Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
piątek, 14 czerwca 2024 15:08

Projekty z budżetu obywatelskiego - zieleń miejska i ochrona środowiska

Przedstawiamy najciekawsze dopuszczone do głosowania projekty w ramach budżetu obywatelskiego na Żoliborzu związane z ochroną środowiska i zielenią miejską.
Projekty z budżetu obywatelskiego - zieleń miejska i ochrona środowiska
Projekt: Sady Żoliborskie = drzewa owocowe. Kontynuacja zachowania unikalnego, owocowego charakteru parku "Sady Żoliborskie" m. in.: pielęgnacja ok. 250 starych drzew sadowniczych

Źródło: Budżet Obywatelski

W tym artykule przeczytasz o:

  • dopuszczonych do głosowania projektach dotyczących zieleni miejskiej i ochrony środowiska
  • najciekawszych naszym zdaniem pomysłach

W obu tych kategoriach mieszczą się 22 z 44 dopuszczonych do głosowania projektów. Ponieważ znakomita większość zgłoszonych w obu tych kategoriach pomysłów się pokrywa postanowiliśmy zaprezentować je wspólnie, Przedstawiamy naszym zdaniem najciekawsze i warte realizacji projekty, nie dyskwalifikując w żadnym razie pozostałych. 


Skwerki Syrenki, czyli zachowajmy wodę w mieście! Nasadzenia zieleni z elementami polepszającymi poziom retencji wody w mieście - Żoliborz.

Koszt pomysłu: 240 000,00 zł
Lokalizacja projektu: park Kępa Potocka, fragment działki ewid. nr 4 z obrębu 7-01-04

Projekt zakłada stworzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy.
Dlaczego “Skwerki Syrenki”? Projekt ten, poza zapewnieniem mieszkańcom przestrzeń do spędzania czasu na łonie natury, ma na celu zwrócić uwagę użytkowników na problemy zaburzeń gospodarki wodnej oraz retencji wody w mieście. Przykładami działań które mogą poprawić tę sytuację jest właśnie tworzenie przestrzeni biologicznie czynnych z bujną roślinnością, nowymi drzewami i krzewami/krzewinkami/nasadzeniami bylinowymi oraz ogrodami deszczowymi - specjalnym rodzajem aranżacji ogrodowej, który pozwala wodzie deszczowej powoli przesączać się w głąb gleby, umożliwiając dużo lepsze magazynowanie opadu w terenie. Więcej wody w glebie to lepsze zasoby wodne dla miasta, lepiej rosnąca roślinność i lepiej funkcjonujący ekosystem, którego częścią jesteśmy.

Dzięki planowanym w projekcie zmianom wybrana przestrzeń, obecnie zagospodarowane jednorodną zielenią niską nabierze nowego blasku - zamiast wysychających w trakcie lata trawników posadzone zostaną drzewa, krzewy, krzewinki, byliny w biogrupach z przewagą gatunków rodzimych, stanowiące pożytek dla fauny oraz ogrody deszczowe. Na terenie skwerku pojawią się ławeczki i kosze na odpady, zapewniające miejsce do odpoczynku. Tam gdzie to możliwe zachowane zostanie maksymalnie dużo istniejącej roślinności. Na tym terenie, w obszarze o podwyższonej retencji, ustawiona zostanie tablica edukacyjna poświęcona tematowi retencji wody w mieście z logo projektu - Syrenka z Zębatką - połączenie Syrenki Warszawskiej i Zębatki Budżetu Obywatelskiego Miasta Warszawy - jako elementu przykuwającego uwagę przechodniów i zachęcającego do zapoznania się z tablicami edukacyjnymi.

Rozwiązanie zastosowane w projekcie będzie służyć wszystkim mieszkańcom - bez względu na ich wiek oraz stopień sprawności. Tablica edukacyjna będzie miała dodatkowe oznaczenia w języku Braille’a. Wszystkie elementy zaprojektowane zostały z uwzględnieniem istniejących sieci infrastruktury technicznej i różnic w terenie na terenach należącym do m.st. Warszawy.


