Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
środa, 24 lipca 2024 01:24

Czy zarząd WSM żyje ponad stan?

Jak informuje fanpage Dolina Rudawki, Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa rokrocznie wydaje o 3 miliony złotych więcej, niż wynoszą jej przychody. Takie informacje wynikają z Walnego Zgromadzenia WSM.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • jakie straty przedstawia Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa,
  • jakie są problemy z zarządzaniem finansowym w WSM,
  • o ile pomniejszono fundusz zasobowy.

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa stworzona była jako podmiot o charakterze socjalnym, dający możliwość zamieszkania najbiedniejszym robotnikom. Teraz jednak oskarżana jest o niegospodarność, o czym informują osoby z Doliny Rudawki.

Co jest nie tak z zarządzaniem pieniędzmi w WSM? Po pierwsze, od 10% do 20% kosztów Zarządu pokrywają odpisy z lokali użytkowych oraz zyski z działalności finansowej i operacyjnej Zarządu. Zdaniem osób zamieszkujących i związanych z WSM, taki sposób rozliczania jest mocno wątpliwy.

To jednak nie wszystko.

Jak czytamy na Dolinie Rudawki:

Strata w 2017 r. wyniosła 3 748 323 zł (czyli 53% z kosztów Zarządu, które wtedy wyniosły 7 084 856 zł), a strata w 2018 zł - 3 496 227 zł (46% z sumy 7431 170 zł) = łącznie to 7 244 550 zł. Do tego dodajmy stratę Zarządu za lata 2019-2021 i mamy ponad 15 mln zł.

Powyższe dane pochodzą z protokołu lustracyjnego WSM.

Czy WSM właściwie zarządza pieniędzmi?

Patrząc na przytoczony protokół lustracyjny, można wyodrębnić kilka podstawowych problemów i nieścisłości w zarządzaniu pieniędzmi przez Warszawską Spółdzielnię Mieszkaniową.

  • Nadmierny deficyt budżetowy: Zarząd WSM od 6 lat wydaje więcej niż zarabia, co skutkuje rosnącym deficytem budżetowym. To oznacza, że spółdzielnia wydaje więcej pieniędzy, niż jest w stanie wygenerować ze swojej działalności.
  • Niewystarczające pokrycie kosztów: Około 30-40% kosztów Zarządu nie ma pokrycia ze względu na brak wystarczających źródeł finansowania. To sugeruje, że model finansowy Zarządu jest niewystarczający i spółdzielnia musi korzystać z innych źródeł, aby wyrównać braki.
  • Niewłaściwe rozliczanie kosztów: Część kosztów Zarządu jest pokrywana przez odpisy z lokali użytkowych oraz zyski z działalności finansowej i operacyjnej Zarządu. To wzbudza wątpliwości co do poprawności takiego rozliczania, co może prowadzić do niejasności i problemów z dokładnym określeniem, skąd pochodzą finanse na pokrycie tych kosztów.
  • Niezrównoważony trend strat: Zarząd regularnie wydaje o ok. 2,5 - 3 mln zł więcej niż wynoszą jego przychody, co prowadzi do narastających strat. To wskazuje na niezdolność Zarządu do utrzymania zrównoważonej sytuacji finansowej i podejmowania działań korygujących.
  • Brak terminowego rozliczania strat: Zarząd odkłada rozliczanie strat na później, co jest niezgodne z zasadą terminowego rozliczania i może prowadzić do narastania długu finansowego.
  • Przenoszenie kosztów na inne obszary: Zarząd wydaje się przenosić koszty na inne obszary, np. zabrał sobie zyski osiedli oraz skłonił Walne do przeznaczenia zysków na inne cele.

Pomniejszony fundusz zasobowy - o ile i dlaczego?

Fundusz zasobowy jest to fundusz, który ma pokrywać straty spółdzielni. Protokół lustracyjny wskazuje, że ów fundusz pomniejszono o 1,8 miliona złotych! Dlaczego? Jakie środki trwałe umorzono? Wyjaśnienie nie pada, a podczas Walnego Zgromadzenia ten fakt nie był jeszcze znany. To samo w sobie budzi wątpliwości, gdyż w świetle prawa sprawozdanie powinno zostać ujawnione 21 dni przed Walnym Zgromadzeniem, a zostało ujawnione kilka dni po.

Innym funduszem jest fundusz wkładów mieszkaniowych i budowlanych. Tą sprawą zajmuje się już jednak biegły rewident.

Strata czy zysk? A może jedno i drugie?

W sprawozdaniu z 2022 roku pojawia się strata w wysokości 15 milionów złotych. Bez wyjaśnienia, skąd ta strata jest. W tym samym sprawozdaniu mówi się o zysku w wysokości 5 milionów.

Dolina Rudawki pyta: jak to jest możliwe?

I z tym pytaniem zostawiamy, Was, Czytelniczki i Czytelnicy.

Przeczytaj również: Kolejny pożar przy Broniewskiego 15A

Dokładne straty nie są oszacowane, wiadomo jednak, że spłonęło jedno pomieszczenie.


wsmlustracja

wsmlustracja


Podziel się
Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
PRZECZYTAJ
bezchmurnie

Temperatura: 18°CMiasto: Warszawa

Ciśnienie: 1015 hPa
Wiatr: 24 km/h