Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
piątek, 19 kwietnia 2024 15:07

Niekończąca się opowieść o łączniku przy sklepie Arhelan

20 lutego 2024 r. odbyła się Komisja Infrastruktury i Budżetu Rady Dzielnicy Żoliborz w sprawie omówienia problemów komunikacyjnych w rejonie sklepu Arhelan przy ul. Powązkowskiej 74. Mieszkańcy Rudawki i okolic od dawna oczekiwali na podjęcie w tej sprawie działań ze strony Urzędu Dzielnicy.
Niekończąca się opowieść o łączniku przy sklepie Arhelan

Autor: Wiktor Zając

Mieszkańcy od 2 lat proszą o chodnik

Niespełna 2 lata temu Zebranie Mieszkańców Osiedla WSM Rudawka przyjęło wniosek o to, aby droga łącząca osiedle ze sklepem Arhelan była rozbudowana o chodnik. W sprawę były zaangażowane dwie mieszkanki osiedla - pani Katarzyna Kaszyca oraz pani Anna Babicka, które z chwilą, kiedy były członkiniami Rady Osiedla WSM Rudawka w sierpniu 2022 r. przygotowały pismo i wystąpiły w imieniu Rady z pismem do Burmistrza Dzielnicy Żoliborz Pawła Michalca, informującym o złym stanie drogi i braku chodnika. Odpowiedź w tej sprawie przyszła dopiero w styczniu 2023 r. Burmistrz wyjaśnił, że chodnik tam jest zbędny, ponieważ na łączniku obowiązuje "strefa zamieszkania", w związku z czym piesi mogą swobodnie poruszać się po jezdni. Jednocześnie dodał, że podjęte będą działania dla "poprawy bezpieczeństwa użytkowników ciągu komunikacyjnego, a w szczególności pieszych", a także że zostanie podjęta współpraca z V Oddziałem Terenowym Straży Miejskiej m. st. Warszawy.

Piesi nie mają gdzie zejść, ruch samochodowy odbywa się dwukierunkowo. Kurier Inpost spośród 3 wjazdów na parking przed Arhelanem wybiera najwęższy, gdzie jest najwięcej pieszych

Trzy interpelacje radnych z interwencjami w sprawie łącznika

Mieszkanka Rudawki p. Anna Babicka skontaktowała się z radną dzielnicy Martą Szczepańską z prośbą o interwencję w sprawie łącznika. Poprosiła ją aby radna złożyła w tej sprawie interpelację, którą złożyła 14 czerwca 2023 r. z podkreśleniem potrzeby budowy chodnika. 29 czerwca odpowiedzi udzieliła tym razem Zastępczyni Burmistrza Agata Marciniak-Różak, która poinformowała że aktualnie trwają prace związane z opracowaniem projektu zmian w stałej organizacji ruchu wokół sklepu Arhelan i że poinformuje Radę Osiedla o terminie i zakresie realizacji prac związanych z remontem ciągu pieszo-jezdnego oraz wdrożeniem organizacji ruchu.

W grudniu 2023 r. radna Marta Szczepańska złożyła drugą interpelację z zapytaniem o etap w jakim jest przygotowanie projektu chodnika, a także czy uwzględniono projekt chodnika w stronę przystanku autobusowego. „Sprawa wprowadzenia zmian w stałej organizacji ruchu wokół sklepu Arhelan przy ul. Powązkowskiej 74 planowana jest do przedstawienia i omówienia na Komisji Infrastruktury i Budżetu Rady Dzielnicy Żoliborz na początku 2024 r.” - poinformował w odpowiedzi na interpelację Burmistrz Dzielnicy Paweł Michalec.

Od odpowiedzi na interpelacje minęły prawie dwa miesiące, a komisji wciąż nie było. Mieszkańcy tematu nie odpuścili, w efekcie czego tym razem Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Anna Świeżawska złożyła swoją interpelację z prośbą o pilną interwencję w kwestii budowy chodnika oraz naprawy drogi, a także konieczności zamontowania latarni. W odpowiedzi Burmistrz Michalec wyjaśnił, że planowane są działania długoterminowe oraz wygospodarowanie środków na tę inwestycję, która powiązana jest także z remontem muru oporowego przynależnego do budynku Sybilli 9, a co za tym idzie usunięcie podpór, które blokują obecnie przejezdność sąsiedniej drogi, która docelowo przekieruje ruch z łącznika.

Stan łącznika w październiku 2023 r.

 

Spotu interwencyjny w mediach społecznościowych

Po wielu interwencjach mieszkańcy doczekali się posiedzenia komisji. Trwało to dość długo, zważywszy na fakt, że Stowarzyszenie Miasto jest Nasze zdołało nagrać nawet krótki spot, w którym mieszkańcy oraz aktywiści MJN poruszają problem łącznika i tego jak bardzo to miejsce jest niebezpieczne. W spocie zamieszczonym w mediach społecznościowych jedna z mieszkanek opowiada o swojej babci, która była dwukrotnie ofiarą wypadku w tym miejscu. „Za pierwszym razem złamała rękę. Za drugim poślizgnęła się na lodzie i upadła na głowę, co skutkowało pęknięciem czaszki. Do dziś nie ma węchu” - wyjaśniła mieszkanka.

