Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
piątek, 14 czerwca 2024 14:47

Otwarcie Muzeum Wojska Polskiego na Cytadeli w tym roku zagrożone?

Tak przynajmniej twierdzi Najwyższa Izba Kontroli, która opublikowała raport z audytu budowy Muzeum Wojska Polskiego.

O budowie Muzeum Wojska Polskiego na Cytadeli Warszawskiej zdecydowano w 2006 roku. Cały proces inwestycyjny trwa już ponad 12 lat. Choć budowa siedziby Muzeum Wojska Polskiego na warszawskiej Cytadeli rozpoczęła się w 2018 roku, to zlokalizowanie go w Cytadeli rozważano już w latach 60-70 XX wieku, a wmurowanie kamienia węgielnego miało miejsce już w latach dziewięćdziesiątych XX wieku.

Zobacz też: Żoliborskie wzgórze obrasta w muzea. „Cytadela zostanie oddana warszawiakom”

Docelowo wyspa muzeów na Cytadeli będzie składać się z trzech budynków. Według zapowiedzi będzie to jeden z najnowocześniejszych i największych kompleksów muzealnych nie tylko w Polsce, ale i Europie, który według przewidywań ma odwiedzać co najmniej pół miliona gości rocznie.

Obecnie na Cytadeli budowane jest MHP i południowy pawilon MWP, w którym stała ekspozycja ma liczyć 250 tys. eksponatów zajmować ok. 6 tys. mkw. Opowieść o tysiącletnich dziejach Wojska Polskiego, będzie podzielona na poszczególne okresy, od ok 960 roku aż do drugiej wojny światowej. Największą powierzchnie muzeum zajmą eksponaty z okresu od 1914 do 1945 roku. To właśnie w tej części znajdzie się m.in. samolot Dakota III. Otwarcie placówki zapowiadano jeszcze w tym roku, jednak w opinii Najwyższej Izby Kontroli termin ten nie zostanie dotrzymany.

Zobacz też: Odpadający tynk, zalewane piwnice, graffiti i grzyb, a to wszystko na elitarnym Żoliborzu

Termin otwarcia pawilonu MWP zagrożony

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli proces inwestycyjny budowy Muzeum Wojska Polskiego „jest zbyt przewlekły”. Umowa MWP z generalnym wykonawcą oraz uzgodniony z Ministerstwem Obrony Narodowej program inwestycji przewiduje zakończenie robót w 2021 roku. Termin ten może być zagrożony, ponieważ jak informuje NIK Muzeum nie podjęło „wystarczających starań w celu uniemożliwienia dokończenia robót budowlanych dotyczących ukończenia wjazdu na teren Cytadeli”.

Umowa MWP z generalnym wykonawcą oraz uzgodniony z MON program inwestycyjny przewidują zakończenie robót na 2021 r. Jednak, w ocenie NIK, termin ten jest zagrożony m.in. „w związku z niepodjęciem przez Muzeum wystarczających starań w celu umożliwienia dokończenia robót budowlanych dotyczących ukończenia wjazdu na teren Cytadeli. Do czasu zakończenia kontroli (30 września 2020 r.) nie uregulowano w umowie MWP z generalnym wykonawcą kwestii prac związanych z dokończeniem wjazdu.”

NIK zaleca więc Ministrowi Obrony Narodowej i dyrektorowi Muzeum Wojska Polskiego wzmocnienie nadzoru w celu ukończenia inwestycji w 2021 roku, a także uregulowanie decyzji MON lub umowy zawartej pomiędzy MON a dyrektorem MWP w kwestii praw i obowiązków stron w zakresie sprawowania nadzoru przez ministra nad terminowością przebiegu i zakończenia inwestycji.

Zobacz też: 70 lat temu zakończyła się budowa Społecznego Domu Kultury, pionierskiego projektu w skali miasta

Do raportu odniosła się dyrekcja MWP

Dyrektor Muzeum Wojska Polskiego Paweł Żurkowski w odpowiedzi na opublikowany przez NIK raport zaznaczył, że nie stwierdza on naruszeń przepisów prawa. Trwająca rok kontrola w opinii dyrektora wykazała jedynie „pewne nieprawidłowości, które zasadniczo nie wpłynęły na terminy realizacyjne, ani na koszty inwestycji”.

Co do stwierdzenia w raporcie NIK, że proces inwestycyjny jest przewlekły, dyrektor MWP wyjaśnił, że decyzje dotyczące zakresu i sposobu finansowania budowy muzeum zapadły dopiero w 2015 roku, a umowa z wykonawcą generalnym została podpisana w 2018 roku, a planowany koniec prac wyznaczono na 2021 rok.

„Na termin zakończenia tego zakresu wpływają negatywnie problemy związane z epidemią COVID-19. Dotyczy to zarówno zachorowań personelu związanego z inwestycją po stronie inwestora, wykonawcy, podwykonawców oraz dostawców materiałów budowlanych, jak i kwestii związanych z dostępnością niektórych materiałów budowlanych dostarczanych m.in. z zagranicy” – zaznacza dyrektor Muzeum Wojska Polskiego.

Zobacz też: Dzielnica dosadza drzewa na ulicy Rydygiera i zapowiada zabezpieczenie zieleni

Z kolei co do budowy nowego wjazdu jak poinformowało MWP w marcu zawarto umowę z wykonawcą nowego wjazdy na Cytadelę od ulicy Wybrzeże Gdyńskie. Wykonawca ma rok czasu na wykonanie prac. „Jednocześnie trwają intensywne prace projektowe wystawy stałej w pawilonie wystawowym MWP z terminem jej wykonania i otwarcia w 2023 r. Równolegle trwają prace konserwatorskie muzealiów, m.in. wybranego sprzętu ciężkiego, sztandarów, obrazów czy też uzbrojenia przeznaczonych na ekspozycję stałą. W bieżącym roku trwają, a częściowo zostały zakończone prace dostosowawcze budynków i pomieszczeń powojskowych w Cytadeli, które zostały zasiedlone przez administrację i część działów muzealnych.” – czytamy w oficjalnym stanowisku dyrektora Pawła Żurkowskiego.


Podziel się
Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
PRZECZYTAJ