Zielona ulica Anny German

Koszt pomysłu: 380 000,00 zł
Lokalizacja projektu: Ulica Anny German (fragmenty dz. ewid. nr 28/3 i 29/3 z obrębu 7-03-04)

Założeniem projektu jest stworzenie przytulnej i estetycznej przestrzeni wzdłuż ul. Anny German poprzez wykonanie nasadzeń drzew liściastych, krzewów, bylin, traw ozdobnych i ewentualnie roślin cebulowych. Dodatkowo projekt zakłada stworzenie małego zielonego placyku z miejscem do siedzenia. Wprowadzona zieleń powinna dodać świeżości otaczającej ją przestrzeni oraz być ozdobą terenu przez cały rok.

Projekt obejmuje zaprojektowanie i wykonanie m.in.
*zielonego placyku z miejscem do siedzenia w obrębie trawników znajdujących się przy skrzyżowaniu ulicy Anny German i Rydygiera. W założeniach projektu trawnik o kształcie zbliżonym do trójkąta- ograniczony chodnikami, zostanie zrekultywowany i zagospodarowany poprzez ustawienie: wielostronnej ławki modułowej z oparciem lub bez, oraz ewentualnie jednej lub dwóch ławkek-siedzisk, kosza na odpady oraz w razie potrzeby zostanie wykonana ścieżka piesza. Dodatkowo placyk zyskałby nową zieleń ozdobną w tym: drzewa (których parametry będą uwzględniały przebieg instalacji podziemnych), byliny, trawy ozdobne i ewentualnie rośliny cebulowe. Projekt zakłada również ewentualną pielęgnację istniejącej zieleni;
*trawniki zlokalizowane w pasie drogowym ul. Anny German 1 i 3 (fragment dz. ewid. nr 28/3 z obrębu 7-03-04) zostaną obsadzone krzewami oraz/lub trawami ozdobnymi;
*trawniki przy budynkach mieszkalnych Anny German 1 i 3 (fragment dz. ewid. nr 29/3 z obrębu 7-03-04) uzupełnione zostaną w rabaty obsadzone sosną górską, trawami ozdobnymi, bylinami, krzewami i ewentualnie roślinami cebulowymi jak również drzewami (np. platany) oraz/lub drzewami wielopiennymi (których parametry będą uwzględniały przebieg instalacji podziemnych);

Dobór roślin będzie wyróżniał się całorocznymi walorami ozdobnymi: obok gatunków zimozielonych będą gatunki o ozdobnych kwiatach i liściach. Walory ozdobne będą się wzajemnie zmieniać i przenikać, w zależności od pory roku.


Sady Żoliborskie = drzewa owocowe. Kontynuacja zachowania unikalnego, owocowego charakteru parku "Sady Żoliborskie" m. in.: pielęgnacja ok. 250 starych drzew sadowniczych

Koszt pomysłu: 264 000,00 zł
Lokalizacja projektu: Park "Sady Żoliborskie"

Kontynuacja działań na rzecz zachowania unikalnego charakteru parku "Sady Żoliborskie", rozpoczętych z środków BO2021. Aby zachować owocowe Sady i ich bioróżnorodność, niezbędna jest coroczna pielęgnacja parku zgodnie z wytycznymi ekspertów. Dzielnicowe środki na "zieleń" są niewystarczające, aby zadbać o Sady w niezbędnym zakresie. Ratunek w naszym % z budżetu obywatelskiego.

Wszystkie działania są zgodne z wytycznymi ekspertów zawartymi w strategii dot. zachowania unikalnego charakteru parku Sady Żoliborskie i ze wskazówkami specjalistów współpracujących z grupą sąsiedzką Owocowe Sady Żoliborskie:
1. Przeprowadzenie FACHOWEJ PIELĘGNACJI drzew sadowniczych w parku:
- zatrudnienie doświadczonej firmy wyposażonej w odpowiedni sprzęt do wykonywania zabiegów pielęgnacyjno-sanitarnych starych odmian drzew sadowniczych, która zgodnie z zaleceniami specjalisty dokona pielęgnacji ok. 250 starych owocowych drzew sadowniczych;
- zatrudnienie sadownika lub/i pomologa lub/i dendrologa - specjalistę, który wyznaczy drzewa do pielęgnacji, będzie nadzorował pracę ww. firmy wykonawczej oraz przekaże zalecenia pielęgnacyjne na kolejne lata umożliwiające zachowanie sadowniczego charakteru parku.
2. Nasadzenie 50 szt. krzewów owocowych typu np. porzeczka, agrest, dereń, borówka, aronia wraz z pielęgnacją
3. Joga na trawie w parku Sady Żoliborskie w okresie wiosenno-letnim 18 tygodni (12.05.-14.09) spotkania jeden dzień w tygodniu.

