Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
wtorek, 27 lutego 2024 01:26
Reklama

Urząd wydał blisko 200 tysięcy złotych na kampanię działaczy KO

Od października 2023 r. w naszej dzielnicy ukazuje się gazeta pn. „TU Żoliborz.”. W ramach zamówienia, do tej pory ukazały się jej cztery wydania. Trzy w 2023 r. i jedna w obecnym roku. Treści zamieszczane w gazecie promują działania samorządowców Koalicji Obywatelskiej. Na ten cel Urząd przeznaczył blisko 200 tysięcy złotych.
Urząd wydał blisko 200 tysięcy złotych na kampanię działaczy KO

Źródło: Mateusz Durlik

Dwa przetargi na łączną kwotę blisko 200 tysięcy złotych z kieszeni podatników

W październiku Urząd Dzielnicy Żoliborz ogłosił zapytanie ofertowe dotyczące publikowania informacji o działaniach podejmowanych przez żoliborski samorząd, w formie papierowej oraz na portalu wykonawcy. Ofertę na realizację zamówienia zgłosił tylko jeden podmiot - Warszawskie Media Lokalne Sp. z o.o. Redaktorem naczelnym wydawnictwa jest Krzysztof Katner, do którego w dalszej części artykułu jeszcze wrócimy.

Zgodnie z  § 4. umowy zawartej z Warszawskimi Mediami Lokalnymi Sp. z o.o. z dnia 16 października 2023 r. za jej wykonanie zamawiający zobowiązał się zapłacić wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 73 800 złotych.

O gazetce możemy regularnie przeczytać na profilu Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy na portalu społecznościowym Facebook

Dystrybucja

O wydaniu papierowym TU Żoliborz.pl postanowiliśmy porozmawiać w jednym z miejsc jego dystrybucji, w jednej z żoliborskich bibliotek. "Od jak dawna dociera do Was miesięcznik TU Stolica?" - zapytaliśmy w styczniu pracownika biblioteki. "Nie pamiętam, ale maksymalnie kilka miesięcy, nie dalej jak od października" - odpowiedział pracownik biblioteki.

W październiku ubiegłego roku rozstrzygnięty został przetarg na promocję dzielnicy i od tego miesiąca gazetka rozpoczęła dystrybucję.  

Jak poinformował nas w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Burmistrz Dzielnicy Żoliborz Paweł Michalec, kryteriami wyboru oferty były określone w zapytaniu, tj. wynagrodzenie wykonawcy za wymienione w zapytaniu czynności (cena) - 70%, doświadczenie wykonawcy w pracy z jednostkami samorządu terytorialnego o zasięgach - 30%. „Składający ofertę zobowiązany był złożyć wykaz podmiotów, z którymi współpracuje lub współpracował oraz jedną rekomendację” - dodał burmistrz.

W styczniu Urząd Dzielnicy przeprowadził drugie postępowanie w takiej samej formule, wygrała ta sama firma, ich oferta była również jedyna. Tym razem umowa ta obowiązuje od 16 stycznia do 31 maja b.r., a za jej wykonanie zamawiający zobowiązał się zapłacić wykonawcy wynagrodzenie na łączną kwotę 123 tysięcy złotych.

Dla wyjaśnienia Gazeta Żoliborza nie mogłaby wystartować do tych przetargów, ponieważ nie wydajemy wersji papierowej gazety. Na Żoliborzu jest jednak kilka innych wydawnictw, do których Urząd Dzielnicy Żoliborz mógł wystąpić z zapytaniem, dla uzyskania lepszej ceny. Dlaczego tego nie zrobił?

WSM także dystrybuuje TU Żoliborz.pl

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa z przerwami od 1931 r. drukuje własną gazetę „Życie WSM”, którą rozprowadza zarówno w budynkach administracyjnych Spółdzielni, jak i bezpośrednio do mieszkańców. W ostatnim czasie dało się zauważyć, że pracownicy Spółdzielni rozprowadzają także gazetę TU Żoliborz.pl. Zastanawia nas fakt, czy w tej sytuacji gazeta ta nie jest także dodatkowo finansowana przez Zarząd WSM...? "Jedynie gospodarz naszej kolonii wieszał gazetki <<Życie WSM>> na rurce od grzejnika na klatce schodowej. Wszelkie inne gazetki lub ulotki wkładane były do skrzynek, albo zostawiano na niej. Teraz gazeta TU Żoliborz pojawiła się również na tej rurce. To charakterystyczna cecha dystrybucji dla pracowników WSM - relacjonuje nasz redaktor Wiktor Zając. 

