w tym także przez Bielany i Żoliborz, pokona bariery komunikacyjne przecinające miasto (linie kolejowe, arterie drogowe), stworzy dogodne węzły przesiadkowe do innych środków transportu miejskiego. Według przyjętych założeń linia M4 będzie dłuższa od dotychczasowych linii M1 i M2 – ma liczyć 26 kilometrów i 23 stacje – w tym dwie wspólne z M2 i M3. Prace przedprojektowe linii M4 wraz ze Stacją Techniczno-Postojową powinny zakończyć się do 2027 r.

Metro bez maszynistów?
Zadaniem wybranego w postępowaniu projektanta będzie wykonanie m.in.: opracowania stref wpływu budowy obiektów metra na zabudowę sąsiadującą, dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskiej, projektu koncepcyjnego, raportu wstępnego i końcowego.

Realizując zamówienie firma projektowa dokona analizy trasy IV linii metra, która obejmie lokalizację obiektów – usytuowanie w terenie, potencjalne miejsca kolizyjne lub wymagające szczególnego potraktowania, przy uwzględnieniu istniejących obiektów budowlanych i budynków, istniejącej infrastruktury oraz naturalnych przeszkód.

Prace przedprojektowe mają również dać odpowiedzi na pytanie, czy możliwe będzie zastosowanie prowadzenia ruchu pojazdów autonomicznych (poruszających się bez udziału maszynisty) oraz zastosowanie na stacjach systemu drzwi peronowych. Ważne będzie również wykorzystanie rozwiązań proekologicznych – m.in. związanych z zaopatrywaniem w energię i ciepło oraz wykorzystanie wód opadowych.

Terminy i kryteria oceny
Wykonawca na wykonanie całości prac będzie mieć 38 miesięcy. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej – po rekomendacji komisji przetargowej składającej się z przedstawicieli biur i jednostek miejskich oraz reprezentantów dzielnic.

Oferty oceniane będą według kryterium cenowego (60 proc.) oraz kryteriów pozacenowych dotyczących dysponowania przez wykonawców osobami legitymującymi się dodatkowym doświadczeniem projektowym - architektów, konstruktorów, projektantów kolejowych i geologów – każde po 10 proc. wartości całkowitej oceny. 

Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania koncepcji architektonicznej elementów wystroju czy wykończenia hal peronowych i hal odpraw, szczegółowej formy i kształtu pawilonów wyjściowych stacji metra oraz zagospodarowania terenu w rejonie projektowanych obiektów naziemnych linii metra. Takie elementy będą przedmiotem odrębnego postępowania, które planowane jest w trakcie trwających prac przedprojektowych.


Podziel się
Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
PRZECZYTAJ