Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
wtorek, 25 czerwca 2024 04:52
Reklama

Co z Pawilonem Kulturalnym na Sadach? Czy pieniądze są ważniejsze od obowiązujących warunków koncepcji Pawilonu...?

Wiosną 2023 Pawilon Kulturalny zakończył swoją działalność w związku z zakończeniem umowy dzierżawy. Lokal był dwukrotnie wystawiany w konkursie z przeznaczeniem na działalność kulturalną i gastronomiczną. W żadnym z nich nie wyłoniono zwycięzcy. Obecnie Pawilon czeka na trzeci przetarg. Czy ZGN zapomniał o koncepcji funkcjonalnej Pawilonu określonej w obowiązującej wciąż koncepcji jego zagospodarowania?
Co z Pawilonem Kulturalnym na Sadach? Czy pieniądze są ważniejsze od obowiązujących warunków koncepcji Pawilonu...?

Autor: Wiktor Zając

Źródło: archiwum własne

Pawilon Kulturalny od wiosny stoi pusty...

Pod koniec kwietnia b.r. Pawilon Kulturalny znajdujący się przy ul. Sady Żoliborskie 4 zakończył swoją działalność. Powodem tego było nieprzedłużenie umowy z wieloletnią dzierżawczynią lokalu panią Joanną Grzeszczak-Hebel.

Jeszcze w marcu b.r. Urząd Dzielnicy Żoliborz poinformował, że pani Joanna Grzeszczak-Hebel nie zwracała się do żoliborskiego urzędu dzielnicy z prośbą o rozmowę i podjęcie tematu planów dzielnicy wobec przyszłości Pawilonu Kulturalnego, zasad kontynuacji dzierżawy lokalu oraz kwestii rozliczenia poniesionych nakładów finansowych. „Nie otrzymaliśmy od dzierżawczyni żadnego pisma, wniosku, ani mejla w tej sprawie. Faktem natomiast jest, że w listopadzie 2022 roku dzierżawczyni zwróciła się do Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z pytaniem o możliwość zmiany prowadzonej w Pawilonie Kulturalnym działalności z kulturalno-gastronomicznej na usługi pielęgnacyjne dla zwierząt” - zaznaczył w swoim oświadczeniu w mediach społecznościowych Urząd Dzielnicy Żoliborz.

Po dwóch przetargach pawilon wciąż nie ma dzierżawcy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami dla Dzielnicy Żoliborz (ZGN) ogłosił dwa przetargi na dzierżawę pawilonu. Jak poinformowała rzecznik prasowy Urzędu Dzielnicy Żoliborz Donata Wancel, w pierwszym konkursie nie wpłynęła żadna oferta, natomiast w drugim - jedna - od spółki Glou-Glou. „Z uwagi na fakt, że oferta nie zawierała wszystkich załączników wymaganych regulaminem konkursu, oferent został poproszony o ich uzupełnienie. W odpowiedzi, reprezentant oferenta poinformował, że spółka nie ma możliwości uzupełnienia wszystkich wymaganych dokumentów i poprosił o wycofanie oferty” - podkreśliła rzecznik. 
„Oferent został poproszony o uzupełnienie dokumentów o: koncepcję planowanej działalności kulturalnej, opis dotychczasowej działalności, a także o informację o najmowaniu lokali użytkowych lub dzierżawieniu nieruchomości od m.st. Warszawy” - dodała Donata Wancel.

Trzeci przetarg wkrótce, ale wyłącznie pod gastronomię?

Wkrótce ogłoszony zostanie trzeci konkurs na dzierżawę Pawilonu Kulturalnego, ale jego głównym przeznaczeniem będzie gastronomia. Wykaz został opublikowany 18 grudnia i będzie obowiązywał do 8 stycznia 2024 r. Po tej dacie ZGN ogłosi kolejny konkurs na dzierżawę obiektu. „O prowadzeniu działalności kulturalnej zadecyduje potencjalny dzierżawca, ale nie będzie już ona wymogiem konkursowym” - poinformowała rzecznik prasowy Urzędu Dzielnicy Żoliborz Donata Wancel.

