Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
poniedziałek, 15 kwietnia 2024 02:12

WYWIAD Z BURMISTRZEM ŻOLIBORZA - PANEM KRZYSZTOFEM BUGLĄ

1313Żoliborz Południowy wciąż się rozwija. Jesteśmy bardzo ciekawi, w którą stronę zmierzają zmiany i co nas czeka w najbliższych latach. Wywiad Izabeli Rychter.  
Panie Burmistrzu, Żoliborz Południowy i Artystyczny przeżywa od kilku lat intensywny rozwój. Brak planu zagospodarowania przestrzennego (Żoliborz Południowy) przyczynia się do powstawania chaotycznej zabudowy. Szczególnie uciążliwe dla mieszkańców są braki w infrastrukturze oraz brak terenów zielonych po obu stronach ulicy Powązkowskiej. W związku z tym chciałabym zadać Panu pytania, z którymi zwrócili się do mnie mieszkańcy Żoliborza, a które dotyczą oświaty oraz infrastruktury.
Rozpoczęła się budowa zespołu żłobkowo-przedszkolnego przy ul. Rydygiera 8. Kiedy przewidywane jest zakończenie budowy i uruchomienie przedszkola? Dla ilu dzieci będzie miejsce i jakie będą warunki lokalowe?
Istotnie, przed kilkunastoma dniami rozpoczęliśmy budowę zespołu żłobkowo-przedszkolnego. Budowa nowego zespołu przybliży nas znacząco do ograniczenia deficytu miejsc dla dzieci w wieku 0 – 7 lat. Zaplanowaliśmy jednokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony budynek o powierzchni zabudowy 1 995,87 m2, otoczony terenem zielonym z wydzielonymi trzema placami zabaw przeznaczonymi dla dzieci ze żłobka oraz młodszych i starszych przedszkolaków. Nawierzchnie placów zabaw będą piaszczyste, z fragmentami nawierzchni  elastycznych, np. poliuretanowych. Przy wejściach głównych zaplanowano wiaty na rowery i wózki. Będzie to obiekt 10-oddziałowy: 4 oddziały żłobka dla maksymalnie 100 dzieci w wieku do 3 lat oraz 6 oddziałów przedszkola dla maksymalnie 150 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Wykonawca zadeklarował zakończenie prac budowlanych do 31 lipca 2017 roku. Później nastąpi etap odbiorów technicznych przed dopuszczeniem obu placówek do użytkowania.
Zespół powstaje w miejscu obecnego parkingu, zatem czy w bezpośrednim sąsiedztwie powstaną miejsca parkingowe?
Brak miejsc parkingowych to duży problem w dzielnicy, nie tylko na Żoliborzu Płd. Oczywiście likwidacja parkingu zmniejszy liczbę miejsc parkingowych. Przy samym budynku powstaną miejsca parkingowe dla rodziców dowożących dzieci i te przewidziane do obsługi placówek. Dodatkowe miejsca parkingowe pojawią się po przebudowie ulicy Rydygiera. Przebudowa ulicy w pobliżu budowanego przedszkola powinna rozpocząć się już w przyszłym roku.
Na terenie Żoliborza Południowego ma również powstać szkoła podstawowa. Kiedy planowane jest rozpoczęcie i zakończenie prac oraz ile dzieci będzie mogło się w niej uczyć?
Będąc osobą odpowiedzialną za sprawy oświaty w dzielnicy, już od kilku lat przekonywałem władze miasta o konieczności wprowadzenia do planów inwestycyjnych budowy na terenie Żoliborza Płd. żłobka, przedszkola oraz szkoły. Była to również walka z czasem i kurczącymi się terenami, na których zrealizowanie takich inwestycji byłoby możliwe. Udało się, i jak już wiadomo, budujemy żłobek i przedszkole. W ubiegłym roku pozyskaliśmy 25 mln zł na budowę szkoły i kolejnego przedszkola. Pierwotnie planowaliśmy lokalizację szkoły i przedszkola na granicy z Wolą, a to dlatego, że nie dysponowaliśmy innym wolnym terenem. Równolegle czyniliśmy starania zmierzające do zakończenia przed Naczelnym Sądem Administracyjnym procesu rozstrzygającego stan prawny nieruchomości położonej przy ulicy Anny German, gdyż ten teren wydaje się bardziej odpowiedni dla ulokowania na nim szkoły i kolejnego przedszkola. Przez kilka miesięcy oczekiwaliśmy także na przedstawienie przez Ministra Edukacji propozycji konkretnych rozwiązań w edukacji, bowiem przystępując do planowania i projektowania, musimy wiedzieć, jaka ma być szkoła. W ostatnich tygodniach wydaje się, że udało się rozwiać część wątpliwości. Opracowaliśmy założenia programu funkcjonalno – użytkowego dla planowanej inwestycji. Kompleks będzie przeznaczony dla około 900 uczniów oraz 125 przedszkolaków. Powierzchnia użytkowa obiektu będzie wynosiła około 9700 m2. Zgodnie z koncepcją, przedszkole planowane jest jako oddzielna jednostka w obrębie nieruchomości. Na terenie działki zakłada się budowę zespołu boisk szkolnych oraz placu zabaw, otoczonych zielenią wysoką, niską i alejkami.   