Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
poniedziałek, 24 czerwca 2024 18:55
Reklama

Projekty z budżetu obywatelskiego - przestrzeń publiczna

Przedstawiamy najciekawsze dopuszczone do głosowania projekty w ramach budżetu obywatelskiego dotyczące zmian w przestrzeni publicznej na Żoliborzu.
Projekty z budżetu obywatelskiego - przestrzeń publiczna
Plac zabaw "Figle i psoty" na Placu Grunwaldzkim

Źródło: Budżet Obywatelski

W tym artykule przeczytasz o:

  • dopuszczonych do głosowania projektach dotyczących przestrzeni publicznej 
  • najciekawszych naszym zdaniem pomysłach

W kategorii tej mieści się aż 26 z 44 dopuszczonych do głosu projektów. Przy tak szerokim zakresie definiowania przestrzeni publicznej wiele ze zgłoszonych projektów spełnia bowiem warunki kilku wyróżnionych w budżecie obywatelskim kategorii, Przedstawiamy naszym zdaniem najciekawsze i warte realizacji projekty, nie dyskwalifikując w żadnym razie pozostałych, z których wiele, zwłaszcza tych dotyczących zieleni i ochrony środowiska, przedstawimy prezentując pozostałe kategorie tegorocznego budżetu obywatelskiego.


Jaśniej i bezpieczniej na placu zabaw "Figle i Psoty" na Placu Grunwaldzkim

Koszt pomysłu: 109 500,00 zł
Lokalizacja projektu: ul. Rydygiera 6b

Ideą projektu jest wykonanie systemu inteligentnego oświetlenia obejmującego swoim zasięgiem cały teren placu zabaw "Figle i Psoty" na Placu Grunwaldzkim przy Centrum Lokalnym Żoliborz.
Projekt zakłada zaprojektowanie i wykonanie inteligentnego oświetlenia na terenie całego placu zabaw "Figle i Psoty". Doświetleniu podlegać by miały wszystkie urządzenia rekreacyjne obecne na placu zabaw co może być osiągnięte z wykorzystaniem zaledwie 3-4 latarni. Lampy użyte do oświetlenia powinny być w technologii LED, barwy ciepłej, maksymalnie neutralnej dla otaczającej przyrody. Światło powinno być selektywne tak aby maksymalnie ograniczyć rozprzestrzenianie się go na sąsiadujące budynki. Lampy miałyby być wyposażone w inteligentny system regulowania natężenia reagujący na obecność użytkowników placu zabaw. Oznacza to, że światło o pełnym natężeniu byłoby tylko tam, gdzie akurat ktoś przebywa a reszta mogłaby w tym czasie być przygaszona. Takie rozwiązanie wpływa korzystnie zarówno na koszty eksploatacyjne poprzez redukcję ilości pobieranej energii elektrycznej jak i na poziom bezpieczeństwa, gdyż zmieniające się natężenie światła dosłownie informuje o obecności kogoś w zasięgu pracy czujników ruchu. Oddany, kilka lat temu, do użytku plac zabaw "Figle i Psoty" pozbawiony jest oświetlenia, które umożliwiałoby korzystanie z niego po zmroku. Problem dotyczy głównie miesięcy jesiennych, zimowych i wczesnowiosennych, wtedy, kiedy dzień trwa krócej. Otwarcie długo wyczekiwanego Centrum Lokalnego Żoliborz wpłynęło na wzrost zainteresowania i ilość osób odwiedzających plac zabaw. Znajdują się tam urządzenia z których mogą korzystać osoby w różnym przedziale wiekowym - od najmłodszych dzieci (huśtawki) po dorosłych (np leżaki).


