Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
niedziela, 23 czerwca 2024 22:44

Wybory samorządowe oficjalnie ogłoszone. Rusza kampania wyborcza.

Zaczyna się oficjalnie kampania wyborcza przed wyborami samorządowymi. Najpóźniej 14 marca poznamy kandydatów na prezydenta miasta i burmistrzów warszawskich dzielnic.
Wybory samorządowe oficjalnie ogłoszone. Rusza kampania wyborcza.

Źródło: freepik

Rozporządzenie premiera o ogłoszeniu wyborów samorządowych zostało opublikowane w poniedziałek, 29 stycznia, czyli w ostatniej chwili, by wybory mogły się odbyć w zaplanowanym terminie 7 kwietnia. W ten sposób skrócono do minimum oficjalną kampanię wyborczą, która zaczęła się właściwie w dniu publikacji rozporządzenia. Rozporządzenie określiło także najważniejsze terminy w kampanii przed wyborami samorządowymi:

Do dnia 12 lutego 2024 r.

 • podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
 • zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego

Do dnia 22 lutego 2024 r.

 • zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

Do dnia 27 lutego 2024 r.

 • powołanie przez komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wyborczych

Do dnia 4 marca 2024 r., do godz. 16

 • utworzenie obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów,
 • zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy

Do dnia 8 marca 2024 r.

 • podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika,
 • zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Do dnia 13 marca 2024 r.

 • przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw

Do dnia 14 marca 2024 r., do godz. 16

 • zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast

Do dnia 15 marca 2024 r.

 • przyznanie przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą

Do dnia 18 marca 2024 r.

 • przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim,
 • powołanie przez komisarzy wyborczych obwodowych komisji wyborczych

Od dnia 23 marca 2024 r. do dnia 5 kwietnia 2024 r. do godz. 24

 • nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze

Do dnia 25 marca 2024 r.

 • podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania, obwieszczeń terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych oraz gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast,
 • zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym za pomocą nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat,
 • zgłaszanie zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu z miejsca zamieszkania do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, w gminie, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski

Do dnia 28 marca 2024 r

 • podanie do publicznej wiadomości informacji o organizacji w gminach wiejskich lub miejsko-wiejskich, w dniu wyborów, bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego, o którym mowa w art. 37f § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – kodeks wyborczy

Do dnia 29 marca 2024 r.

 • składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat

Do dnia 4 kwietnia 2024 r.

 • poinformowanie wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, którzy zgłosili zamiar skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego, o godzinie transportu w dniu głosowania

W dniu 5 kwietnia 2024 r. o godz. 24

 • zakończenie kampanii wyborczej

W dniu 7 kwietnia 2024 r. w godz. 7–21

 • głosowanie

W rozporządzeniu nie ma mowy o kalendarzu drugiej tury wyborów samorządowych. Druga tura zostanie przeprowadzona w tych gminach, w których kandydat na wójta, burmistrza czy prezydenta miasta nie zdobędzie w pierwsze turze ponad 50 proc. głosów i odbędzie się dwa tygodnie po pierwszej turze wyborów samorządowych, czyli 21 kwietnia.


Podziel się
Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
PRZECZYTAJ
bezchmurnie

Temperatura: 19°CMiasto: Warszawa

Ciśnienie: 1012 hPa
Wiatr: 26 km/h