Gazetka również znalazła się na jednej z klatek schodowych Osiedla WSM Zatrasie
Niskie zasięgi na portalu tustolica.pl

Nasza redakcja zapytała Urząd Dzielnicy Żoliborz czy weryfikowane były w jakiś sposób zasięgi zakładki Żoliborz na portalu tustolica.pl? Jak poinformował nas Burmistrz Dzielnicy Żoliborz Paweł Michalec, weryfikacja zasięgu portalu tustolica.pl (w tym zakładki Żoliborz) dokonywano na podstawie danych z Google Analythics oraz statystyk własnych wykonawcy. Z ustaleń naszej redakcji wynika, że zakładka tustolica.pl/zoliborz zarówno w raportach Kantara, jak i na stronach porównujących portale (w tym przypadku SimilarWeb) portal tustolica.pl/zoliborz nie został skategoryzowane, oznacza to, że jego zasięgi stanowią poniżej 5000 odsłon miesięcznie, mimo że Urząd Dzielnicy oczekiwał, że będą one na poziomie 200 000 odsłon. Dla kontrastu, nasz portal w grudniu 2023 wygenerował ponad 500 000 odsłon. O ile sam portal tustolica.pl ma podobne zasięgi do naszego portalu, pojawia się pytanie, czy Urząd nie powinien rozpatrywać zasięgów przez pryzmat zakładki Żoliborz? W przypadku rozpatrywania portalu przez pryzmat zasięgu ogólnowarszawskiego, pula podmiotów, która mogłaby wziąć udział w realizacji świadczeń dla Urzędu mocno wzrasta.

 

O nakładzie papierowym...

Jak możemy przeczytać na pierwszej stronie w ostatnim numerze gazety TU Żoliborz.pl nakład wynosi 10 tysięcy egzemplarzy. Zapytaliśmy, czy Urząd weryfikuje nakład papierowy. Z przekazanej nam informacji wynika, że Urząd Dzielnicy weryfikacji dokonuje na podstawie przedstawionych przez wydawcę faktur z drukarni oraz oświadczenia wydawcy o sposobie dystrybucji prasy. „Wydawca na bieżąco informowany jest o nowych punktach kolportażu, uwzględniających potrzeby seniorów (m.in. biblioteki, przychodnie, placówki OPS, ZGN)” - podkreślił burmistrz.

  

Jakie konkretnie artykuły i publikacje wchodziły w skład zamówienia?

Z informacji przedstawionej w odpowiedzi na wniosek o informacji publicznej, Burmistrz Dzielnicy Żoliborz Paweł Michalec wyjaśnił, że co miesiąc ukazuje się informator o wydarzeniach „Żoliborskie Co, Gdzie, Kiedy”. „Zajmuje 4 strony w każdym wydaniu gazety papierowej. Dwukrotnie drukowane były całostronicowe reklamy (informacja o imprezie oraz życzenia świąteczne)” - dodał burmistrz.

Ponadto Urząd wskazał, że był inicjatorem ponad 20 artykułów. „Treści ww. artykułów na nowo zostały zredagowane przez wydawcę. Artykuły, w których ingerencja wydawcy była najmniejsza, zostały oznaczone jako <<Informacja Urzędu Dzielnicy Żoliborz>>” - zaznaczył Burmistrz Michalec.

Z naszych ustaleń wynika, że za treści publikowane w miesięczniku odpowiada Wydział Kultury i Promocji Urzędu Dzielnicy Żoliborz. Osobą nadzorujacą była Małgorzata Łowkis-Przybytniak - pełniąca obowiązki Naczelnika Wydziału Kultury i Promocji. Wszelkie materiały zamieszczane w gazecie były na bieżąco przez nią konsultowane z Zarządem Dzielnicy, które nigdy nie zostały oznaczone przez wydawcę. Ponadto sama odpowiadała za dobór zdjęć w gazecie.

