Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
piątek, 23 lutego 2024 15:12
Reklama

Praca w gminie Izabelin dla mieszkanek i mieszkańców Warszawy - Materiał partnera

Urząd Gminy Izabelin poszukuje ludzi do pracy. Zapytaliśmy przedstawicielkę gminy Agatę Bartoszewicz o korzyści i zalety płynące m.in. dla mieszkanek i mieszkańców Warszawy.

Mateusz Durlik: Jakie są główne atuty pracy w Urzędzie Gminy Izabelin w porównaniu z innymi urzędami w regionie?

Agata Bartoszewicz: Dynamika pracy - w naszym urzędzie dobrze będą się czuły osoby, które lubią wyzwania i angażują się w nowe zadania. Ponadto dajemy przestrzeń na realizację swoich pomysłów i inicjatyw pracowników. 

Nastawienie na ciągły rozwój, współpraca i wymiana doświadczeń z innymi samorządami, wizyty studyjne w innych urzędach, a także zapraszanie gości na podglądanie naszych dobrych praktyk.

Dobra komunikacja z Warszawą, a także konkurencyjne i wielopłaszczyznowe wynagrodzenie oferowane pracownikom, za które zostaliśmy nagrodzeni w konkursie Sekrety Zarządzania dla JST „Dobre Praktyki Organizacji i Zarządzania w Administracji Samorządowej za stworzenie i wdrożenie systemu premiowania pracowników na stanowiskach urzędniczych i pracowniczych i obsługi.

Jasno nakreślona Misja-Wizja -Wartości- Cele strategiczne jasno nakreśla kierunek rozwoju urzędu jak i tworzących go pracowników.

MD: Jak bliskość Kampinoskiego Parku Narodowego wpływa na pracę i atmosferę w urzędzie?

AB: Bliskość terenów zielonych sprzyja aktywności na świeżym powietrzu, pracownicy mają okazję i często biorą udział w sportowych wyzwaniach (biegach, nocnych maratonach, wspólnych wycieczkach rowerowych, biegach na orientację po KPN-nie), część z tych inicjatyw ma charakter charytatywny (np. Memoriał Zofii Morawskiej). To przede wszystkim działania integrujące zespół, ale także świetna wizytówka dla UGI pokazująca jak zaangażowanym zespołem jesteśmy.

Jakie są największe wyzwania związane z pracą w gminie, która sąsiaduje z takim ważnym obszarem przyrodniczym jak Kampinoski Park Narodowy?

Myślę, że wyzwanie nie jest tu dobrym słowem, my bliskość KPNu traktujemy bardziej jako potencjał (patrz pkt 2). Oczywiście KPN, jako teren ściśle chroniony, rządzi się swoimi prawami, które zarówno mieszkańcy jak i pracownicy UGI muszą respektować. Ograniczenia zabudowy na terenach KPN i w jego otulinie powodują niestety, że gmina Izabelin ma mniejszy niż sąsiednie gminy potencjał dochodowy, czego skutkiem jest także ograniczenie rozwoju gminy.

Jak nowoczesne podejście do pracy przejawia się w codziennych obowiązkach pracowników Urzędu Gminy Izabelin?

Przede wszystkim na co dzień korzystamy z dobrodziejstw technicznych. Cyfryzacja urzędu pozwoliła nam na sprawną pracę urzędu, radnych i zdalną obsługę mieszkańców w dobie pandemii. Mamy możliwość pracy zdalnej, wszyscy korzystamy z nowoczesnego sprzętu komputerowego. Program mobilny urzędnik – pozwala na obsługę mieszkańca w domu. Zachęcamy mieszkańców do załatwiania swoich urzędowych spraw przez internet. W swojej codziennej pracy w terenie korzystamy z rowerów elektrycznych, jesteśmy dzięki temu ekologiczni ale i bardziej dostępni i widoczni dla mieszkańców.

Czy bliskość Warszawy wpływa na sposób, w jaki Urząd Gminy Izabelin współpracuje z innymi jednostkami administracyjnymi?

Na pewno jest to ułatwienie w nawiązywaniu relacji zarówno z miastem stołecznym (z którym bezpośrednio sąsiadujemy) i z urzędami centralnymi. Gmina nie jest anonimowa, a rozpoznawalna na tle ogólnopolskim. Możemy się w tym miejscu pochwalić zajęciem III miejsca w rankingu Serwisu Samorządowego PAP „Gmina dobra do życia” 2022 w kategorii strefy podmiejskie miast na prawach powiatu. 

