Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
poniedziałek, 15 kwietnia 2024 08:45

Edukacja na Żoliborzu w 2023 roku

W żoliborskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych realizowane były w 2023 roku dwa autorskie programy edukacyjne - MaturON i MatematykON. Doposażone zostały dzielnicowe placówki edukacyjne, a także kontynuowane było wsparcie w nauce dla ukraińskich uczniów oraz ich nauczycieli.
Edukacja na Żoliborzu w 2023 roku

Źródło: UD Żoliborz

W tym artykule przeczytasz o:

  • Autorskich programach edukacyjnych realizowanych w szkołach na Żoliborzu
  • Doposażaniu placówek edukacyjnych
  • Pomocy dla dzieci z Ukrainy
  • Rekrutacji do dzielnicowych placówek edukacyjnych 
  • Nagrodach edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli
  • Wykorzystaniu budżetu Wydziału Oświaty i Wychowania

Matematyczne projekty edukacyjne

MatematykON to pilotażowy bezpłatny projekt, który uruchomiony został w żoliborskich szkołach w 2023 roku z myślą o uczniach ósmych klas szkół podstawowych, przystępujących do egzaminu końcowego z matematyki. Zajęcia prowadzone były przez nauczycieli matematyków żoliborskich szkół podstawowych i odbywały się w czterech 25-osobowych grupach.

II edycję miał natomiast program MaturON, który według ankiety ewaluacyjnej przeprowadzonej wśród uczestniczących uczniów w 100% spełnił oczekiwania uczestników. Kurs umożliwił uzupełnienie, uporządkowanie oraz poszerzenie wiedzy z zakresu matematyki. W roku 2023 utworzonych zostało pięć grup dla 125 uczniów klas maturalnych na dwóch poziomach zaawansowania: podstawowym i rozszerzonym.

Doposażanie placówek edukacyjnych

W 2023 roku do przedszkoli zakupione zostały m.in. monitory i podłogi interaktywne, doposażone place zabaw, zakupione meble do sal dziecięcych oraz zabawki do ogródków przedszkolnych. Natomiast w szkołach podstawowych priorytetem był zakup m.in. komputerów dla uczniów, dywanów interaktywnych, a także książek do szkolnych bibliotek. Wyposażona została także sala do integracji sensorycznej, zakupione zostały też rolety okienne do sal lekcyjnych. Łącznie na ten cel z budżetu edukacyjnego dzielnica przeznaczyła 813.153 zł.

- Zapewnienie możliwie najlepszych warunków do nauki i zabawy dla dzieci i młodzieży z Żoliborza jest dla nas jednym z priorytetów. Mamy świadomość, że nasze środki są ograniczone a zarazem, chcemy jak najlepiej dopasować się do potrzeb i doposażać placówki w oczekiwany sprzęt. Dlatego w minionym roku zdecydowaliśmy się na organizację w naszych placówkach oświatowych serii spotkań z udziałem przedstawicieli rad rodziców, aby wspólnie określić listy priorytetów – mówi Renata Kozłowska, zastępca burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

Działania na rzecz ukraińskich dzieci

W 2023 roku kontynuowany był program zatrudniania nauczycielek z Ukrainy. W ramach projektu w żoliborskich placówkach oświatowych, które przyjęły dzieci z Ukrainy zatrudniane były mówiące po ukraińsku osoby w charakterze asysty nauczyciela. Program został rozszerzony na okres wakacyjny, dzięki czemu asystentki mogły udzielać  wsparcia polskim wychowawcom w grupach także podczas akcji „Lato w mieście”. Obecnie do żoliborskich placówek oświatowych uczęszcza 304 dzieci z Ukrainy w tym: 48 dzieci do przedszkoli, 197 dzieci do szkół podstawowych i 59 dzieci do szkół średnich.

Rekrutacja

W rekrutacji do przedszkoli na Żoliborzu na rok szkolny 2023/24 wszystkie chętne dzieci znalazły miejsca w placówkach na terenie dzielnicy. W dzielnicowych przedszkolach we wrześniu naukę rozpoczęło 327 dzieci w wieku trzech lat. Przyjęto także 49 nowych 4-latków i 12 6-latków. Łącznie do żoliborskich przedszkoli od 1 września 2023 roku uczęszcza 1578 dzieci. Utworzone zostało także pięć oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie dzielnicy, do których przyjęto 125 dzieci.

W klasach I szkół podstawowych naukę rozpoczęło 525 uczniów w łącznie 24 oddziałach. W Szkole Podstawowej nr 267 im. Juliusza Słowackiego powstała klasa dwujęzyczna z językiem francuskim oraz klasa sportowa o profilu gimnastyka artystyczna/akrobatyka. Klasy sportowe o profilu pływackim utworzone zostały natomiast w SP nr 65 im. Władysława Orkana i SP nr 392 im. Jana Bytnara ps. „Rudy”. W Szkole Podstawowej nr 92 im. Jana Brzechwy powstała zaś klasa lekkoatletyczna.

W klasach I szkół ponadpodstawowych naukę rozpoczęło 1529 uczniów. Uczęszczają oni do łącznie 47 klas w siedmiu szkołach. W liceach ogólnokształcących powstały 23 klasy, w których uczy się 722 nastolatków. Oddziały dwujęzyczne z językiem francuskim utworzone zostały w XVI LO im. Stefanii Sempołowskiej. Klas technicznych i zawodowych powstało 24 i naukę rozpoczęło w nich w sumie 807 osób. Uczniowie zdecydowali się kształcić m.in. na takich kierunkach technicznych jak: programista, informatyk, teleinformatyk, mechatronik, optyk, logistyk, elektronik, elektryk czy technik pojazdów samochodowych. 

Nagrody edukacyjne

W 2023 roku wyróżnieni zostali zarówno uczniowie, jak i nauczyciele żoliborskich szkół. Czworo uczniów i uczennic z LXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Ignacego Witkiewicza otrzymało  stypendia m.st. Warszawy SAPERE AUSO za wybitne osiągnięcia naukowe lub projekty badawcze. Natomiast trzech dyrektorów i jeden nauczyciel z Żoliborza otrzymało Nagrody Prezydenta m.st. Warszawy za szczególne osiągnięcia dydaktyczne oraz wspieranie uczniów i uczennic w rozwoju, w tym również dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach. 44 dyrektorom i nauczycielom wręczone zostały także Nagrody Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

Budżet Wydziału Oświaty i Wychowania

Ponad 93,3 proc. budżetu wydziału to dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych. Z pieniędzy tych finansowane są m.in. wynagrodzenia nauczycielskie wraz z pochodnymi, zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych, czynsze i bieżące remonty. W 2023 roku na ten cel przeznaczonych zostało blisko 22 mln zł. Drugą pozycją w budżecie stanowił dowóz uczniów do szkół – prawie 603 tys. zł. Na nagrody dla nauczycieli wygospodarowano ponad 491 tys. zł, a na dokształcanie i doskonalenie zawodowe – blisko 167 tys. zł.


Podziel się
Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
PRZECZYTAJ
słabe opady deszczu

Temperatura: 8°CMiasto: Warszawa

Ciśnienie: 1009 hPa
Wiatr: 6 km/h