Mieszkańcy mają obawy, czy miejsce to będzie spełniać ich oczekiwania. Przez ostatnie 10 lat Pawilon Kulturalny był miejscem nie tylko spotkań towarzyskich, ale miejscem spotkań lokalnej społeczności. Organizowane w nim były liczne inicjatywy, spotykały się w nim lokalne stowarzyszenia i grupy inicjatywne.

Pierwsze interwencje lokalnej społeczności ws. przyszłości Pawilonu Kulturalnego

Na posiedzeniu Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego (DKDS) w dniu 19 stycznia 2023 r. przedstawiciele Stowarzyszenia Ochrony Parku Sady Żoliborskie rozmawiali z Burmistrzem Dzielnicy Żoliborz Panem Pawłem Michalcem, jego Zastępcą Panią Renatą Kozłowską oraz Naczelnikiem Wydziału Ochrony Środowiska Panem Pawłem Tęczą na temat zarówno parku Sady Żoliborskie, jak i przyszłości Pawilonu Kulturalnego. "Zarząd poinformował, że prowadzone są rozmowy z obecnym najemcą oraz o ewentualnym oddaniu w użytkowanie Pawilonu w drodze konkursu" - taką informację przekazała nam Przewodnicząca DKDS Pani Małgorzata Pawełczyk-Gromuł. Niestety, jak wyjaśniła nam pani Joanna, do żadnego dialogu w tej sprawie nie doszło. 

Brak komunikacji  i niepewność ws. dalszej przyszłości Pawilonu...

Niestety rozmowy z dotychczasową dzierżawczynią nie zadowoliły obu stron. „Chciałam po prostu dowiedzieć się na co jako przedsiębiorca mam się szykować. Z punktu prowadzenia działalności jest to kluczowe. Jednak przepływ informacji był taki, że przez wiele miesięcy niczego się nie dowiedziałam i nie przedstawiono mi żadnej propozycji w sprawie poniesionych nakładów. Jestem otwarta na propozycję, ale żadnej jeszcze nie usłyszałam” – poinformowała w marcu naszą Gazetę ówczesna dzierżawczyni. Pani Joanna Grzeszczak-Hebel złożyła oświadczenie woli o rezygnacji z dzierżawy Pawilonu. Powodem był m.in. brak komunikacji i niepewność w sprawie dalszej przyszłości Pawilonu. „Jest to bardzo trudne do prowadzenia miejsce” – dodała pani Joanna.

Petycja i uchwała DKDS ws. Żoliborskiego Klubu Seniora

Na kolejnym posiedzeniu DKDS z dnia 20 kwietnia 2023 r. prezeska Stowarzyszenia Ochrony Parku Sady Żoliborskie Pani Barbara Kowalczyk-Tarka przedstawiła aktualną sytuację Pawilonu. Podczas dyskusji stwierdzono, że na Żoliborzu brakuje miejsca otwartego dla seniorów. Padła propozycja, aby w Pawilonie Kulturalnym powołać Żoliborski Klub Seniora, który skupiłaby nie tylko seniorów, ale był miejscem działań międzypokoleniowych. Rezultatem było podjęcie uchwały przez DKDS ws. powołania Żoliborskiego Klubu Seniora. Ponadto od końca kwietnia do początku lipca zbierane były podpisy pod petycją w tej sprawie. Zebrano około 400 podpisów. Dnia 14 lipca petycja ta została złożona do Zarządu Dzielnicy Żoliborz. We wrześniu Zarząd Dzielnicy odpowiedział, że został ogłoszony konkurs na dzierżawę Pawilonu, w którym zgłosił się tylko jeden oferent, który nie spełnił wymogów formalnych.

