Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
środa, 24 lipca 2024 02:00

Rudawka w ruinie. Dyrektorka z WSM nie chce udzielić odpowiedzi

[Tylko u nas!] Na łamach naszej gazety pisaliśmy o remontach balkonów w żoliborskich osiedlach Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Sprawą zainteresowała się warszawska rozgłośnia radiowa. Niestety Dyrektorka Osiedla WSM Rudawka nie udzieliła nam odpowiedzi o zaniedbaniach na swoim osiedlu.
Rudawka w ruinie. Dyrektorka z WSM nie chce udzielić odpowiedzi

Autor: Wiktor Zając

W artykule Nie remontują starych balkonów, ale chcą remontować nowe dokonaliśmy analizy porównawczej z dwóch osiedli podlegających Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Analiza ta wynikała z tego jak dużym szokiem jest kiedy na jednym osiedlu walą się balkony w budynku z początku lat 70., które miały przejść remont 9 lat temu, a na drugim stoi kilkunastoletni apartamentowiec, który ma mieć przeprowadzone remonty balkonów w związku z ogłoszonym przetargiem.

Spółdzielnia wysyła do audycji radcę prawnego zamiast dyrektorkę lub inspektora technicznego

6 czerwca odbyła się audycja Elżbiety Uzdańskiej „Jest Sprawa” w Radiu Dla Ciebie. W audycji udział wzięły trzy osoby, nasz redaktor, radca prawny ds. Inwestycji w WSM mec. Andrzej Pakuła oraz Katarzyna Kaszyca - mieszkanka Osiedla WSM Rudawka.

Jeden z balkonów na Elbląskiej 63 (Rudawka)

Jak tłumaczył się w audycji „Jest Sprawa” w Radiu Dla Ciebie mec. Andrzej Pakuła, że będąc radcą prawnym i pełnomocnikiem Zarządu nie będzie posiadał wiedzy na temat ponad 400 budynków w zasobach WSM. „O tym czy dany budynek wymaga remontu czy nie, decydują przeglądy tych budynków” - dodał radca prawny Spółdzielni. Niestety jak się okazuje, remont balkonów w budynku przy ul. Elbląskiej 63 na Osiedlu WSM Rudawka był wpisany do planu remontów już w 2015 r. Jeśli ktoś 9 lat temu wpisał do planu remontów balkony, to zapewne zakładał, że środki na ten remont musiały być. Często z różnych względów taki remont może być opóźniony i to z przyczyn, czasami niezależnych od braku woli. Niemniej przekładanie tego remontu przez 9 lat budzi duże wątpliwości.

Niestety trudno rozmawiać o konkretnych remontach, jeśli Zarząd Spółdzielni nie wysyła osoby odpowiedzialnej za konkretny remont.

W linku: Kontrowersje w sprawie remontów Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na Żoliborz można odsłuchać podcast z audycji "Jest Sprawa". 
 

Dyrektor Osiedla WSM Rudawka nie chce udzielić odpowiedzi naszej redakcji

Do dnia, w którym była audycja, nie udało nam się otrzymać jakiejkolwiek odpowiedzi od Dyrektorki Osiedla WSM Rudawka Marzeny Bieńkowskiej. Pismo oficjalne wpłynęło do naszej redakcji dopiero 11 czerwca, czyli już po Walnym Zgromadzeniu WSM. W piśmie czytamy:

W odpowiedzi na Pana maila przesłanego w dniu 14.05.2024 r. w sprawie podania informacji dot. stanu technicznego balkonów budynku Elbląska 63 Administracja Osiedla WSM Rudawka informuje, że zakres pytań obejmujący informacje, które zgodnie z art. 8[1] u.s.m. przeznaczone są jedynie dla członków spółdzielni a nie dla wszystkich mieszkańców Żoliborza, dlatego też odpowiedź w gazecie nie jest miejscem na udzielanie takich wyjaśnień. Zainteresowani mieszkańcy budynku Elbląska 63 otrzymują na bieżąco wszelkie wyjaśnienia bezpośrednio w Administracji.

Dyrektor Osiedla WSM Rudawka 
Pełnomocnik Zarządu
Marzena Bieńkowska

Interesującą kwestią jest fakt, że odpowiedź Dyrektor Bieńkowskiej jest nie na temat. Przypomnijmy, że w mailu do Dyrektorki Rudawki zadaliśmy następujące pytania:

1. Dlaczego Spółdzielnia nie wykonała remontu balkonów na Elbląskiej 63 od 9 lat? Co stanęło na przeszkodzie?
2. Dlaczego przez tyle lat nie wykonano żadnych zabezpieczeń?
3. Ile przetargów było ogłoszonych na remont balkonów ww. budynku w przeciągu ostatnich 9 lat? 
4. Czy planowane są remonty jakichkolwiek balkonów na terenie Rudawki?

