Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
niedziela, 21 lipca 2024 12:54
Reklama

Odwołany lot, czekanie na lotnisku, brak informacji. Co robić, by odzyskać pieniądze za skrócony urlop?

W ostatnim czasie dotarła do nas informacja o grupie turystów, którzy przez około 30 godzin koczowali na warszawskim lotnisku, nie mogąc odlecieć na wymarzony urlop na Dominikanie z powodu awarii samolotu. Ostatecznie, po dwóch daniach, lot został odwołany, a turyści wrócili do domów. Jak wygląda ich sytuacja pod względem prawnym? Podstawę prawną dla powyższych problemów stanowi ustawa z dnia 24 listopada 2017 roku o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, która weszła w życie 1 lipca 2018 roku. Zgodnie z jej przepisami organizator turystyki (czyli najczęściej biuro podróży) ponosi odpowiedzialność za wykonanie usług turystycznych objętych zawartą z nami umową, bez względu na to, czy usługi wskazane w umowie mają być wykonane przez niego samego, czy przez innych dostawców usług turystycznych. W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek niezgodności z umową operator turystyczny ma obowiązek – w rozsądnym terminie – usunąć taką niezgodność, chyba że jest to niemożliwe albo wiąże się z niewspółmiernie wysokimi kosztami. Co to oznacza w przypadku opóźnienia lotu? Nic ponad to, że w najkrótszym możliwym czasie powinna zostać usunięta stwierdzona w samolocie usterka albo powinien zostać zorganizowany transport inną maszyną. W przypadku stwierdzenia niezgodności ustawa przyznaje nam również prawo do obniżenia ceny za wykupioną usługę za każdy okres, w którym stwierdzono niezgodność. Wyjątkiem jest sytuacja spowodowana wyłącznym działaniem lub zaniechaniem podróżnego. Podróżnemu przysługuje także odszkodowanie lub zadośćuczynienie za poniesione szkody lub krzywdy, których doznał w wyniku niezgodności, i świadczenie to organizator turystyki powinien wypłacić niezwłocznie.
Pasażerowie opóźnionych samolotów mają prawo m.in. do otrzymania bezpłatnego posiłku oraz napoi w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania, a także zakwaterowania ich w hotelu, gdy występuje konieczność pobytu przez jedną albo więcej nocy (w tym transferu między lotniskiem a hotelem).
A co z turystami oczekującymi na zapewnienie im transportu do miejsca przeznaczenia? Najdalej idącym uprawnieniem jest prawo odstąpienia od umowy o usługi turystyczne, bez ponoszenia opłat za odstąpienie, z uwagi na nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności, które mają znaczący wpływ na przewóz podróżnych do miejsca docelowego. Jeżeli zdecydujemy się jednak oczekiwać na realizację opóźnionego lotu, nasze uprawnienia zależą od długości czasu oczekiwania i odległości od miejsca docelowego. Zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 261/2004 parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 roku, pasażerowie opóźnionych samolotów mają prawo m.in. do otrzymania bezpłatnego posiłku oraz napoi w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania, a także zakwaterowania ich w hotelu, gdy występuje konieczność pobytu przez jedną albo więcej nocy (w tym transferu między lotniskiem a hotelem). Uprawnienia te przysługują w przypadku wszystkich lotów w odległości do 1500 km (jeżeli czas opóźnienia przekracza 2 godziny), lotów na terenie UE przekraczających 1500 km oraz lotów poza UE na dystansie pomiędzy 1500 a 3500 km (jeżeli czas opóźnienia przekracza 3 godziny) oraz pozostałych lotów (jeżeli czas oczekiwania przekracza 4 godziny).
Nowa ustawa o imprezach turystycznych usunęła zobowiązanie do złożenia reklamacji w terminie 30 dni od dnia powrotu z imprezy turystycznej
Zdecydowanie inaczej wygląda sytuacja, gdy opóźnienie lotu ma miejsce w przypadku powrotu z wakacji. W tym przypadku nie możemy już zrezygnować z wycieczki, co nie oznacza, że nie przysługują nam żadne roszczenia. Organizator turystyki, czyli biuro podróży, w którym wykupiliśmy wycieczkę, zobowiązane jest zapewnić nam nocleg (niekoniecznie w tym samym hotelu, w którym przebywaliśmy) i wyżywienie oraz zorganizować powrót do miejsca rozpoczęcia wycieczki, tak szybko jak będzie to możliwe. Nie można pominąć również tego, że w sytuacji przedłużającego się oczekiwania na usunięcie niezgodności usługi turystycznej z umową możemy działać sami i później żądać zwrotu poniesionych kosztów. Jeżeli zatem oczekujemy zbyt długo na samolot powrotny do kraju, możemy zakupić sami bilety i żądać od biura podróży zwrotu ich wartości. Pamiętajmy jednak, że musimy wcześniej wyznaczyć operatorowi turystyki termin na wykonanie jego zobowiązania i nie może być to termin zbyt krótki (np. nie możemy żądać zapewnienia miejsca w samolocie powrotnym w ciągu godziny, bowiem wykonanie takiego zobowiązania może być po prostu niemożliwe). Warto pamiętać również o tym, że nowa ustawa o imprezach turystycznych usunęła zobowiązanie do złożenia reklamacji w terminie 30 dni od dnia powrotu z imprezy turystycznej, co oznacza, że możemy dochodzić swoich praw przez cały okres przedawnienia, czyli przez okres 3 lat. Fot. foter.com

Podziel się
Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
PRZECZYTAJ
bezchmurnie

Temperatura: 29°CMiasto: Warszawa

Ciśnienie: 1010 hPa
Wiatr: 11 km/h