11 tysięcy złotych za czynsz i odstąpienie od pierwotnych założeń

Jak na swoim profilu na Facebooku poinformowała Inicjatywa „Owocowe Sady Żoliborskie”, czynsz miesięczny ok. 11 tysięcy złotych + media (wysokie koszty, bo lokal nie jest podłączony do sieci miejskiej i ogrzewanie, ciepła woda na prąd). Co do formuły dla Pawilonu Kulturalnego jest niepełna zgoda między Inicjatywą „Owocowe Sady Żoliborskie” a Stowarzyszeniem Ochrony Parku Sady Żoliborskie. „Pawilon Kulturalny powinien być lokalem gastronomicznym" - powiedziała Maria Janiak, będąca liderką Inicjatywy „Owocowe Sady Żoliborskie”. "Działalność gastronomiczna nie wyklucza funkcji organizacji spotkań lokalnej społeczności. Zawsze taka czy inna grupą może zarezerwować stolik i spotkać się w takim czy innym gronie" - dodała Maria Janiak.

Z kolei jak poinformował naszą Gazetę Pan Ryszard Lis będący skarbnikiem w Stowarzyszeniu Ochrony Parku Sady Żoliborskie oraz członkiem Dzielnicowej Rady Seniorów, w 2012 r. ówczesna prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz powierzając ZGN-owi budynek przy ul. Sady Żoliborskie 4 określiła koncepcję przeznaczenia go na kawiarenkę osiedlową wraz z funkcją kulturalno-oświatową.

Czy ZGN zapomniał o koncepcji funkcjonalnej Pawilonu określonej w obowiązującej wciąż koncepcji jego zagospodarowania?

ZGN Żoliborz chcąc ogłosić trzeci przetarg określił, że głównym celem będzie gastronomia, a o prowadzeniu działalności gospodarczej zadecyduje potencjalny dzierżawca i nie będzie warunkiem konkursowym.

Najwidoczniej ZGN Żoliborz zapomniał, że Zarządzeniem Prezydenta m. st. Warszawy nr 2043/2012 z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie powierzenia w zarząd i administrowanie Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Sady Żoliborskie 4 w uzasadnieniu określono warunki koncepcji w jaki prowadzona ma być działalność w Pawilonie Kulturalnym. W uzasadnieniu do tego zarządzenia zapisano następujące warunki koncepcji: „Wychodząc naprzeciw wieloletnim oczekiwaniom mieszkańców osiedla Sady Żoliborskie, działając w kierunku większej integracji społeczności lokalnej przyjęto koncepcję, aby określoną powyżej nieruchomość budowlaną wraz z przylegającym terenem zielonym przeznaczyć na ośrodek kulturalno-oświatowy, kawiarenkę osiedlową z przeznaczeniem dla dzieci i opiekunów, z możliwością organizowania imprez rodzinnych itp. Budynek spełnia wymagania techniczne umożliwiające przystosowanie go do wyżej określonych celów. Usytuowanie obiektu na obrzeżach Parku Sady Żoliborskie stwarza warunki realizacji zaproponowanej koncepcji”.

Pieniądz ważniejszy od obowiązujących warunków koncepcji Pawilonu...?

Biorąc pod uwagę poprzedni przetarg, w którym kwota miesięcznego czynszu wynosiła 11 tysięcy złotych to chyba właśnie czynsz powinien być dostosowany w taki sposób, aby potencjalnemu dzierżawcy opłacało się prowadzić tam gastronomię wraz z funkcją ośrodka kulturalno-społecznego mającą na celu integrację lokalnej społeczności. Szkoda, że w tym przypadku okazały się ważniejsze pieniądze, a nie ochrona warunków koncepcji tego miejsca, któremu ówczesna Prezydent m. st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz przydzieliła powierzając tę nieruchomość żoliborskiemu Zakładowi Gospodarowania Nieruchomości.