Opinie ekspertów ze strategii przyszłości Sadów Żoliborskich powstałej ze środków BO 2021: „...drzewa owocowe w Parku Sady Żoliborskie powinny być poddawane bieżącej, specjalistycznej pielęgnacji." "UWAGA! Na terenie Parku Sady Żoliborskie występuje wiele nasadzeń młodych silnie rosnących drzew ozdobnych (np. brzoza brodawkowata, dąb czerwony, platan klonolistny), które obecnie i w przyszłości są silną konkurencją dla drzew owocowych sadowniczych. Aby uzyskać przestrzeń dla prawidłowego rozwoju drzew sadowniczych obecnie rosnących oraz planowanych do posadzenia w przyszłości, należy zaprzestać sadzenia drzew ozdobnych na terenie parku i przystąpić do przesadzenia możliwie największej ilości egzemplarzy drzew ozdobnych z terenu parku.” - „Usunięcie poprzez przesadzenie młodych drzew ozdobnych (np. platany, brzozy, klony). - Zdaniem ekspertów obecnie w parku występuje wiele kolizji drzew owocowych z wysokopiennymi gatunkami ozdobnymi. Drzewa rosną w zbytnim zagęszczeniu i część młodych egz. wymaga przesadzania w obrębie lub poza parkiem.

Projekt w BO 2025 to kontynuacja kompleksowych działań na rzecz zachowania unikalnego, owocowego
charakteru Parku "Sady Żoliborskie", zapoczątkowanych w 2021 r., niekontynuowanych w 2022-24 r. (projekty dot. pielęgnacji drzew sadowniczych nie zostały dopuszczone do głosowania w BO 2022 z argumentacją, że pielęgnacja jest niezgodna z ustawą o ochronie przyrody, a w BO 2023 projekt został oceniony negatywnie ze względów formalnych).


Zielony Stary Żoliborz

Koszt pomysłu: 140 900,00 zł
Lokalizacja projektu: ulica Wyspiańskiego, otoczenie budynku, w którym mieści się Żoliborskie Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów.

Projekt zakłada nasadzenia (wraz z późniejszą pielęgnacją) 288m2 krzewów z gatunków takich jak na przykład.: lilak Meyera 'Palibin', róża Marathon, irga pomarszczona, wygrodzenie nasadzeń w miejscach narażonych na rozjeżdżanie przez samochody, wymianę starych (3 szt.) oraz ustawienie nowych (4 szt.) koszy na odpadki - lokalizacja zgodnie z załącznikami.

Projekt rewitalizacji zieleni na Starym Żoliborzu stanowi odpowiedź na zaniedbanie obszaru, który pełni kluczową rolę w lokalnej społeczności. Poprzez zasadzenie nowych roślin, pozwoli przywrócić naturalny urok oraz zazielenić przestrzeń, co nie tylko poprawi estetykę, ale także wpłynie pozytywnie na jakość powietrza.
Wygrodzenie nowych nasadzeń oraz uzupełnienie i wymiana starych koszy na odpadki na nowe to krok w kierunku przywrócenia funkcjonalności małej infrastruktury. To nie tylko zwiększy bezpieczeństwo, ale także podniesie standardy utrzymania porządku, co przełoży się na poprawę jakości życia mieszkańców. Przyczyni się to też do stworzenia czystej i uporządkowanej przestrzeni. To nie tylko estetyczny atut, ale także element, który sprzyja poczuciu dumy z własnej dzielnicy.
Dzięki temu projektowi Stary Żoliborz stanie się piękniejszy i bardziej przyjazny. Poprawa estetyki, zielonych terenów oraz funkcjonalności przestrzeni to kluczowe elementy, które przyczynią się do zwiększenia komfortu życia dla wszystkich mieszkańców tego historycznego obszaru oraz wzmacniając jednocześnie lokalną tożsamość i wspólnotę.


