Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
piątek, 1 grudnia 2023 10:50

Czy Żoliborz sprzyja lokalności?

Dlaczego lokalność jest ważna? Na to pytanie postanowili odpowiedzieć stołeczni urbaniści i architekci w ramach kolejnego spotkania przedstawiającego raport z planowania Warszawy.

Odpowiednio ukształtowane środowisko życia codziennego wpływa na poziom komfortu w załatwianiu codziennych spraw. Dlatego jak podkreślają miejscy urbaniści i architekci najlepszą metodą zapewnienia komfortu w życia w mieście i zaspokajania codziennych potrzeb jest dążenie do tego by miasto miało charakter policentryczny.

Miasto o takiej charakterystyce składa się z wielu centrów lokalnych, w których każdy z mieszkańców może zaspokajać swoje potrzeby blisko domu. Zalet takiego rozwiązania jest bardzo wiele. To m.in. zaoszczędzenie czasu dzięki braku konieczności przemieszczania się w odległe rejony miasta, a także zachęcenie do komunikacji pieszo-rowerowej. Kreowanie centrów lokalnych czy osiedlowych jak zauważają miejscy architekci wpływa również na mniejsze zużycie energii i zanieczyszczenie środowiska, a to wszystko za sprawą mniejszej liczby podróży.

Żoliborz sprzyja lokalności

Koncentracja sklepów oraz terenów zieleni i rekreacji ułatwia nawiązanie relacji sąsiedzkich przy okazji zaspokajania codziennych potrzeb. Dzięki temu czujemy się zżyci z miejscem naszego zamieszkania. Dobre relacje sąsiedzkie poprawiają bezpieczeństwo w okolicy i ułatwiają codzienne życie.

Zobacz też: Żoliborz w czołówce najlepszych dzielnic do życia

Specjalnie na zlecenie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego wskaźnik wygodnej lokalności, będącym częścią szerokiej analizy, która określa poziomy dostępu do infrastruktury społecznej, zieleni czy centrów lokalnych. Wskaźnik ten określa m.in. poziom przyjazności przestrzeni dla pieszych, gęstość zaludnienia czy właśnie dostępność usług w niewielkiej odległości od miejsc zamieszkania. Jak się okazuje znaczna część dzielnic obrzeżnych Warszawy nie sprzyja lokalności. Inaczej jest w dzielnicach zlokalizowanych w centrum. W przypadku Żoliborza, niemal cały obszar dzielnicy sprzyja lokalności. Wyjątkiem są niewielkie obszary po zachodnie i wschodniej stronie dzielnicy.

Jakie miejsca nadają się na przekształcenie w centrum lokalne?

Miejscy urbaniści przeanalizowali również możliwość wyznaczenia potencjalnych obszarów centrotwórczych. Takim miejscem może być skwer, hala targowa, zespół pawilonów, targowicko czy plac. Na potrzeby wyznaczenia potencjalnych centrów lokalnych wyodrębniono 800 obszarów w całym mieście a na Żoliborzu około 30. Następnie poddano je ocenie uwzględniając dostępność do zróżnicowanych usług, terenów zielonych, a także predyspozycje zastanego układu do stworzenia miejsc o charakterze centrum lokalnego. Te czynniki na Żoliborzu spełniło 11 punktów w stopniu wysokim, zaś 13 w niskim.

Zobacz też: Czy Żoliborz rzeczywiście jest zielony?

„Spośród wytypowanych miejsc, na podstawie ocen i wizji lokalnych, wskazaliśmy te obszary, które mają szansę najlepiej funkcjonować w roli centrów lokalnych lub dzielnicowych. Wiele z nich dziś nie ma dobrej jakości, ale potencjał, by dobrze działać w przyszłości. Aby obszary te mogły spełnić swoją rolę, należy uwzględnić konieczność ich włączenia w docelową sieć przestrzeni publicznych. Pełniłyby w nich rolę ważnych i łączących sąsiednie przestrzenie punktów węzłowych” – podkreślają miejscy architekci.

Jak chodzi się po Warszawie?

Dodatkowo kluczowym czynnikiem w tworzeniu lokalności, a przy tym zachęcania do korzystania z komunikacji pieszo-rowerowej jest sieć ciągów pieszych i rowerowych. Na potrzeby zaplanowania tworzenia centrów osiedlowych sprawdzono jak mieszkańcom stolicy chodzi się po Warszawie.

Mieszkańcy są umiarkowanie zadowoleni. Zdecydowanie pozytywnie wypowiedziało się 15 % ankietowanych. Raczej pozytywnie 48%. Mieszkańcy dostrzegli nierównomierny rozwój wygodnej sieci pieszej. Najgorzej ocenili obszary w rejonach obrzeżnych, w których trwa dynamiczna i często chaotyczna zabudowa nowych terenów, zwłaszcza porolnych.

Zobacz też: Jakie elementy krajobrazu budują tożsamość Żoliborza?

Z kolei mieszkańcy Żoliborza są zadowoleni z tego jak chodzi się po dzielnicy. Najbardziej chwalą sobie wygodę mieszkańcy Marymontu. Nieco więcej barier przestrzennych utrudniających ruch pieszych dostrzegają mieszkańcy Starego Żoliborza i obszaru nazywanego według Miejskiego Systemu Informacji Sadów Żoliborskich.

Jeśli chodzi o infrastrukturę rowerową, tu mieszkańcy różnych części Żoliborza są jednogłośni. Pozytywnie sieć ścieżek oceniło około 75 proc. mieszkańców.

Jak się okazuje Żoliborz ma też wysoki wskaźnik zrównoważonej mobilności. Kompleksowa analiza dotyczyła sposobu przemieszczania się mieszkańców i jego wpływu na środowisko, przyjazności dla rowerzystów i dostępności transportu zbiorowego.


Podziel się
Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
PRZECZYTAJ
zamglenia

Temperatura: -4°CMiasto: Warszawa

Ciśnienie: 1003 hPa
Wiatr: 11 km/h