Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
niedziela, 23 czerwca 2024 23:36

Mieszkańcy i władze Bielan przeciwko patodeveloperce w WSM

W ostatnim czasie krążyły pogłoski wśród mieszkańców całej WSM, że Zarząd Spółdzielni złożył ponad 70 wniosków o warunki zabudowy na bielańskich osiedlach. Mieszkańcy poczuli coraz większe zagrożenie, że w WSM rozwinie się patodeveloperka, która pogorszy ich warunki życiowe. Klub Radnych ze Stowarzyszenia „Razem dla Bielan” wystąpił z interpelacją w sprawie planów zagęszczenia zabudowy osiedli Piaski, Słodowiec, Wawrzyszew i Wrzeciono. Odpowiedź na interpelację stała się ogromnym szokiem dla mieszkańców.
Mieszkańcy i władze Bielan przeciwko patodeveloperce w WSM
5-kondygnacyjny budynek z serii UW2 na Osiedlu WSM Piaski

Autor: Wiktor Zając

78 wniosków. Czy to budowlana inwazja w WSM?

Dnia 26 października b.r. Klub Radnych Stowarzyszenia „Razem dla Bielan” złożyło interpelację w sprawie sprzeciwu wobec planów Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej dotyczących zagęszczenia czterech osiedli na terenie Bielan. Radni zapytali, czy WSM wystąpiła do Urzędu Dzielnicy Bielany o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na wymienionych osiedlach w okresie sierpień - październik 023 r. Jednocześnie radni złożyli zapytanie ile wniosków o budowę nowych budynków i ile nadbudów planuje WSM, oraz których nieruchomości sprawa dotyczy? Interpelację podpisali radni: Krystian Lisiak, Radosław Sroczyński, Monika Szadkowska, Anna Czarnecka, Agnieszka Gola, Ewa Turek, Marcin Włodarczyk, Piotr Walas i Iwona Walentynowicz.

W odpowiedzi na interpelację z dnia 6 listopada b.r. Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany Pan Włodzimierz Piątkowski poinformował, że WSM złożyła 78 wniosków o budowę budynków mieszkalno-usługowych i nadbudowę istniejących.

Wśród nowych inwestycji WSM zawnioskowała o budowę:
 • 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym i usługami przy ul. Broniewskiego 37, 65, 85, 85A oraz na dz. ew. nr 8/3, 8/17, 8/20 z obrębu 7-06-03;
 • 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym i usługami przy ul. Przy Agorze 1A i 15;
 • 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym i usługami przy ul. Daniłowskiego 2/4 („niebieski pawilon” - d. siedziba PORION) oraz 3 (siedziba Administracji Osiedla WSM Bielany);
 • Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym i usługami przy Al. Reymonta na dz. ew. nr 11/1 z obrębu 7-08-06;
 • Garaż wielopoziomowy na rogu Al. Reymonta i ul. Andersena.
Natomiast pozostałe wnioski dotyczą nadbudów istniejących budynków, są to:
 • ul. Kochanowskiego 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 12A, 12B, 12C, 13, 13A, 14, 14B, 14C, 15, 16, 17, 17A, 18, 18B, 18C, 20, 24, 26, 28, 30;
 • ul. Literacka 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18;
 • ul. Broniewskiego 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 53A, 55;
 • ul. Marymoncka 129, 131, 137/139;
 • ul. Wrzeciono 8, 8A, 10, 50, 54A, 55, 55A, 57, 57A;
 • ul. Szegedyńska 1, 4, 8;
 • ul. Szubińska 6.

Ponadto wiceburmistrz Piątkowski poinformował, że wszystkie wnioski zostały pozostawione bez rozpatrzenia. 

Nadbudowy starych bloków bez analiz i ekspertyz?

Wśród najbardziej kontrowersyjnych wniosków są zdecydowanie te, które dotyczą nadbudów 5-kondygnacynych bloków z przełomu lat 60. i 70. na Osiedlu Piaski, Bielany IV oraz Młociny. W większości są to budynki budowane w technologii uprzemysłowionej wieloblokowej lub wielkopłytowej nazywanej „Unifikacją Warszawską II” (w skrócie: UW2). Budynki te były budowane przy ogromnych oszczędnościach i przy dużych ograniczeniach wynikających zarówno z obowiązujących ówcześnie normatywach i dostarczanych materiałach. Głównym problemem tych budynków są jednobiegowe „kręcone” schody wykonane z prefabrykatów, wąska „dusza” i niewielka kubatura samej klatki, na której nie ma możliwości wprowadzenia innych rodzajów schodów, jak również możliwości budowy windy. Dostawienie windy zewnętrznej też nie jest możliwe, ponieważ żadna ze ścian klatki schodowej nie ma ściany zewnętrznej przez którą dałoby się przebić otwór do szybu windowego.

Nadbudowa wiąże się z koniecznością dostosowania takiego budynku do obowiązujących norm wynikających z Prawa budowlanego i ministerialnych rozporządzeń. W nowych inwestycjach nie ma możliwości wybudowania jednobiegowych schodów na klatach. Muszą mieć uwzględnione spoczniki. W związku z czym wielu mieszkańcom Spółdzielni nasuwają się pytania, w jaki sposób Zarząd WSM chce zrealizować nadbudowy?