Mieszkańcy w końcu doczekali się komisji - na sam koniec kadencji

Posiedzenie komisji otworzyła jej przewodnicząca Joanna Tucholska. Najpierw głos w sprawie zabrała radna Marta Szczepańska, która pokrótce omówiła problem. Następnie przygotowany projekt zmian w organizacji ruchu przedstawiła naczelniczka Wydziału Infrastruktury Maria Szwałko. Mieszkańcy zwrócili uwagę, że trudno jest im się ustosunkować do projektu, nie mając go przed oczami. Przewodnicząca ogłosiła przerwę w celu przygotowania skanów dokumentacji projektowej oraz wyświetlenie projektu na rzutniku.

Jedna z mieszkanek Rudawki zwróciła uwagę, że czekała bardzo długo na to posiedzenie i że powinno być ono omówione w szerszym gronie mieszkańców, poprzedzone wizją lokalną oraz organizacją posiedzenia w siedzibie Administracji Osiedla przy ul. Dolnośląskiej. Ponadto zwróciła uwagę, że mimo tego, że urząd przygotowuje projekt, usłyszała, że nie ma środków na jego realizację. Potwierdziła to radna Monika Kurowska podczas komisji, mówiąc, że środków na tę chwilę nie ma, ponieważ dopiero po wypracowaniu ostatecznej wersji projektu oraz po wykonaniu kosztorysu Urząd Dzielnicy wystąpi do Rady Warszawy o niezbędne środki.

Chodnik czy ciąg pieszo-jezdny w „strefie zamieszkania”?

Głos zabrał Tomasz Mielcarz z Miasto Jest Nasze, który zwrócił uwagę, że na omawianej drodze jest strefa zamieszkania, w której co do zasady piesi mają pierwszeństwo przed samochodami i powinni - idąc nawet środkiem drogi - czuć się bezpiecznie. „Niestety rzeczywistość jest zupełnie inna” - dodał. Mieszkańcy postulowali, że chodnik jest tam konieczny. Na te apele naczelnik Maria Szwałko wyjaśniła, że nie ma możliwości wybudowania tam chodnika o szerokości 1,80 m zgodnie z obowiązującymi standardami miejskimi. Dodała, że problemem jest znajdująca się tuż obok granica działki.

Mieszkańcy oraz przedstawiciele Miasto jest Nasze zwrócili uwagę na kontener osłonięty billboardami należacy do sklepu Arhelan, który jak twierdzili jest samowolą budowlaną. Zapytani, czy zamiast samowoli, nie powinno się właśnie tam wybudować brakującego chodnika. Naczelniczka Wydziału Infrastruktury wyjaśniła, że nie ma potwierdzenia czy kontener jest samowolą budowlaną. Niemniej niezależnie od tego czy kontener jest samowolą czy nie, jest on na terenie, którym Urząd Dzielnicy nie jest administratorem.

Pierwotna wersja projektu organizacji ruchu w obrębie sklepu Arhelan

Problemem są podpory przed Sybilli 9

Ruch na problematycznym ciągu zwiększył się po tym, jak na drodze objazdowej wokół sklepu został zablokowany przez podpory podpierające mur oporowy budynku przy ul. Sybilli 9. Budynek wybudowany przez Urząd kilkanaście lat temu ma wiele usterek. Na komisji głos zabrał p.o. dyrektora ZGN Żoliborz Krystian Wilk, który wyjaśnił, że planowane są remonty przy ul. Sybilli 9. Wskazał, że mur oporowy wymaga kapitalnego remontu i potrzebne są na to środki. Po wykonaniu remontu, ruch na drodze objazdowej zostanie wzmożony.

Podpory podpierające mur oporowy Sybilli 9 uniemożliwiają przejazd ciężarówką na drodze objazdowej

Wnioski do poprawy projektu

Mieszkanka Rudawki zaproponowała, aby spróbować zwęzić istniejącą drogę w taki sposób, aby dało się wprowadzić chodnik. Postulowała także o uwzględnienie latarni, a także o uwzględnienie chodnika bliżej budynku Sybilli 9, który obecnie urywa się przed znakiem „strefa zamieszkania”. Radny Łukasz Porębski poparł to rozwiązanie i zwrócił uwagę, że istniejącą drogę można zwęzić do 3,5 metra. Zwrócił także uwagę na drogę bliżej ul. Sybilli 11, gdzie w tej chwili chodnik także urywa się po jednej stronie i zmusza pieszych do poruszania się po drodze. Padła także propozycja uzupełnienia chodnika na samej ul. Sybilli w pobliżu skrzyżowania z ul. Głogowską.

Naczelnik Szwałko poinformowała, że odnotowała wszystkie propozycje, które były poruszone. Jednocześnie dodała, że poprawki te powinny zostać naniesione w przeciągu 2 miesięcy. Przewodnicząca Tucholska nie uwzględniając punktu „sprawy różne i wolne wnioski”, mimo przyjęcia porządku obrad z takim punktem, zakończyła posiedzenie i podkreśliła, że sprawą łącznika przy Arhelanie będzie zajmowała się Rada przyszłej kadencji. 

Paczkomat przed sklepem Arhelan
Powiązane galerie zdjęć:

Podziel się
Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
PRZECZYTAJ
zachmurzenie małe

Temperatura: 11°CMiasto: Warszawa

Ciśnienie: 1003 hPa
Wiatr: 26 km/h