Modernizacja nawierzchni małego boiska przy XVI Liceum Ogólnokształcącym im. Stefanii Sempołowskiej

Koszt pomysłu: 419 500,00 zł
Lokalizacja projektu: Małe boisko - XVI Liceum Ogólnokształcące im. Stefani Sempołowskiej, 01-786 Warszawa, ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 5

Projekt zakłada wymianę obecnie zniszczonej nawierzchni boiska na nową sztuczną nawierzchnię poliuretanową, tartan bądź płyty gumowe, a także wymianę elementów infrastruktury sportowej:
- siatki ochronne,
- bramki i siatki do piłki ręcznej,
- linie boiska do piłki ręcznej,
- linie boiska do piłki siatkowej,
- miejsca na słupy oraz wyjmowane słupy z siatką,
- deska/próg do bieżni skoku w dal,
- linie boiska do siatkówki na dużym boisku,
Po wykonaniu modernizacji boisko będzie pełniło funkcję boiska do piłki ręcznej oraz siatkówki. Modernizacja nawierzchni oraz elementów infrastruktury sportowej jest niezbędna dla zapewnienia uczniom XVI Liceum Ogólnokształcącego oraz mieszkańcom Dzielnicy przestrzeni do bezpiecznego uprawiania sportu, rozwijania talentów oraz wypoczynku. Oprócz samej modernizacji boisko będzie bezpiecznie udostępnione mieszkańcom dzielnicy.


Remont alejki na Placu Inwalidów

Koszt pomysłu: 423 130,00 zł
Lokalizacja projektu: Plac Inwalidów

Projekt zakłada remont alejki biegnącej w zachodniej części Placu Inwalidów w jej obecnym przebiegu. Projekt dotyczy demontażu istniejącej nawierzchni alejki biegnącej w zachodniej części zieleńca Placu Inwalidów i zastąpienie jej nawierzchnią mineralną zgodnie z jej historycznym przebiegiem. Nawierzchnia ta w sąsiedztwie drzew powinna być ułożona z zastosowaniem technologii nieinwazyjnej dla systemów korzeniowych (obrzeża metalowe, grunt strukturalny itp.).


Piękny plac Kuronia

Koszt pomysłu: 91 800,00 zł
Lokalizacja projektu: Plac Kuronia na Marymoncie

Projekt przewiduje zasadzenie na placu Kuronia drzew oraz krzewów.
Wysokie drzewa (np. jesion wąskolistny) pojawiłyby się na terenie zielonym od strony północno-wschodniej. Rośliny z miejsc, w których zasadzone zostałyby drzewa, uzupełniłyby istniejące na kwietniku przerzedzenia.
Stojące na placu ławki bez oparć zostałyby wymienione na znacznie wygodniejsze ławki typu warszawskiego.
Projekt przewiduje zdjęcie części kostki z przestrzeni między ścieżką rowerową a chodnikiem tak, aby powstał pas o szerokości ok. 1,50 m. Tam posadzony zostałby żywopłot (złożony np. z kwitnących i owocujących krzewów berberysu lub ligustru).
Kwietnik znajdujący się za linią tramwajową, który sąsiaduje bezpośrednio ze skrzyżowaniem, zostałby częściowo obramowany żywopłotem - obecność trakcji tramwajowej oraz dbałość o dobrą widoczność dla kierowców poruszających się po skrzyżowaniu uniemożliwiają posadzenie w tym miejscu drzew.
Wyższa zieleń na placu Kuronia będzie stanowić barierę oddzielającą duże skrzyżowanie od okolicznych budynków oraz stworzy wyraźny akcent wizualny, co podniesie komfort życia mieszkańców i estetykę miejsca. Wszystkie osoby przechodzące przez plac będą mniej przytłoczone przez ruch samochodowy i hałas. Będą także mogły odpocząć w spokojniejszej, zielonej przestrzeni.


Pomoc dla żoliborskich zwierząt

Koszt pomysłu: 70 000,00 zł
Lokalizacja projektu: dzielnica Żoliborz

Zapewnienie opieki medycznej w lecznicy całodobowej i pokrycie kosztów leczenia i czipowania zwierząt - kotów wolno żyjących (w tym powypadkowych i porzuconych przez opiekunów), z terenów dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.
Czipowanie kotów i psów będących własnością mieszkańców dzielnicy Żoliborz.
Co roku na Żoliborzu opieki weterynaryjnej potrzebują dziesiątki zwierząt wolnożyjących i porzuconych przez właścicieli. Dzielnica przeznaczyła na zadania z zakresu bezdomności zwierząt w 2022 r. 15 000 zł. To zdecydowanie za mało. Częste przypadki chorych zwierząt wymagają natychmiastowej reakcji i generują koszty. Pokrywają je osoby prywatne na zrzutkach sąsiedzkich. Chcemmy to finansowac z naszego procentu z BO.


