Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
niedziela, 21 lipca 2024 11:43
Reklama

Konflikt w sprawie powołania instytucji kultury na Żoliborzu

Radni stowarzyszenia Miasto Jest Nasze wnoszą poprawki zbieżne ze stanowiskiem Rady Dzielnicy sprzed roku, wedle których w sprawie powołania instytucji kultury powinny być przeprowadzone konsultacje społeczne, zaś jej dyrektor powołany w ramach konkursu. Nie zdobyły one jednak uznania pozostałych radnych.

O tym, że Żoliborz doczeka się wreszcie swojego Domu Kultury wiadomo od czerwca zeszłego roku, kiedy to urząd dzielnicy poinformował, że znalazł miejsce na jego siedzibę. To budynek przy ulicy Śmiałej należący niegdyś do firmy Veolia. Od czasu przejęcia nieruchomości przez dzielnicę trwają prace nad powołaniem instytucji kultury na Żoliborzu, która jest niezbędna m.in. do opracowania programu funkcjonalno-użytkowego, który posłuży jako wytyczne do stworzenia koncepcji architektonicznej dla nowej siedziby Domu Kultury, która ma znaleźć się przy ulicy Śmiałej.

Kwestią powołania instytucji kultury w minioną środę zajęli się radni Żoliborza podczas posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Kultury. To pierwsze posiedzenie komisji w tej formie. Przypomnijmy, podczas sesji Rady Dzielnicy 7 lipca radni zdecydowali o powołaniu m.in. Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Kultury. Przedtem Komisja Kultury pod przewodnictwem radnej Marty Szczepańskiej z ramienia stowarzyszenia Miasto Jest Nasze działa niezależnie od Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia, której przewodniczącą była radna Dorota Klejn z Platformy Obywatelskiej. Radna jest teraz przewodniczącą powołanej w lipcu komisji,

Według radnych z koalicji rządzącej w dzielnicy zmiany te były konieczne. Wówczas radni spotykali się łącznie na posiedzeniach 10 komisji. Zdaniem radnych PO była to rekordowa liczba komisji, co było dużym obciążeniem dla Wydziału Obsługi Rady Dzielnicy. W Warszawie jest co najmniej kilka dzielnic, gdzie liczba komisji jest równa 10 a nawet 11 czy tak jak na Bielanach 12.

Przeczytaj również: Dom Kultury na Żoliborzu. Najpierw tymczasowa siedziba, a później adaptacja budynku przy Śmiałej

Statut instytucji kultury zaproponowany przez Zarząd Dzielnicy pozytywnie zaopiniowany przez komisję

„Pozbywszy się niewygodnej dla zarządu przewodniczącej PO postanowiło wreszcie przejść do ważnego punktu jakim jest przygotowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w sprawie wniesienia inicjatywy uchwałodawczej do Rady m.st. Warszawy dotyczącej utworzenia samorządowej instytucji kultury o nazwie Żoliborski Dom Kultury w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Innymi słowy – przekazać informację do miasta, że czas powołać instytucję Żoliborskiego Domu Kultury” – informuje radna Szczepańska.

Komisja opowiedziała się za przedstawionym statutem instytucji kultury. Z 10 zasiadających w komisji radnych, przeciw zaopiniowaniu statutu zaproponowanego przez Zarząd Dzielnicy byli radni z ramienia Miasto Jest Nasze.

Fort Sokolnickiego siedzibą domu kultury

Jak wyjaśnia radna Marta Szczepańska do przygotowanych dokumentów wniesiono poprawki. Żadne z nich nie zdobyły uznania większości członków komisji. Klub Prawa i Sprawiedliwości postulował za wniesieniem zapisu o umieszczeniu Domu Kultury w Forcie Sokolnickiego. Obiekt obecnie jest dzierżawiony przez prywatny podmiot. Do końca obowiązującej umowy pozostał niecały rok i nadal nie wiadomo jaka jest przyszłość zabytkowego budynku w Parku Żeromskiego.

Przeczytaj również: Dzielnica planuje odzyskać Fort Sokolnickiego

Stowarzyszenie Żoliborzan w styczniu w liście otwartym w sprawie utworzenia instytucji kultury na Żoliborzu skierowanym do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego apelowało o przywrócenie fortu mieszkańcom. „Pragniemy przypomnieć, że z początkiem przyszłego roku wygasa kontrakt z najemcą Fortu Sokolnickiego, który miał służyć celom kultury na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego. Niestety, dziesięcioletnia praktyka pokazała, że model ten całkowicie się nie sprawdził. Fort Sokolnickiego stał się de facto miejscem zamkniętych imprez firmowych lub eleganckich wesel, stanowiąc jedynie uciążliwość dla okolicznych mieszkańców nie przynosząc korzyści żoliborzanom. Zmiana profilu wydarzeń odbywających się w forcie Sokolnickiego i przywrócenie tego obiektu mieszkańcom byłoby odpowiednim zadaniem dla nowopowstałego, lokalnego, żoliborskiego domu kultury” – czytamy w jego fragmencie.

Ponadto ówczesnej przewodniczącej komisji kultury nie udało się zorganizować dyskusji na temat przyszłości fortu, ponieważ dzierżawca nie wpuścił radnych do obiektu, a podczas jednej z komisji kultury mimo zaproszonych gości zerwano kworum co uniemożliwiło debatę.

Co z konsultacjami i konkursem na wybór dyrektora?

Z kolei radni ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze podczas środowego posiedzenia komisji wnieśli o dodanie dwóch zapisów, które, jak podkreślają, są cytatem ze stanowiska Rady Dzielnicy Żoliborz przegłosowanego w sierpniu 2020 roku. Mowa o dwóch następujących fragmentach:

„Wyłonienie dyrektora powinno nastąpić w trybie transparentnego konkursu z udziałem komisji oceniającej, w skład której wchodzić będą przedstawiciele dzielnicy oraz niezależni eksperci w dziedzinie animacji kulturalnej.”

„Biorąc pod uwagę głębokie tradycje społecznikowskie Żoliborza oraz uwzględniając bliskie sąsiedztwo budynków mieszkalnych Rada Dzielnicy Żoliborz wnioskuje konieczność przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących formuły działania centrum kulturalnego w wyżej wymienionej lokalizacji.”

Według MJN wyłonienie dyrektora w trybie konkursu pozwoli uniknąć sytuacji, w których na stanowisku zatrudniane są osoby według partyjnej przynależności lub politycznych powiązań.

Konsultacje społeczne z kolei w ocenie MJN są niezbędne ze względu m.in. na sąsiedztwo budynku przy ulicy Śmiałej z budynkami mieszkalnymi. „Jesteśmy dzielnicą z niezwykle aktywnymi mieszkańcami. Nie chcemy, aby jedynym wyborem i formą wypowiedzi mieszkańców było oddanie głosu raz na pięć lat w wyborach samorządowych. Życzymy sobie budowania demokracji uczestniczącej. W kluczowych kwestiach konieczne jest organizowanie konsultacji społecznych. Stworzenie Domu Kultury uznajemy za jeden z najważniejszych tematów w dzielnicy” – czytamy w nadesłanym stanowisku.

Radni MJN zapowiadają, że ponownie złożą zaproponowane poprawki podczas najbliższej sesji Rady Dzielnicy, która odbędzie się w środę 25 sierpnia.  

Przeczytaj również: Dom Kultury na Żoliborzu. Znamy nowe stanowisko radnych


Podziel się
Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
PRZECZYTAJ
bezchmurnie

Temperatura: 28°CMiasto: Warszawa

Ciśnienie: 1010 hPa
Wiatr: 11 km/h