Jakie benefity oferujecie pracownikom, biorąc pod uwagę kameralny charakter urzędu i wyjątkową lokalizację?

Funkcjonuje u nas program dofinansowania studiów wyższych czy podyplomowych otwarty dla każdego chętnego pracownika. O zaangażowanie i motywację do pracy dbamy organizując spotkania świąteczne, ogniska, wyjazdy czy wyjścia integracyjne. Również wspomniane wyżej projekty charytatywne, w których wspólnie bierzemy udział spaja nas jako drużynę.

Wspólne świętowanie i cieszenie się z sukcesów koleżanek i kolegów przy ‘kawie i ciastku”.

W jaki sposób dbacie o rozwój zawodowy i kompetencje pracowników Urzędu Gminy?

Bardzo dużą wagę przykładamy do rozwoju kompetencji naszych pracowników. Każdemu oferujemy szkolenia merytoryczne dostosowane do zakresu każdego wydziału czy indywidualnego pracownika, dla kadry zarządzającej prowadziliśmy szkolenia z budowania wizerunku, rozwoju umiejętności miękkich. Dla spragnionych poszerzania wiedzy powstał program dofinansowania studiów, otwarty dla każdego chętnego pracownika. Nowemu pracownikowi przydzielamy buddego, który wdraża nowego pracownika w jego zadania, co znacząco skraca okres adaptacji pracownika i pozwala mu wejść sprawnie w nowe zadania.

Nowy pracownik otrzymuje także pakiet powitalny w postaci miłego upominku.

Jakie cechy powinna posiadać idealna osoba, która chciałaby dołączyć do waszego zespołu?

Szukamy przede wszystkim osób którym się chce, pozytywnie nastawionych. Zaangażowanych, nie bojących się nowych wyzwań, chętnych do nauki, otwartych na nowe rozwiązania sugestie i zadania. Które chcą wyjść ze strefy komfortu. Takich, którzy razem z nami będą realizować naszą misję i wizję.

Czy są jakieś konkretne programy czy inicjatywy, które zostały wprowadzone w urzędzie, aby lepiej służyć mieszkańcom gminy Izabelin?

W urzędzie toczy się wiele inicjatyw mających na celu ułatwienie i przyśpieszenie załatwiania spraw mieszkańców. Czasem są to drobne rzeczy, czasem nieco większe, ale wszystkie mają na celu tworzenie coraz „bardziej przyjaznego i profesjonalnego urzędu” służącego mieszkańcom. Pamiętajmy, że nawet optymalizacja prostych czynności, które sukcesywnie likwidujemy pozwala oszczędzić czas, który możemy poświęcić na załatwienie spraw mieszkańców.

W najbliższych latach będziemy świadkami transformacji cyfrowej i stopniowemu przenoszeniu komunikacji z urzędem w sferę całkowicie cyfrową. Dla obu stron, zarówno dla urzędu jak i mieszkańców, będzie to wyzwanie. Ze strony urzędu musimy zwracać szczególną uwagę na osoby „wykluczone cyfrowo” natomiast po stronie mieszkańców musi zajść fundamentalna zmiana w myśleniu, że komunikacja cyfrowa jest tak samo dobra jak osobista.

Na chwilę obecną wydaje się, że w sferze obsługi placówek oświatowych mamy już komplet rozwiązań, które oddaliśmy do dyspozycji rodzicom i ich dzieciom. Mamy system do obsługi rekrutacji do placówek oświatowych, mamy system do bieżącej komunikacji a w najbliższym czasie będziemy te systemy integrować z Kartą Izabelińczyka. Mieszkańcy, którzy nie mają dzieci w placówkach oświatowych otrzymają za chwilę do dyspozycji Cyfrowy Urząd, który będzie miejscem do załatwiania spraw urzędowych, regulowania zobowiązań podatkowych i innych opłat wynikających z faktu zamieszkania lub prowadzenia działalności na terenie Gminy Izabelin. Wdrażamy również etapami Kartę Izabelińczyka Plus, która zastąpi dotychczasowy program dając mu nowe, zdecydowanie bardziej rozbudowane i atrakcyjne życie. Podstawowym założeniem każdego sklepu internetowego nie jest wcale szerokość dostępnego asortymentu, ale możliwość robienia zakupu w miejscu i porze dogodnej dla kupującego. Liczymy, że taką rolę będzie spełniać Cyfrowy Urząd oraz Karta Mieszkańca Plus, dzięki którym możliwe będzie złożenie wniosku do urzędu w miejscu i porze dogodnej dla mieszkańca a nie w godzinach pracy urzędu.