Plany inwestycyjne Zarządu WSM

Z protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej WSM z dnia 25 września b.r. wynika, że miało miejsce rozpoznanie sprawy i podjęcie uchwały w sprawie Planu gospodarczo-finansowego WSM na 2024 r. na którym referował Zarząd i opiniowała Komisja Rewizyjna. W punkcie 17. niniejszego punktu porządku obrad głos zabrał Zastępca Prezesa ds. technicznych p. Mariusz Skrocki, który przedstawił plan inwestycji na 2024 r.

Zgodnie z planem inwestycji mieszkaniowych na 2024 r., w którym określono inwestycje: Lindego, Włościańska 12, Bysławska i Boguckiego, pan Skrocki poinformował m.in., że w związku z rozpoczętą pracą nad zmianą ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym analizowane są proponowane zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz obecnie obowiązujące plany miejscowe. „Będzie to akt prawa miejscowego. Nowa ustawa przewiduje uchwalenie do 2026 r. planów ogólnych dla miast i gmin. Przeprowadzona będzie analiza Aktów Notarialnych terenów przyjmowanych w wieczyste użytkowanie w zakresie przeznaczenia tych terenów w przyszłości pod inwestycje. W związku z powyższym należy przeanalizować i zastanowić się nad wyborem nieruchomości potencjalnie inwestycyjnych i dla tych nieruchomości należy wystąpić o wydanie warunków zabudowy. Są w zasobach WSM nieruchomości zabudowane pawilonami handlowymi często wyeksploatowane, w złym stanie technicznym, które w przyszłości będą trudne do wynajęcia. W związku z powyższym zasadnym jest przedyskutowanie niniejszej kwestii z organami samorządowymi, celem dokonania oceny i wyboru nieruchomości, dla których można uzyskać warunki zabudowy. Dotyczy to również z zabudową 5-kondygnacyjną w zakresie ich nadbudowy o 1-2 kondygnacje” – wynika z treści protokołu.  

Tym samym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 68/2023 - 21 głosami za, braku głosami przeciwko i 2 głosami wstrzymującymi. Jednocześnie zdanie odrębne złożył pan Adam Zieniuk-Gąsiorowski, który uczestniczył w zebraniu zdalnie. Stwierdził, że miał problem ze słyszalnością i stwierdził, że jest przeciwko przyjęciu planu gospodarczo-finansowego na rok 2024.

W czyim imieniu działa Rada Nadzorcza WSM?

Coraz częściej mieszkańcy Spółdzielni zadają sobie pytanie, w czyim imieniu działa Rada Nadzorcza? W końcu w wielu 5-kondygnacyjnych budynkach z serii UW2 swoje mieszkania mają członkowie tejże Rady. W tej sytuacji czwartej alternatywy nie ma. Albo to Zarząd nadzoruje Radą Nadzorczą a nie odwrotnie, albo Rada Nadzorcza jest w pełni świadoma tego co robi działając na szkodę mieszkańców, albo nie czyta dokumentów i głosuje w ciemno, nie wnosząc przy tym żadnych uwag.

Mieszkańcy oburzeni planami nadbudów

Dnia 20 listopada Stowarzyszenie „Razem dla Bielan” opublikowało post na Facebooku o planach inwestycyjnych Spółdzielni. W przeciągu 2 dni pojawiło się blisko 180 komentarzy, w których zdecydowana większość jest przeciwna tym planom. Dużym problemem jest fakt, że aktualnie zarówno na Piaskach, na Bielanach IV, a także na Młocinach nie ma miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w związku z czym Zarząd WSM potraktował te tereny za najbardziej łakomy kąsek. Inaczej sytuacja ma się na Żoliborzu, gdzie na każdym z osiedli jest obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego, a także po części konserwator. Ale i tu od pewnego czasu trwa batalia między WSM a konserwatorem. Zarząd WSM złożył skargę ws. włączenia do gminnej ewidencji zabytków układu urbanistycznego Osiedla WSM Zatrasie. Sąd I instancji wydał postanowienie o wykreślenie z ewidencji osiedla po niekorzystnym wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Postanowienie jest nieprawomocne. W międzyczasie konserwator wszczął postępowanie o wpis do rejestru zabytków obszaru osiedla. Mieszkańcy nie kryją oburzenia, że wszelkie pomysły inwestycyjne Zarządu nie są przedstawiane i z nimi konsultowane. 

 

Inne artykuły tego autora:
 Podziel się
Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
M. Pelikanska 02.12.2023 20:41
Zarząd z Elblaskiej nie powinien wtrącać się do bloków już wybudowanych i zamieszkałych, nie powinniśmy ich w ogóle utrzymywać. My mamy administrację osiedlowe i to nam wystarczy,a ci z Elblaskiej chcą tylko kasy, kasy, wiecznie małe pensje, może już czas odciąć pępowinę

Tusk 24.11.2023 08:32
Wincyj bloków, wincyj !!!

Kurła 23.11.2023 20:35
Masakra jakaś, więcej jeszcze tych mieszkań !!!!

PRZECZYTAJ
bezchmurnie

Temperatura: 18°CMiasto: Warszawa

Ciśnienie: 1012 hPa
Wiatr: 26 km/h