Mieszkańcy mają nadzieję, że jednak znajdzie się ktoś kto poprowadzi Pawilon spełniając wszystkie oczekiwania mieszkańców. Podziel się
Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
Inicjatywa sąsiedzka Owocowe Sady Żoliborskie 21.12.2023 13:45
Trudno nie odnieść wrażenia, że artykuł skupia się na przedstawieniu potrzeb w stosunku do pawilonu wąskich lokalnych środowisk. Inicjatywa sąsiedzka Owocowe Sady Żoliborskie, wymieniona w tekście, nie chce być kojarzona w takim kontekście. Stąd dwa sprostowania z komentarzem do tych części artykułu: 1. "Co do formuły dla Pawilonu Kulturalnego jest pełna zgoda między Inicjatywą „Owocowe Sady Żoliborskie” a Stowarzyszeniem Ochrony Parku Sady Żoliborskie." Od lutego jako nieformalna grupa sąsiedzka prowadzimy publiczną dyskusję "co dalej z pawilonem" i prosimy władze o znalezienie takiego rozwiązania, żeby jedyny lokal z zapleczem gastronomicznym na Sadach, nie stał pusty, nie niszczał i był DOSTĘPNY dla WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW. Systematycznie i kilkunastokrotnie informowaliśmy szerszą społeczność sąsiedzką, co wspólnie robimy w tej sprawie i jakie są kolejne decyzje władz. Spotkanie z p. burmistrzem, oświadczenia urzędu, nieudany epizod z domem kultury, 2 konkursy na nowego dzierżawcę bez efektu, proszenie radnego Marcin Kozaczuk o dopytywanie na sesjach rady co dalej z pawilonem. Pawilon na Sadach powinien służyć WSZYSTKIM. Nie tylko wybranym środowiskom lokalnym, grupom wiekowym czy tematycznym (w tym naszej inicjatywie). A zdecydowana większość ludzi chce mieć przede wszystkim możliwość dostępu do jedzenia, picia, spotkań towarzyskich na gruncie prywatnym, nie instytucjonalnym. Od początku byliśmy przeciwni zawłaszczaniu pawilonu dla jednej grupy wiekowej i zrobienia tam Żoliborskiego Domu Seniora. Byliśmy też przeciwni tworzeniu tam kolejnego oddziału domu kultury, z którego w praktyce korzystałaby niewielka grupa mieszkańców. Jedyny lokal w parku powinien być dostępny codziennie, możliwie długo. A to zapewnia tylko działalność gastronomiczna. Optymalnie byłoby gdyby była też możliwość otwarcia na działania lokalnych inicjatyw, ale... warunki dzierżawy zaproponowane przez ZGN: komercyjny czynsz przy oczekiwaniu prowadzenia prawie domu kultury - praktycznie to wykluczają. Potwierdzają to wyniki 2. konkursów - brak ofert. 2. „Pawilon Kulturalny powinien być lokalem gastronomicznym, lecz z zachowaniem funkcji organizacji spotkań dla społeczności lokalnej” - powiedziała Maria Janiak odpowiadająca za Inicjatywę „Owocowe Sady Żoliborskie”.„Pawilon Kulturalny powinien być lokalem gastronomicznym, lecz z zachowaniem funkcji organizacji spotkań dla społeczności lokalnej - powiedziała Maria Janiak odpowiadająca za Inicjatywę „Owocowe Sady Żoliborskie”.” Sprostowanie zacytowanej Marii Janiak. Przypisana mi wypowiedź nie była autoryzowana. Nie powiedziałam, że pawilon powinien zachować funkcję "organizacji spotkań dla społeczności lokalnej". Działalność gastronomiczna nie wyklucza takiej funkcji. Zawsze taka czy inna grupa może zarezerwować stolik/i w lokalu gastro i spotkać się w takim czy innym gronie. Nie mogę się również zgodzić ze stwierdzeniem w artykule, że "odpowiadam" za inicjatywę Owocowe Sady Żoliborskie. Jestem jedną z liderek w naszej dużej grupie sąsiedzkiej. U nas każdy odpowiada za siebie, a działania są wypracowywane w drodze dyskusji sąsiedzkich, na bieżąco. Dążą do realizacji pomysłów, zaspokajania potrzeb możliwie dużej grupy mieszkańców.

PRZECZYTAJ