Możliwości technologiczne jakie pojawiają się praktycznie każdego dnia pozwalają nam planować kolejne działania ułatwiające życie mieszkańcom. Patrzymy uważnie na możliwości jakie daje chociażby technologia Artificial Inteligence w sferze obsługi mieszkańców, zastanawiamy się nad możliwościami jakie daje komunikacja video oraz inne pojawiające się technologie. Mamy za sobą bardzo pozytywne doświadczenia z okresu pandemii, gdzie realizowaliśmy postępowania przetargowe w technologii video-chatu, Pani Wójt także realizuje cykliczne spotkania z mieszkańcami w tej formule więc kolejne kroki są jedynie kwestią czasu. Jako urząd jesteśmy zobowiązani także do wejścia w programy ogólnopolskie takie jak eNadawca (10-12-2023r.), KSeF (01-07-2024r.), EZD (01-01-2026r.), które wymuszą na nas jeszcze mocniejsze wejście w cyfrowy świat.

Jakie są plany na przyszłość dla Urzędu Gminy Izabelin, zwłaszcza w kontekście nowoczesności i ekologii, biorąc pod uwagę bliskość parku narodowego?

Zgodnie ze strategiczną wizją, chcemy stworzyć warunki do harmonijnego rozwoju Gminy Izabelin, w której dbałość o dobrostan wszystkich mieszkańców połączymy z troską o środowisko naturalne. W naszych działaniach będziemy kierować się wzajemnym szacunkiem, wrażliwością na potrzeby innych oraz odpowiedzialnością za nasza wspólną przyszłość. Dzięki konsekwentnej realizacji celów damy poczucie wspólnoty wszystkim mieszkańcom. W przyszłości nasza gmina będzie zieloną, funkcjonalną i bezpieczną przestrzenią do życia, gdzie stworzymy warunki do rozwoju, aktywności i odpoczynku, zachowując równowagę między środowiskiem przyrodniczym a nowoczesną infrastrukturą. Ponieważ temat ekologii jest dla nas szczególnie ważny, a zmiany klimatu są faktem, dlatego naszym celem jest  prowadzenie działań mitygacyjnych i adaptacyjnych do zachodzących zmian klimatycznych. Będziemy kontynuować to co już robimy i rozszerzać nasze działania w zakresie dbałości o jakość powietrza, w kierunku oszczędzania energii, tworzenia nowych terenów zieleni czy minimalizacji wytwarzania odpadów i ich prawidłowej segregacji. Ważne jest budowanie wrażliwości społecznej w zakresie dbania o środowisko przyrodnicze oraz edukacja ekologiczna mieszkańców gminy, bo to właśnie oni korzystają z dobrodziejstw bliskości parku narodowego.

Za prężne i innowacyjne działania na polu ochrony środowiska Gmina Izabelin zajęła I miejsce w plebiscycie ekologicznym „Wspólna zielona przyszłość” w kategorii Samorząd „Działania gmin wiejskich” za nowatorskie działania związane z ograniczeniem odpadów i gospodarowanie nimi oraz promowanie gospodarki cyrkularnej.

Organizatorem plebiscytu był Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, który we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, Samorządem Województwa Mazowieckiego, a także przedstawicielami innych ośrodków naukowych, organizacji pozarządowych i biznesu.

Celem pierwszego tego typu Plebiscytu w Polsce było wyłonienie najbardziej wartościowych i nowatorskich projektów związanych z ochroną przyrody. Projekty obejmowały takie obszary jak: ochrona przyrody i środowiska, ekologia, odnawialne źródła energii, racjonalne zarządzanie surowcami naturalnymi, edukacja ekologiczna.

Projekt „Izabelin gminą bez odpadów” zgłoszony przez Gminę Izabelin dotyczył podjętych w latach 2019-2022 działań, związanych z ograniczaniem wytwarzania odpadów, kompostowaniem odpadów przez mieszkańców, jak również w przestrzeni publicznej, edukacją ekologiczną, działaniami zero waste. 

Gmina Izabelin otrzymała także statuetkę oraz certyfikat LAUR EKOGMINY 2022 w kategorii Zielona Edukacja za skuteczne prowadzenie działań wzmacniających świadomość ekologiczną mieszkańców, aktywność obywatelską i zaangażowanie mieszkańców w działania na rzecz ich otoczenia.

Celem konkursu LAUR EKOGMINY jest pokazanie najlepszych praktyk zielonych zrealizowanych przez polskie małe i średnie gminy w 2022 roku. 


gmina izabelin sm GŻ
gmina izabelin sm GŻ


Podziel się
Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
PRZECZYTAJ