Kwitnące wiśnie i krzewy dla Żoliborza

Koszt pomysłu: 287 000,00 zł 
Lokalizacja projektu: Park Kaskada (rejon ul. Gdańskiej), ul. Rydygiera (odcinek ul. Powązkowskiej - Przasnyskiej)

Ideą projektu jest posadzenie w wybranych miejscach dzielnicy Żoliborz kwitnących krzewów oraz szpalerów lub grup wiśni japońskich odmian ozdobnych takich jak kanzan, kiku shidare czy np. wiśni różowej 'Autumnalis Rosea'.

Wybrane lokalizacje to:
- trawnik wzdłuż południowego ogrodzenia przedszkola w Parku Kaskada (rejon ul. Gdańskiej)
- pojedyńcze drzewa ze względu na swoje niewielkie rozmiary mogłyby też znaleźć miejsce wzdłuż ulicy Rydygiera na odcinku od Powązkowskiej do Przasnyskiej.


Wszystkie projekty dopuszczone do głosowania w kategoriach zieleń miejska i ochrona środowiska:
Jaśniej i bezpieczniej na placu zabaw "Figle i Psoty" na Placu Grunwaldzkim
Żoliborz / 338
109 500,00 zł
Spacery przyrodnicze dla dzieci i dorosłych
Żoliborz / 340
24 000,00 zł
Spacery w koronach drzew - zajęcia ze wspinaczki drzewnej pod okiem profesjonalnego arborysty
Żoliborz / 341
5 500,00 zł
Podlewamy drzewa na Żoliborzu przy użyciu worków nawadniających
Żoliborz / 344
31 000,00 zł
Zielona ulica Anny German
Żoliborz / 345
380 000,00 zł
Zajęcia stolarskie dla początkujących
Żoliborz / 462
30 000,00 zł
Posadzenie krzewów w miejsce wybrukowanej nawierzchni przy Żoliborskim Centrum Integracji i Aktywiza...
Żoliborz / 727
15 000,00 zł
Skwerki Syrenki, czyli zachowajmy wodę w mieście! Nasadzenia zieleni z elementami polepszającymi poz...
Żoliborz / 871
240 000,00 zł
Piękny plac Kuronia
Żoliborz / 957
91 800,00 zł
Zadbajmy o drzewa pod szkołami i przedszkolami
Żoliborz / 999
250 000,00 zł
Odtworzenie drzew przed bankiem na Placu Inwalidów
Żoliborz / 1161
250 000,00 zł
Szpaler krzewów przy budynku wzdłuż ul. A. Mickiewicza
Żoliborz / 1400
270 000,00 zł
Rodzinne przedstawienia i koncerty na Skwerze im. Brukalskich oraz w Parku Kaskada integrujące rodzi...
Żoliborz / 1502
200 000,00 zł
Ogrodzenie placu zabaw Figle i Psoty na Placu Grunwaldzkim
Żoliborz / 1522
200 000,00 zł
Kwitnące wiśnie i krzewy dla Żoliborza
Żoliborz / 1629
287 000,00 zł
Sady Żoliborskie = drzewa owocowe. Kontynuacja zachowania unikalnego, owocowego charakteru parku "Sa...
Żoliborz / 1692
264 000,00 zł
Kwitnący Żoliborz - 20 025 krokusów i innych kwiatów wiosennych posadzonych przez mieszkańców!
Żoliborz / 1698
51 800,00 zł
Zielona granica - chodnik/ulica. Odtworzenie ciągu KRZEWÓW wzdłuż ul. ks. J. Popiełuszki
Żoliborz / 1709
28 000,00 zł
Pomoc dla Żoliborskich zwierząt
Żoliborz / 1735
70 000,00 zł
Zielony Stary Żoliborz
Żoliborz / 1738
140 900,00 zł
Zieleń na początku Kaliny Jędrusik na wysokości budynku Ficowskiego 6
Żoliborz / 1749
129 000,00 zł
Modernizacja nawierzchni małego boiska przy XVI Liceum Ogólnokształcącym im. Stefanii Sempołowskiej ...
Żoliborz / 1750
419 500,00 zł

Podziel się
Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
PRZECZYTAJ