Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
niedziela, 19 maja 2024 03:36

Relacja z posiedzenia Rada Dzielnicy Żoliborz

Rada Dzielnicy rozpatrywała petycję mieszkańców w sprawie Prochowni Żoliborz, wprowadzała zmiany w statucie Rady Seniora i Rady Młodzieżowej, a także w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • co zmieni się w planie budżetowym dzielnicy,
  • jak radni zareagowali na petycję w sprawie Prochowni,
  • o ile zmniejszone zostało finansowanie oświaty,
  • na jakim etapie są procedury związane z Prochownią.


Roszady budżetowe

Główna księgowa Dzielnicy Żoliborz zaprezentowała program zmian w budżecie dzielnicy w ramach Wieloletniego Programu Finansowego.
Jedną z przyczyn takiego działania jest potrzeba przyspieszenia realizacji niektórych zadań, jak choćby poruszanej na naszych łamach remont ulicy Przasnyskiej. Dzięki temu, na jej remont w tym roku przeznaczonych zostanie dodatkowo 1 800 000 złotych, a prace zostaną ukończone w 2024 roku.
Zmniejszone zostaną środki na oświatę (o 200 000 złotych) dlatego, że zamrożono ceny energii elektrycznej dla placówek oświatowych. Zwiększy się budżet na poradnie psychologiczno - pedagogiczne (o 330 000 złotych) oraz na wychowanie przeszkolne (40 000 złotych). Przebudowa budynku szkoły przy Śmiałej zostanie przesunięta na 2025.
Powyższe zmiany w budżecie zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję.


Rada Dzielnicy Żoliborz zapowiedziała ogłoszenie przetargu na przebudowę ul. Ficowskiego. Radny Porębski wyraził wątpliwość co do dokumentacji projektowej oraz sposobu koordynacji prac, które mogłyby zakłócić funkcjonowanie żłobka.


Prochownia po raz kolejny

Palący i powracający jak bumerang temat Prochowni Żoliborz zajął radnych na długo. Przypomnijmy. 6 lipca 2023 roku jedna z mieszkanek Żoliborza przygotowała petycję w sprawie przywrócenia Prochowni. W 3 dni podpisało się pod nią ponad 3000 osób. Po wielu miesiącach nierozpatrywania jej rada dzielnicy jednogłośnie uznała ją za bezzasadną. Radni zaznaczyli, że owa petycja stała się pretekstem do zrzucenia winy na władze dzielnicy, podczas gdy w ich ocenie, w rzeczywistości powinno się takie postulaty kierować do prezydenta miasta.
Zastępczyni burmistrza, Renata Kozłowska, przytoczyła pokrótce czynności, jakie zostały dotychczas podjęte w sprawie Prochowni. Budynki pod koniec lipca (formalnie 4-go sierpnia) przekazane zostały spod Zarządu Zieleni Warszawskiej do Dzielnicy Żoliborz. Wykaz nr 72/2023 dotyczył przekazania do użyczenia tej nieruchomości Żoliborskiemu Domowi Kultury. Podpisano umowę użyczenia, by Żoliborski Dom Kultury mógł już teraz zacząć działać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zaczął gromadzić odpowiednią dokumentację. Według v-ce burmistrzyni, dzielnica nie otrzymała bowiem, razem z Prochownią, żadnej dokumentacji, i musiała robić wszystko od początku. W sprawie Prochowni Północnej musi zostać ogłoszony konkurs, a w sprawie Południowej (Prochowni Żoliborz) występuje konieczność zagospodarowania jej przez Żoliborski Dom Kultury do zajęć. Należy również ustalić miejsce składowania i wywozu odpadów.


"Obie prochownie zakwitną nowym życiem"

Z inicjatywy Żoliborzanki Danuty Kuroń i sześciu radnych, zawnioskowano o przyspieszenie działań związanych z konkursem na dzierżawę Prochowni. Radny Hlebowicz postulował bezzwłoczne rozpoczęcie procedury konkursowej, a jeśli tak, to być może na wiosnę 2024 "obie prochownie zakwitną nowym życiem".
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla tamtych okolic zakłada możliwość prowadzenia działalności gastronomicznej lub handlowej. Działalność kulturalna była, zdaniem wiceburmistrzyni Kozłowskiej, obecna w Prochowni, kiedy nie istniał Żoliborski Dom Kultury, który teraz przejął tę funkcję. Radna Szczepańska ze stowarzyszenia Miasto Jest Nasze przytoczyła wypowiedzi mieszkańców i mieszkanek Żoliborza, którzy chcą, by Prochownia była miejscem artystycznym i bez barier (zarówno architektonicznych, jak i finansowych).


