Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
poniedziałek, 15 kwietnia 2024 21:32

Od dziś obowiązkowe zakrywanie ust i nosa. Gdzie trzeba stosować się do nakazu?

Dziś wszedł w życie nakaz zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej. Przepisy znowelizowano bo pierwotnie były zbyt ogólne. Gdzie musimy zasłaniać usta i nos i czy musimy to robić w częściach wspólnych w bloku? Ministerstwo Zdrowia opublikowało nowelę rozporządzenia nakazującego zasłanianie ust i nosa. Rząd nakaz zapowiedział 9 kwietnia. Pierwotne zapisy były ogólne i nie przewidywały żadnych odstępstw. W teorii każdy powinien to robić poza miejscem zamieszkania. Przepisy znowielizowano.

Zasłanianie ust i nosa obowiązuje:

- w środkach transportu zbiorowego oraz w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie, - w miejscach ogólnodostępnych, w tym: na drogach i placach, na terenach zielonych: w parkach, zieleńcach, na promenadach, bulwarach, w ogrodach botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych, a także na plażach. - w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny, - w  obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach), - na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z2020r. poz.532 i568), czyli nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali

Zasłaniać ust i nosa nie muszą:

- dzieci do 4 roku życia, - 1 osoba albo 1 osoba z dzieckiem we własnym środku transportu - osoby, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane; - osoby wykonujące czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w tych miejscach - duchowny sprawujący kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania W nowelizacji zaznaczono, że funkcjonariusze, którzy uznają, że zachodzi potrzeba wylegitymowania kogoś, może żądać zdjęcia na chwilę maski czy przesłony twarzy.

Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę?

Gdzie kupić maseczki?

Choć nie ma obowiązku zasłaniania ust i nosa maseczkami zdecydowana większość sięgnie po tego typu zabezpieczenie. W ramach akcji #kupujęnażoliborzu zachęcamy do wybierania maseczek u lokalnych przedsiębiorców. W tym okresie maseczki produkują żoliborskie zakłady krawieckie. Listę zakładów stworzyło żoliborskie Miasto Jest Nasze.
Urząd Dzielnicy Żoliborz poinformował również, że Zarząd Dzielnicy wystąpi do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego „z wnioskiem o zmianę w budżecie umożliwiającą zakup maseczek ochronnych oraz płynów do dezynfekcji rąk dla żoliborskich seniorów i osób niepełnosprawnych.” Środki na ten cel zabezpieczono w budżecie dzielnicy. „Po otrzymaniu zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy w tej sprawie niezbędne środki ochronne zostaną zakupione i trafią do potrzebujących.” – poinformował żoliborski urząd.  

Instrukcja maseczka

Instrukcja maseczka


Podziel się
Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
PRZECZYTAJ