Zakończenie całej inwestycji planowane jest w roku 2018, choć w związku z brakiem wiedzy o ostatecznym kształcie systemu kształcenia podstawowego, konieczne może być  przesunięcie planowanego zakończenia na rok 2019.
Dotarły do mnie informacje, że również na terenie Żoliborza Artystycznego ma powstać przedszkole.
Nie zapominamy o terenach za ulicą Powązkowską, chociaż obecnie nie planujemy tam budowy placówek oświatowych. Obecnie prowadzimy rozmowy z zamierzającym założyć na tym obszarze przedszkole podmiotem niepublicznym. Wsparcie z naszej strony najprawdopodobniej będzie polegało na udostępnieniu miejskiego terenu na ogród przedszkolny. Przygotowujemy także konkurs na wykup miejsc przedszkolnych w placówkach niepublicznych. Nie wykluczam tego, że po wybudowaniu przedszkoli i szkoły przystąpimy do budowy przedszkola na działce przy granicy z Wolą.
W 2017 roku przewidziane jest również rozpoczęcie przebudowy ul. Rydygiera. Jakie kwoty i w jakich latach Dzielnica planuje przeznaczyć na ten cel?
W wieloletniej prognozie finansowej mamy na budowę i przebudowę ulicy Rydygiera następujące kwoty:
•    w roku 2017 - 1 894 016 zł,
•    w roku 2018 - 2 404 847 zł,
•    w sumie – 4 298 863 zł.
Koszty budowy i przebudowy całości ulicy wg kosztorysu inwestorskiego w sumie wyniosą 9 987 500 zł, w tym: 3 663 000 zł – budowa ulicy Rydygiera na odcinku od Przasnyskiej do Powązkowskiej, 6 111 000 zł – przebudowa istniejącej ul. Rydygiera,    213 500 zł – wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Matysiakówny.
W związku z rozpoczynającą się budową Zespołu Żłobkowo- Przedszkolnego i związanymi z tym utrudnieniami w ruchu, czy nie warto od razu zacząć przebudowę tego fragmentu Rydygiera, czyli budowę miejsc parkingowych, ścieżki rowerowej, chodnika, na którym mogą minąć się dwa wózki obok siebie?
Ma Pani rację. Logiczne wydaje się rozpoczęcie przebudowy ulicy Rydygiera od pl. Grunwaldzkiego w stronę ulicy Powązkowskiej. Pozwoli to na wspomniane przeze mnie wybudowanie dodatkowych miejsc parkingowych przy budowanym przedszkolu. Staramy się także, by miasto zwiększyło pulę pieniędzy, które są niezbędne do zrealizowania robót na całej długości ulicy Rydygiera.  Niezależnie od tego rozpoczęliśmy już działania drobne, doraźnie poprawiające estetykę ulicy. Oczyściliśmy teren pomiędzy ulicami Przasnyską a Powązkowską. Wzdłuż ulicy pojawiły się płotki uniemożliwiające kierowcom rozjeżdżanie trawników. Jesienią przystąpimy do rekultywacji trawników będących w najgorszym stanie. Żoliborz Płd. unika w ten sposób losu wielu miejsc, w  których po wybudowaniu budynków mieszkalnych przez całe lata nie powstawały obiekty oświatowe i nie dokonywano niezbędnych zmian w  infrastrukturze.
Panie Burmistrzu, ponieważ mam jeszcze wiele pytań dotyczących terenów zielonych oraz infrastruktury, chciałabym zaprosić Pana na kolejny wywiad oraz na spotkanie z mieszkańcami w październiku 2016 roku. 
Spotykam się z mieszkańcami, gdy tylko wyrażają na takie spotkania ochotę. Jeżeli otrzymam propozycję kolejnego już spotkania z mieszkańcami Żoliborza Płd., chętnie takie zorganizujemy.
Dziękuję za rozmowę.
autor: Izabela Rychter

urzad-dzielnicy-zoliborz

urzad-dzielnicy-zoliborz


Podziel się
Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
PRZECZYTAJ