Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
poniedziałek, 22 lipca 2024 21:35

[Update] Nowy dzierżawca Prochowni szuka na nią kupca

Spółka Dapius, zwycięzca konkursu i nowy dzierżawca Prochowni na sprzedaż.

W tym artykule przeczytasz m.in.:
- o zamiarach sprzedaży Prochowni
- o tym na jakie pytania wrótce poznamy odpowiedzi od ZZW?
- co wzbudza wątpliwosci w przeprowadzonym konkursie na dzierżawę Prochowni Północnej?

Kilka dni temu zakończył się konkurs, w którym wyłaniono nowego dzierżawcę Prochowni Północnej. W budynku, od blisko dekady działała Prochownia Żoliborza prowadzona przez Mariannę Zjawińską.

Wyniki konkursu i wątpliwości dotyczące oceny

Jak informowaliśmy w poprzednich artykułach, wyniki konkursu wzbudzają bardzo wiele emocji i wielu mieszkańcom Żoliborza i użytkownikom kultowej Prochowni Żoliborz, bardzo trudno pogodzić się z wynikami tego konkursu.

Przeczytaj również: Koniec Prochowni Żoliborz

Największe emocje wśród osób śledzących postępowanie konkursowe wzbudza błyskawiczny czas ogłoszenia wyników konkursu (niektóre oferty liczyły ponad 100 stron), co mogło doprowadzić do trudności w wychwyceniu możliwych błędów formalnych, takich jak: brak numeracji stron, brak zszycia czy brak pieczęci na wszystkich stronach. Jak wynika wprost z punktu 2 i 3 w paragrafie VII regulaminu zszycie stron, czy opatrzenie i pieczęciami jest konieczne.

Duże emocje wzbudziła również punktacja związana z doświadczeniem i sposobem zagospodarowania, w których doświadczona Prochownia Żoliborz, przedstawiająca ponad 40 stronicowe potwierdzenie w działaności, otrzymała dokładnie tyle samo punktów co, jak się później okazało, zwycięski podmiot opisujący swoje doświadczenie na dwóch stronach.

Mail z pytaniami do Zarządu Zieleni Warszawskiej

W związku z wieloma znakami zapytania, postanowiliśmy skierować pismo z pytaniami o cały proces konkursowy. Według deklaracji rzeczniki prasowej ZZW, odpowiedź otrzymamy na początku przyszłego tygodnia. Poniżej treść maila:

Przeczytaj również: Fala pomocy dla Ukrainy – tak wyglądał sobotni Prochopiknik

"Szanowni Państwo. 

W imieniu redakcji medium obywatelskiego Gazeta Żoliborza, stowarzyszenia Żoliborz Przyszłości oraz w imieniu osób zaangażowanych w cały proces, dbałości o zachowanie ciągłości działania Prochowni zgodnie z wolą mieszkańców, wyrażoną zarówno podczas konsultacji jak i podczas spotkań z Państwem w siedzibie ZZW, zwracamy się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania.   

  1. Na podstawie jakiego zapisu prawa, do konkursu nie został dopuszczony czynnik społeczny, aby dopełnić przejrzystość i transparentność procesu?
  2. Dlaczego konkurs na wyłonienie nowego dzierżawcy Prochowni Północnej nie został ogłoszony w czasie pozwalającym zachować ciągłość działania Prochowni?
  3. Czy a jeśli tak, to w jakiej formie zawiadomiono oferentów o przewidywanym terminie i miejscu części niejawnej konkursu. Zgodnie z paragrafem IX, punktem 3, podpunktem F regulaminu konkursu?
  4. Czy a jeśli tak, to kiedy i w jakiej formie komisja zawiadamiała oferentów o przewidywanym terminie rozstrzygnięcia konkursu? Zgodnie z paragrafem IX punktem 4 regulaminu konkursu.   
  5. Jaka była metodologia przyznawania punktów w konkursie? W kontekście tego, że firmy składające uboższą ofertę kulturalną i chwalące się rażąco mniejszym doświadczeniem (zapisanym na dwóch stronach A4), otrzymały taką samą liczbę punktów, jak doświadczony podmiot prowadzący ten punkt od blisko dekady (z doświadczeniem zapisanym na czterdziestu pięciu stronach A4), cieszący się ogromnym poparciem społeczności lokalnej i proponujący w konkursie bardzo bogatą ofertę kulturalną?
  6. Jak komisja interpretuje referencje wystawiane jednej z firm przez spółki zależne, mające tych samych lub związanych ze sobą biznesowo właścicieli?
  7. Czy podczas przyznawania punktacji w najistotniejszej w ocenie mieszkańców kategorii, brane było pod uwagę wieloletnie doświadczanie dotychczasowego dzierżawcy i jaki miało wpływ na punktację, 
  8. Czy wszystkie oferty spełniły wymagania regulaminu konkursu zapisane w Paragrafie VII, punkcie 2 mówiącym o prawidłowym uporządkowaniu i zszyciu dokumentów?
  9. Czy wszyscy oferenci spełnili przesłanki formalne, wynikające z paragrafu VII, punktu 3. Zwłaszcza dotyczące opieczętowania wszystkich stron pieczątką firmową?