"Bądźcie ambasadorem mieszkańców!"

Radna Rapacka z koła Polska 2050, zaznaczyła, że również chce szybkiego i pomyślnego rozstrzygnięcia spraw, jednak procedura powinna być w najwyższym stopniu transparentna, czemu pośpiech nie służy. Radna Tucholska z Koalicji Obywatelskiej, przychyliła się do tej opinii podkreślając, iż konkurs rządzi się swoimi prawami, i nikt nie powinien wywierać presji na radnych, aby procedowali niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Wiceburmistrzyni Kozłowska zaznaczyła, że Zarząd Zieleni Warszawskiej potrzebuje czasu. Dodała, że procedura jest wszczęta, ponadto nikt nie zgłasza roszczeń wobec podmiotów.
Radny Rogala z Prawa i sprawiedliwości, sprzeciwił się powyższemu stwierdzeniu mówiąc, że jego zdaniem etap przygotowań to jeszcze nie jest wszczęcie procedury.

Radny Hlebowicz z Prawa i Sprawiedliwości dodał, że nie należy "wylewać dziecka z kąpielą" i powinno się ogłosić dwa konkursy, bo Prochownie są dwie. Dany podmiot może nie chcieć zawierać dwóch umów najmu.
Danuta Kuroń gorąco zaapelowała do władz dzielnicy, by ta była ambasadorem mieszkańców w ich sprawach. Podkreśliła rolę Prochowni Żoliborz dla lokalnej społeczności.


Rada Seniorów, Rada Młodzieży

Kolejną poruszaną kwestią były zmiany w statucie Rady Seniorów oraz Młodzieżowej Rady Dzielnicy Żoliborz.
Do udziału w Młodzieżowej Radzie Dzielnicy Żoliborz dołączono uczennice i uczniów ze szkoły nr 396 oraz szkoły muzycznej nr 4, co Komisja zaopiniowała pozytywnie. Kadencja młodzieżowego radnego trwa 5 lat, jednak nie dłużej niż kadencja Rady Dzielnicy.
Radna Klein z Koalicji Obywatelskiej zaznaczyła, iż osoba wybierana do Rady Seniorów powinna wykazywać się jakąś działalnością dla społeczności dzielnicy. Zmiany statutowe przyjęto jednogłośnie.


Tu padły pierwsze strzały

Po omówieniu kwestii remontu na rogu ulic Dziennikarskiej i Sułkowskiego, przyszedł czas na prezentację projektu upamiętniającego oddanie pierwszych strzałów w powstaniu warszawskim. Jednak ze względu na wyraźne życzenie projektanta, nie możemy pokazać zdjęcia. Na czas prezentacji odwrócono także kamerę. Możemy jednak zdradzić, że będzie to pomnik nietuzinkowy i wyróżniający się. Reszta kwestii związanych z pomnikiem omówiona zostanie na Komisji Kultury.

Projekt przed prezentacją

Na tym, około godziny 21:00, zakończyło się posiedzenie.

Przeczytaj również: Tramwaj na Krasińskiego, czwarta linia metra - wątpliwości mieszkańców Zatrasia

Wielokrotnie opisywana na łamach naszej gazety budowa skweru Krasińskiego powinna być inwestycją na lata. Budowa linii tramwajowej w tym obszarze mogłaby ten projekt zniszczyć. Ta kwestia łączy się z wątpliwościami, czy decyzje w sprawie zagospodarowania przestrzennego są podejmowane perspektywicznie i holistycznie, czy też mają służyć doraźnemu zaskarbieniu sobie przychylności obywateli...


rada-dzielnicy-prezentacja-pomnika

rada-dzielnicy-prezentacja-pomnika

rada-dzielnicy-posiedzenie

rada-dzielnicy-posiedzenie

sesja rady dzielnicy

sesja rady dzielnicy


Podziel się
Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
PRZECZYTAJ