Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
wtorek, 27 lutego 2024 01:36
Reklama

Inwestycje na Żoliborzu w 2023 roku - dominowała infrastruktura drogowa

W 2023 roku na Żoliborzu dominowały inwestycje drogowe. Wydatki na te inwestycje wyniosły prawie 11, 6 mln zł.
  • Źródło: UD Żoliborz
Inwestycje na Żoliborzu w 2023 roku - dominowała infrastruktura drogowa
ulica Śmiała

Źródło: UD Żoliborz

W tym artykule przeczytasz o

  • wykorzystaniu budżetu inwestycyjnego na Żoliborzu w 2023 roku
  • inwestycjach drogowych w ubiegłym roku
  • remontach w placówkach oświatowych
  • zajęciach pasa drogowego w minionym roku

- Cały budżet inwestycyjny na Żoliborzu wyniósł blisko 12,5 mln zł, z czego 93 proc. stanowiły wydatki na inwestycje drogowe taki jak przebudowa ulicy Śmiałej czy ulicy Przasnyskiej. Na inwestycje oświatowe przeznaczyliśmy prawie 838 tys. zł, w tym m.in. na modernizację nawierzchni boiska przy LXIV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Elbląskiej. Niewiele mniej – prawie 757 tys. zł wyniosły koszty związane z konserwacją, utrzymaniem i remontem dróg gminnych. Odwrotną proporcję mieliśmy w przypadku wydatków remontowych. Blisko 60 proc. stanowiły wydatki na remonty w placówkach oświatowych, na które przeznaczyliśmy prawie 1,5 mln zł – mówi Paweł Michalec, burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

Kluczowe inwestycje drogowe

W grudniu 2023 ukończona została przebudowa ulicy Śmiałej - jednej z najstarszych ulic Żoliborza. W ramach II etapu realizowany był odcinek od al. Wojska Polskiego do ul. Hauke-Bosaka. Budowa trwała pół roku, a prace objęły ulicę o długości ok. 390 m i szerokości 4,5 m. Ponadto, w pasie drogowym w miejscu dotychczasowych metalowych wygrodzeń posadzone zostały żywopłoty z irgi błyszczącej, cisów oraz ligustra pospolitego, a także krzewy: pigwowiec, róża, śnieguliczka oraz lilak. Kompleksową modernizację przeszła także cała linia oświetlenia ulicznego na długości ok 550m, a latarnie oświetleniowe typu „Pastorał Warszawski” pojawiły się w nowych lokalizacjach.

Kompleksową modernizacją objęta została również ulica Przasnyska – jedna z głównych dróg na rozbudowującym się Żoliborzu Południowym. Przebudowa ulicy kontynuowana jest w 2024 roku i obejmuje ok. 600 m odcinek ulicy od ulicy Duchnickiej do ulicy Krasińskiego. W ramach prac powstaje również rondo na skrzyżowaniu z ulicą Rydygiera oraz prawidłowe dowiązanie ulicy Przasnyskiej do ulicy Krasińskiego, gdzie ma powstać rondo, którego budową zajmuje się Zarząd Dróg Miejskich. Wyremontowany będzie także fragment ulicy Duchnickiej przy skrzyżowaniu z ulicą Przasnyską. Zarówno w przebudowa ul. Śmiałej jak i ul. Przasnyskiej współfinansowane były ze środków Województwa Mazowieckiego. 

Inne inwestycje 

W minionym roku zakończyły się prace projektowe związane z przebudową ulicy Bohomolca, a w listopadzie władze dzielnicy podpisały umowę na realizację prac drogowych. Wykonawca, który odpowiada także za zagospodarowanie zieleni na przebudowywanym odcinku ulicy rozpoczął prace od przeprowadzenia ekspertyz dendrologicznych drzew. Same prace drogowe rozpoczną się jeszcze w lutym tego roku przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

Wśród inwestycji drogowych rozpoczęły się także prace projektowe związane z budową ulicy Ficowskiego, która ma m.in. prowadzić do nowego zespołu żłobkowo-przedszkolnego powstającego na jej południowym krańcu, przeciw czemu protestuje część okolicznych mieszkańców. Przebudowa ma w założeniu poprawić komfort dojścia i dojazdu do budynku przy ul. Ficowskiego 6. Długość odcinka który obejmują prace projektowe to około 250 m.

Remonty i ekspertyzy techniczne w placówkach oświatowych

W dwóch placówkach oświatowych wyremontowane zostały łazienki uczniowskie: w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 przy ul. Włościańskiej oraz część w Zespole Szkół nr 31 przy ul. Felińskiego 13, w której dodatkowo odnowiono także szatnie przy sali gimnastycznej. W ramach inwestycji budynek Szkoły Podstawowej nr 391 przy ul. Filareckiej 2 dostosowany został do wymogów bezpieczeństwa pożarowego.

Planowana na ten rok jest przebudowa boiska i hali sportowej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 267. W 2023 roku wykonana została ekspertyza budowlano-techniczna, na podstawie której obecnie przygotowywana jest dokumentacja projektowa. Ekspertyzę techniczną przeprowadzono także dla nieczynnej od 2002 roku pływalni przy Zespole Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul. gen. Zajączka. Określiła ona stan techniczny pomieszczeń oraz prace konieczne do wykonania, aby użytkowanie basenu było możliwe.

W ramach znoszenia barier architektonicznych w Szkole Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1A oraz Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 ul. Włościańska 35 zamontowana została napędzana elektrycznie platforma przyschodowa przeznaczona do transportu osób z niepełnosprawnością. Dodatkowo w ZSSiL wykonana została pochylnia.

Zajęcia pasa drogowego

W 2023 roku władze Żoliborza wydały 193 decyzje w sprawie zajęcia pasa drogowego dróg publicznych zarządzanych przez dzielnicę. Najczęściej dotyczyły one usuwania awarii urządzeń infrastruktury podziemnej – 65,  zajęcia pasa drogowego na potrzeby prowadzenia robót budowlanych – 27 oraz lokalizacji i umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej - 26. Na potrzeby organizacji ogródków gastronomicznych oraz ustawienia kontenerów budowlanych wydano łącznie 29 decyzji. Spośród 20 decyzji orzekających o nałożeniu kar pieniężnych za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi, w trzech przypadkach były to ekipy filmowe realizujące zdjęcia bez wymaganych zezwoleń, a w dziesięciu - ustawienie kontenera w pasie drogowym.


Podziel się
Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
PRZECZYTAJ
bezchmurnie

Temperatura: 10°CMiasto: Warszawa

Ciśnienie: 1010 hPa
Wiatr: 15 km/h