W obliczu tak wielu pytań i wątpliwości, apelujemy o wstrzymanie podpisania umowy z nowym dzierżawcą i ponowną analizę ofertę, mając na uwadze możliwe niedopełnienia formalności."

Prochownia Żoliborz na sprzedaż

Z nieoficjalnych informacji, jakie do nas dotarły, dowiedzieliśmy się, że spółka Dapius, zwycięzca konkursu na dzierżawę Prochowni Żoliborz, poszukuje nabywcy dla całej spółki, czyli chce sprzedać prawa do dzierżawy Prochowni Północnej. Oczywiście nie jest to działanie niezgodne z prawem, ale głęboko niepokojące dla osób, które ceniły sobie zaplecze kulturowe Prochowni Żoliborz. W obliczu tych faktów, mieszkańcy mają prawo martwić się o to, czy jedno z ich ulubionych miejsc, będzie choć częściowo realizowało misję kulturową, do jakiej przyzwyczaiła ich dotychczasowa właścicielka.

"Stało się to, czego wszyscy się najbardziej obawiali. ZZW wybrało kogoś, komu zupełnie nie zależy na tym miejscu" - komentuje całą sprawę Marianna Zjawińska.

Analiza prawna

Zgodnie z pkt III informatora konkursowego, kryteria oceny ofert przewidują przyznanie największej liczby punktów za posiadane doświadczenie i referencje w prowadzeniu działalności gastronomicznej z funkcją aktywizującą. Regulamin nakłada na oferentów w pkt VII, obowiązek opisania doświadczenia wraz z materiałami potwierdzającymi, w tym referencjami.

Przytoczone wyżej wymogi informatora i Regulaminu oraz liczba przyznawanych punktów, świadczą, że jest to istotne kryterium. Analiza referencji przedstawionych przez spółkę Dapius, pokazuje, ze można mieć co do nich duże wątpliwości.

Do oferty Dapius załączono trzy listy referencyjne, wszystkie wystawione przez ten sam podmiot tj. Finals 11 sp. z o.o. Informacje zawarte w KRS wskazują, że jedynym członkiem zarządu spółki Dapius sp. z o.o. jest Krzysztof Kowalski, jednocześnie jedynym członkiem zarządu spółki Finals 11 sp. z o.o., która wystawiła referencje Dapius, jest także Krzysztof Kowalski. Spółki te są także powiązane kapitałowo – jedynym udziałowcem spółki Finals 11 sp. z o.o. jest Tomasz Skrok, który jest także większościowym udziałowcem Dapius. 

Analizując zmiany członków zarządu w spółce Finals 11 sp. z o.o. z datami wystawionych referencji, widzimy, że Krzysztof Kowalski stał się jedynym członkiem zarządu spółki Finals 11 sp. z o.o. 16 lutego 2022 roku, a 8 dni później wystawił referencje Dapius, w której, także był jedynym członkiem zarządu.

Jedna z referencji ze strony 42, dotyczy wydarzeń organizowanych cyklicznie w sezonach letnich 2017 oraz 2018, natomiast sama spółka Dapius została zarejestrowana 14 kwietnia 2018 r. 

Przeczytaj również: Mieszkańcy nie odpuszczają w sprawie Prochowni


Podziel się
Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
PRZECZYTAJ
słabe opady deszczu

Temperatura: 27°CMiasto: Warszawa

Ciśnienie: 1012 hPa
Wiatr: 27 km/h