Małgorzata Łowkis-Przybytniak - p.o. Naczelnika Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Dzielnicy Żoliborz podczas 32. finału WOŚP w Forcie Sokolnickiego
Czy artykuły z zamówienia powinny być w jakikolwiek sposób oznaczone, że są one sponsorowane? Jeśli tak, to w jaki sposób?

W odpowiedzi na to pytanie, Burmistrz Paweł Michalec wyjaśnił, że oznaczanie artykułów jako sponsorowanych nie stanowiło wymogów zapytania ofertowego. „Dzielnica Żoliborz m. st. Warszawy wykupuje powierzchnię wydawcy na cele reklamy, promocji własnej” - dodał. 

 
Radne Dorota Klejn (nr 1 w okręgu I), Monika Kurowska (nr 2 w okręgu III) oraz kandydat Paweł Klich (nr 3 w okręgu 3) wolontariuszami 32. finału WOŚP, Źródło: Dzielnica Żoliborz
Samorządowcy Koalicji Obywatelskiej niemal na każdym zdjęciu gazety

Na pierwszej stronie ostatniego numeru gazety „TU Żoliborz.pl” zobaczyć można było artykuł dotyczący Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.  Na dziewięciu zdjęciach zamieszczonych w artykule „WOŚP na Żoliborzu za nami. Pękł już milion!” możemy zobaczyć licznych samorządowców i działaczy partyjnych Koalicji Obywatelskiej, w tym działającej na Żoliborzu młodzieżówki Platformy. Na zdjęciach znajdują się zarówno Burmistrz Dzielnicy Żoliborz Paweł Michalec, jego zastępczyni i jednocześnie szefowa żoliborskiego Koła KO Renata Kozłowska, ale także radne: Joanna Tucholska, Monika Kurowska i Dorota Klejn. Finał WOŚP odbył się w Forcie Sokolnickiego, a prowadzącą była nowa kandydatka Klaudia Ziemiańska - wieloletnia działaczka Platformy Obywatelskiej, która zamierza po raz pierwszy startować w wyborach samorządowych. Otrzymała najatrakcyjniejsze, pierwsze miejsce na liście Koalicji Obywatelskiej w IV okręgu do Rady Dzielnicy. Na wspólnym zdjęciu z radną Klejn i Kurowską, można zobaczyć jeszcze jednego kandydata - Pawła Klicha, który będzie startować z trzeciego miejsca na liście KO w III okręgu. W dotychczasowych numerach trudno znaleźć jakichkolwiek samorządowców z innych klubów niż KO. 

Klaudia Ziemiańska, prowadząca 32. finał WOŚP w Forcie Sokolnickiego - kandydatka z jedynki w I okręgu do Rady Dzielnicy Żoliborz
Za kim lobbuje TU Stolica?

To co charakteryzuje tę gazetę od lat, to duży entuzjazm do tematów związanych z inwestycjami deweloperskimi.

Przykładem może być wzbudzający dużo emocji temat nadbudów jakie Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa zamierzała przeprowadzić na Bielanach składając 78 wniosków o warunki zabudowy. Kiedy pisaliśmy na łamach naszej gazety o tej sprawie, tego samego dnia ukazał się taki sam artykuł, który nie bronił interesu mieszkańców, lecz interes samej prezes WSM - komentuje sprawę autor tamtego tekstu Wiktor Zając. 

Gazeta TU Żoliborz.pl również dostępna w Biurze Zarządu WSM przy ul. Elbląskiej 14

 

Redaktor naczelny Tu Stolica

Teraz wracamy do tematu Krzysztofa Katnera, redaktora naczelnego Tu Stolicy. Według naszych informacji, za czasów poprzedniego Zarządu Dzielnicy (Krzysztofa Bugli, Grzegorza Hlebowicza), Joanna Tucholska wraz z Krzysztofem Katnerem próbowali zachęcić ówczesnego burmistrza do współpracy tytułu z Dzielnicą. Według informacji do jakich dotarliśmy, burmistrz odmówił współpracy. Jak przekazał nam informator, Tucholska i Katner są ze sobą spowinowaceni, a to mogłby rodzić podejrzenia o nepotyzm.

