Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
piątek, 19 kwietnia 2024 15:01

Poradnik wyborczy Gazety Żoliborza

Już 7 kwietnia odbędą się wybory samorządowe. Warto pamiętać, że w odróżnieniu od wyborów parlamentarnych głosować można tylko w miejscu stałego zamieszkania. Co zrobić aby móc głosować na Żoliborzu?
Poradnik wyborczy Gazety Żoliborza

Źródło: freepik

Kto może głosować?

Warto sprawdzić, czy jest się ujętym we właściwym stałym obwodzie głosowania, za pomocą e-usługi lub aplikacji mobilnej mObywatel. Można sprawdzić swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Nie będzie można pobrać zaświadczenia o prawie do głosowania oraz złożyć wniosku o jednorazowe dopisanie do listy wyborców. Wyborcy, którzy nie są zameldowani na pobyt stały w Warszawie - aby móc tu głosować muszą złożyć wniosek o zameldowanie na pobyt stały albo wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania. 

Wniosek o ujęcie Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania można złożyć:
osobiście w Delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w dzielnicy m.st. Warszawy, w której wyborca stale zamieszkuje. Rejestr wyborców otwarty jest cały rok. Na Żoliborzu wniosek złożyć można w Urzędzie Dzielnicy w okienkach 1-4. W związku z dużą liczbą składanych wniosków o ujęcie w stałym obwodzie głosowania tuż przed samymi wyborami, lepiej nie zwlekać z tymi czynnościami do ostatniej chwili! Na wydanie decyzji urząd ma 5 dni. Wniosek można też złożyć elektronicznie za pomocą ePUAP – do urzędu właściwego ze względu na stałe zamieszkanie.
Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający fakt zamieszkania w Warszawie, pod wskazanym we wniosku adresem, co przyspieszy zrealizowanie wniosku. Może to być umowa najmu, rachunki za media itp.

W przypadku obywateli pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej nawet sam fakt zameldowania na pobyt stały na terenie gminy nie wystarczy. Aby zagłosować w wyborach muszą złożyć wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania.

Na kogo będziemy oddawać swój głos?

W wyborach samorządowych 7 kwietnia warszawianki i warszawiacy oddadzą swoje głosy na:

  • Radnych dzielnicy
  • Radnych m.st. Warszawy
  • Radnych Sejmiku Województwa Mazowieckiego
  • Prezydenta m.st. Warszawy

Godziny głosowania

Głosować będzie można od godz. 7.00 do godz. 21.00. Wyjątek stanowi głosowanie w obwodach odrębnych – utworzonych w domach pomocy społecznej, szpitalach, zakładach karnych i aresztach śledczych, gdzie może się ono zakończyć najwcześniej o godzinie 18.00, jeśli wszyscy wyborcy ujęci w spisie wyborców, w danym obwodzie oddadzą swój głos.

Jak głosować?

Na terenie Warszawy wyborcy otrzymają po 4 karty.

W wyborach do Rady m.st. Warszawy, rady dzielnicy oraz do sejmiku województwa mazowieckiego znak „X” można postawić w kratce przy nazwisku kandydata tylko z jednej listy znajdującej się na karcie do głosowania.

W wyborach Prezydenta m.st. Warszawy znak “X” możesz postawić przy nazwisku tylko jednego kandydata na Prezydenta.

Kiedy głos jest nieważny?

Głos uznaje się za nieważny, kiedy w żadnej kratce znajdującej się przy nazwisku kandydata nie zostanie postawiony znak „X”.

Z przepisów Kodeksu wyborczego wynika, że co najmniej dwie linie musza się przeciąć w obrębie kratki.

Wszelkie dopiski na karcie do głosowania, rysunki czy dopisanie nazwisk nie wpływają na ważność karty i ważność głosu o ile nie znajdą się w obrębie kratki przeznaczonej na oddanie głosu.

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych

Osoby, które posiadają orzeczenie o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub najpóźniej w dniu wyborów skończą 60 lat, mogą:

  • udzielić innej osobie pełnomocnictwa do głosowania w swoim imieniu. W tym celu należy złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa w terminie do 29 marca 2024 r. w Delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w dzielnicy, w której jest się ujętym w stałym obwodzie głosowania.
  • głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić do 25 marca 2024 r. Komisarzowi Wyborczemu, który ma swoją siedzibę w Warszawie, przy pl. Bankowym 3/5 (wejście B).

Podziel się
Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
PRZECZYTAJ
zachmurzenie małe

Temperatura: 11°CMiasto: Warszawa

Ciśnienie: 1003 hPa
Wiatr: 26 km/h