Wszystkie projekty dopuszczone do głosowania w kategorii przestrzeń publiczna:
Jaśniej i bezpieczniej na placu zabaw "Figle i Psoty" na Placu Grunwaldzkim
Żoliborz / 338
109 500,00 zł
Żoliborski rodzinny turniej gry w bule
Żoliborz / 339
8 000,00 zł
Spacery przyrodnicze dla dzieci i dorosłych
Żoliborz / 340
24 000,00 zł
Remont alejki na Placu Inwalidów
Żoliborz / 343
423 130,00 zł
Zielona ulica Anny German
Żoliborz / 345
380 000,00 zł
Posadzenie krzewów w miejsce wybrukowanej nawierzchni przy Żoliborskim Centrum Integracji i Aktywiza...
Żoliborz / 727
15 000,00 zł
Czytamy w różnych językach - zakup książek i tygodników obcojęzycznych oraz kodów do Legimi!
Żoliborz / 827
40 045,00 zł
Oglądamy filmy i seriale oraz rozmawiamy o kinie w Czytelni Pod Sowami
Żoliborz / 850
20 000,00 zł
Skwerki Syrenki, czyli zachowajmy wodę w mieście! Nasadzenia zieleni z elementami polepszającymi poz...
Żoliborz / 871
240 000,00 zł
Piękny plac KuroniaŻoliborz / 95791 800,00 zł
Próg wyspowy zwalniający na ulicy Jana Kozietulskiego
Żoliborz / 983
10 000,00 zł
Zadbajmy o drzewa pod szkołami i przedszkolami
Żoliborz / 999
250 000,00 zł
Odtworzenie drzew przed bankiem na Placu Inwalidów
Żoliborz / 1161
250 000,00 zł
Szpaler krzewów przy budynku wzdłuż ul. A. Mickiewicza
Żoliborz / 1400
270 000,00 zł
Zimna woda zdrowia doda na pl. Lelewela
Żoliborz / 1454
107 000,00 zł
Rodzinne przedstawienia i koncerty na Skwerze im. Brukalskich oraz w Parku Kaskada integrujące rodzi...
Żoliborz / 1502
200 000,00 zł
Ogrodzenie placu zabaw Figle i Psoty na Placu Grunwaldzkim
Żoliborz / 1522
200 000,00 zł
Kwitnące wiśnie i krzewy dla Żoliborza
Żoliborz / 1629
287 000,00 zł
Sady Żoliborskie = drzewa owocowe. Kontynuacja zachowania unikalnego, owocowego charakteru parku "Sa...
Żoliborz / 1692
264 000,00 zł
Kwitnący Żoliborz - 20 025 krokusów i innych kwiatów wiosennych posadzonych przez mieszkańców!
Żoliborz / 1698
51 800,00 zł
Zielona granica - chodnik/ulica. Odtworzenie ciągu KRZEWÓW wzdłuż ul. ks. J. Popiełuszki
Żoliborz / 1709
28 000,00 zł
Pomoc dla Żoliborskich zwierząt
Żoliborz / 1735
70 000,00 zł
Zielony Stary Żoliborz
Żoliborz / 1738
140 900,00 zł
Zieleń na początku Kaliny Jędrusik na wysokości budynku Ficowskiego 6
Żoliborz / 1749
129 000,00 zł
Modernizacja nawierzchni małego boiska przy XVI Liceum Ogólnokształcącym im. Stefanii Sempołowskiej ...
Żoliborz / 1750
419 500,00 zł
Udogodnienia dla potencjalnych pacjentów przychodni SPZZLO Warszawa Żoliborz ul. Szajnochy 8
Żoliborz / 1751
50 000,00 zł

Podziel się
Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
PRZECZYTAJ
zachmurzenie małe

Temperatura: 22°CMiasto: Warszawa

Ciśnienie: 1016 hPa
Wiatr: 23 km/h