Podstawa prawna na którą powołuje się Dyrektorka Osiedla to Art. 8 [1] ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, który mówi:


1. Członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo otrzymania odpisu statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi.
2. Koszty sporządzania odpisów i kopii tych dokumentów, z wyjątkiem statutu i regulaminów uchwalonych na podstawie statutu, pokrywa członek spółdzielni wnioskujący o ich otrzymanie.
3. Statut spółdzielni mieszkaniowej, regulaminy, uchwały i protokoły obrad organów spółdzielni, a także protokoły lustracji i roczne sprawozdanie finansowe powinny być udostępnione na stronie internetowej spółdzielni.

Co mówi Prawo prasowe? 

Przytoczona przez Administrację Osiedla podstawa prawna nie stanowi ważnej podstawy do odmowy udzielenia prasie informacji o swojej działalności. Zadane przez nas naszą redakcję pytania nie dotyczą ani faktur, ani umów zawartych przez WSM, a konkretne pytania ważne chociażby pod kątem bezpieczeństwa przechodniów poruszających się w pobliżu budynku Elbląska 63. Administracja Osiedla powinna udzielić odpowiedzi w trybie Art. 4. ust. 1. Prawa prasowego, który mówi, że przedsiębiorcy i podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych oraz niedziałające w celu osiągnięcia zysku są obowiązane do udzielenia prasie informacji o swojej działalności, o ile na podstawie odrębnych przepisów informacja nie jest objęta tajemnicą lub nie narusza prawa do prywatności.

Balkony na Jasnodworskiej 9 (Rudawka)

W międzyczasie otrzymaliśmy odpowiedź od Dyrektora sąsiedniego osiedla będącego w zasobach WSM, który udzielił rzetelnej odpowiedzi naszej gazecie. W związku z powyższym postanowiliśmy dać drugą szansę Dyrektor Marzenie Bieńkowskiej, wskazując termin do udzielenia ewentualnej nowej odpowiedzi w sprawie remontów balkonów. Niestety pełnomocniczka Zarządu nie skorzystała z tej szansy.

Spółdzielnia z osiedlami o różnych standardach budynków, ale i komunikacji

W poprzednim artykule przytoczyliśmy też przykład balkonów apartamentowca stojącego na rogu ul. Braci Załuskich i ul. Poli Gojawiczyńskiej. Mieszkańców dziwił ten kontrast, że na jednym żoliborskim osiedlu stoi sypiący się blok z lat 70., a na drugim nowoczesny budynek, w którym prowadzone są na bieżąco remonty.

Dyrektor Osiedla WSM Żoliborz III Mirosław Mikielski udzielił rzetelnej odpowiedzi. Pełnomocnik Zarządu z Sadów Żoliborskich poinformował, że remonty bieżące oprócz prac koniecznych, będących skutkiem przeglądu, są również zależne od woli i akcentowanych potrzeb właścicieli budynku. „Inaczej mówiąc, właściciele dysponują funduszem remontowym budynku i w zdecydowanej mierze decydują o zakresie przeznaczonych środków. Oczywiście za żądaniami i oczekiwaniami podąża decyzja właścicieli co do wysokości odpisu na fundusz remontowy” - podkreślił Dyrektor Mikielski. „Balkony od strony południowej wymagają izolacji na styku z elewacją. Obecny stan prowadzi do przesączania wody na ściany wewnętrzne lokali mieszkalnych. Remonty balkonów i loggii dokonywane są na bieżąco. Nie mamy konieczności jednoczesnego remontu wszystkich balkonów w budynku. Po przeglądach kwalifikowane są poszczególne jednostki i remontowane. Balkony zakresowo nie odbiegają od wcześniejszych remontowanych, a płyty czołowe wykonywane są w jednej technologii i kolorze” - poinformował Dyrektor Osiedla WSM Żoliborz III.

Balkony Poli Gojawiczyńskiej 19 (Żoliborz III - Sady Żoliborskie)

Szkoda, że podobnej odpowiedzi nie potrafiła udzielić Dyrektorka Osiedla WSM Rudawka. Najwidoczniej trudno mówić o spójnych standardach w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, szczególnie kiedy nie robi się żadnych remontów i trzeba wstydzić się za takie budynki jak Elbląska 63, gdzie trudno mówić o bieżących pracach remontowych i o zachowaniu jednolitości w wyglądzie balkonów czy przede wszystkim o zachowaniu standardów bezpieczeństwa. 


Podziel się
Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
PRZECZYTAJ
zachmurzenie umiarkowane

Temperatura: 18°CMiasto: Warszawa

Ciśnienie: 1015 hPa
Wiatr: 24 km/h