Pytania, na które Urząd Dzielnicy jeszcze nie odpowiedział

Oprócz wniosku o udostępnienie informacji publicznej, na którą udzielił nam odpowiedzi Burmistrz Dzielnicy, zadaliśmy dodatkowe pytania do rzeczniczki prasowej Urzędu Dzielnicy Donaty Wancel. Łącznie zadaliśmy ich sześć o następującej treści:

  1. Jaki był i jest udział Wydziału Kultury i Promocji w powstawaniu gazetki TU Żoliborz.pl?
  2. Czy mają Państwo wiedzę od kiedy gazeta TU Żoliborz.pl jest regularnie dystrybuowana w naszej dzielnicy?
  3. Czy sprawdzili Państwo zasięgi zakładki "Żoliborz" na portalu tustolica.pl, i czy warunkami przetargu były odsłony strony na Żoliborzu czy w całej Warszawie?
  4. Jaką rolę w tworzeniu papierowego wydania niezależnego od Urzędu tytułu TU Żoliborz.pl pełniła naczelniczka Wydziału Kultury i Promocji p. Małgorzata Łowkis-Przybytniak?
  5. Czy mają Państwo wiedzę na temat możliwego powiązania jednej z radnych, Joanny Tucholskiej z redaktorem naczelnym pisma TU Stolica?
  6. Jaki udział w dystrybucji prywatnej gazety mają pracownicy publicznych bibliotek oraz inni pracownicy miejscy/dzielnicowi?

Na te pytania rzeczniczka prasowa Urzędu Dzielnicy Żoliborz do czasu ukończenia pracy nad artykułem nie odpowiedziała. 

Wydawca Tu Żoliborz odpisał na zadane przez nas pytania, ale nie odpowiedział na nie. 


Podziel się
Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
Jarek 14.02.2024 08:27
Dobry Tekst - w okolicach wyborów samorządowych tym bardziej potrzebny. Co istotne nikt nie broni aby samorządowcy się promowali - jeśli zrobili coś dobrego jak najbardziej ale niech to jasno jest określone w warunkach przetargu no i niech ten przetarg jest transparentny i dostępny dla wszystkich. Kwota 200 tys zł za publikację gazety papierowej w tak małym nakładzie wydaje się mocno na wyrost.

nienaiwny ;) 13.02.2024 22:18
Wart pac pałaca a pałac paca ...;) a zbliża się kampania samorządowa , więc czekamy na podobne kwiatki z każdej strony...;) tak jak jak świąteczna sikora ustrzeliła świątecznego zająca...;)

malesa 12.02.2024 22:46
Mieszkalam na Żoliborzu od urodzenia, i chyba dobrze, że wyjechałam, bo takiego szczucia jak wasze pisowskie to bym nie zdzierżyła. PS. Moja Mama dzwoniła do mnie na święta i cieszyła się, że urząd nareszcie wydaje gazetę, dzięki której po latach dowiaduje się, co dzieje się w jej dzielnicy. Jesteście podli, zniszczylibyście wszystko, by tylko dopchać się do żłoba.

Admin 12.02.2024 22:54
Co za brednie. Nawet nie przeczytałaś artykułu. To nie jest gazetka urzędu, bo po takiej można się z grubsza spodziewać co będzie się w niej znajdowało. To prywatna gazeta jednego z członków rodziny radnej, która pod płaszczykiem niezależnego mediów promuje niemal Na każdej stronie działania polityków partii rządzącej. Niczego Cię nie nauczyło jak PiS dewastował przez 8 lat media, bo było go na to stać?

Janek 12.02.2024 11:51
Tym razem powinny być wyciągnięte konsekwencje i to nie tylko od samego zarządu, ale również od tych wszystkich radnych, którzy weszli w ten proceder!

PRZECZYTAJ
bezchmurnie

Temperatura: 10°CMiasto: Warszawa

Ciśnienie: 1010 hPa
Wiatr: 15 km/h