Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
czwartek, 29 lutego 2024 00:34
Reklama

Rekrutacja ruszyła. Którą żoliborską szkołę średnią wybrać?

Od 15 czerwca absolwenci szkół podstawowych mogą składać wnioski o przyjęcie do wybranych szkół średnich. Dziś ostatni dzień egzaminów ósmoklasistów, a już niedługo zakończenie roku szkolnego. Uczniów i ich rodziców czeka teraz jedna z najważniejszych decyzji w okresie edukacji. W której z żoliborskich szkół najlepiej spędzić najbliższe lata i jaki typ szkoły wybrać? Oto przewodnik dla tegorocznych absolwentów szkoły podstawowej.  Na Żoliborzu uczniowie mają do wyboru 10 szkół średnich. W ich skład wchodzą 4 licea ogólnokształcące, 4 technika i 2 szkoły branżowe. Każda ze szkół ma inną ofertę i inne podejście do uczniów. Szkołę, w której spędzimy następne 3, 4 lub 5 lat każdy musi wybrać indywidualnie wedle swoich zainteresowań. Musimy zdecydować także, czy chcemy iść do liceum, technikum czy szkoły branżowej. Warto więc zapoznać się z ofertami każdej ze szkół, aby móc wybrać tę, która pasuje nam najbardziej.

Liceum ogólnokształcące

Liceum to typ szkoły średniej dla osób, które w ciągu 4 lat chcą uzyskać ogólną teoretyczną wiedzę na temat świata. Mimo profilowanych klas w liceum nauczymy się ogólnej teorii, a aby uzyskać jakiś zawód i zdobyć w nim praktyczne doświadczenie, będziemy musieli spędzić kolejnych kilka lat na studiach. Na Żoliborzu znajdują się 4 licea ogólnokształcące:
I LO z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Limanowskiego przy ul. Felińskiego 15:
Szkoła znajduje się przy skrzyżowaniu ul. Felińskiego i al. Wojska Polskiego. W ofercie na przyszły rok znajduje się  8 oddziałów różnych profilach. Każdą z nich łączy rozszerzony język angielski. Wyjątkowy na tle innych szkół jest program tutoringowy realizowany w ramach projektu „Wychować Człowieka Mądrego”. KLASA A: Klasa typowo humanistyczna. Rozszerzone przedmioty to j. polski, historia i j. angielski. Jako drugi język obcy wybrać można francuski lub hiszpański. Oprócz zwykłych zajęć uczniowie uczestniczą w warsztatach dziennikarskich i wydają gazetę. Rok temu próg punktowy do tej klasy wyniósł 124,8 pkt. KLASA B: Klasa w połowie dla umysłów ścisłych, interesujących się mechanizmami rządzącymi światem rzeczywistym, a w połowie dla osób z pasją do komputerów, chcących kreować świat cyfrowy. Rozszerzonymi przedmiotami są matematyka, fizyka i j. angielski. Do wyboru jako drugi język są niemiecki i hiszpański. Podział na dwie grupy polega na tym, że klasa liczyć będzie 32 osoby. 16 z nich będzie rozszerzało fizykę, a drugie 16 informatykę. Zeszłoroczny próg punktowy to 137,85 pkt. KLASA C: Klasa stworzona z myślą o przyszłych prawnikach i politykach. Rozszerzyć tu można historię, wiedzę o społeczeństwie i j. angielski. Drugim językiem jest francuski lub niemiecki. Uczniowie tej klasy wydają gazetę i uczestniczą w wybranych przez siebie zajęciach nieobowiązkowych. Progiem punktowym rok temu były 132 pkt. KLASA D: Klasa dla humanistów pasjonujących się sztuką. To także klasa integracyjna, w której liczy się życzliwość, współpraca i chęć niesienia pomocy. Ten oddział liczy mniej osób od pozostałych. Pośród 15-20 uczniów znajduje się od 3 do 5 osób z orzeczeniami z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, czyli osób niepełnosprawnych. Program obowiązujący w tej klasie jest taki sam jak w równoległych. Rozszerzonymi przedmiotami są j. polski, historia sztuki i j. angielski. Drugim językiem obcym jest hiszpański. Uczniowie wspólnie chodzą na warsztaty do teatrów i muzeów. Przygotowują własne spektakle. Próg punktowy rok temu wyniósł 135,3 pkt. KLASA E: Klasa dla osób interesujących się światem z bardziej przyziemnej strony. Przedmioty rozszerzone to matematyka, geografia i j. angielski. Drugim językiem jest niemiecki lub hiszpański. Dla uczniów organizowane są dodatkowe zajęcia w szkole, na uczelniach i w organizacjach pozarządowych. Progiem punktowym w zeszłym roku było 141 pkt. KLASA F: Klasa dla pasjonatów natury i świata przyrody. Rozszerzonymi przedmiotami są biologia, chemia i j. angielski. Drugim językiem obcym jest hiszpański. Uczniowie uczestniczą w warsztatach chemicznych, farmaceutycznych i biologicznych. Rok temu próg punktowy wyniósł 153 pkt. KLASA G: Klasa dla osób interesujących się wieloma kulturami i społeczeństwem całego świata. Rozszerzone przedmioty to geografia, wiedza o społeczeństwie i j. angielski. Uczniowie biorą udział w symulacjach procesów sądowych. Zeszłoroczny próg punktowy to 132 pkt. Liceum znajduje się w dużym, schludnym budynku. Oprócz dobrze wyposażonych sal lekcyjnych dysponuje bogatą biblioteką, aulę ze sceną, dużą halą sportową, siłownią i zewnętrznymi boiskami. Według portalu waszaedukacja.pl zdawalność matur w 2019 r. z j. polskiego wyniosła 98,5% ze średnim wynikiem 58,08%, matematykę zdało 97,1% uczniów ze średnim wynikiem 61,36%, a angielski zdało 100% uczniów, średnio uzyskując wynik 81,97%.
XVI LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefanii Sempołowskiej przy ul. Popiełuszki 5:
Szkoła położona między blokami przy ul. ks. Popiełuszki. W ofercie na przyszły rok szkolny znajduje się 6 oddziałów o różnych profilach. Oprócz nauki szkolnych przedmiotów realizowanych jest wiele kół zainteresowań. Szkoła stawia na zainteresowanie uczniów kulturą Francji. Co roku prowadzone są także wymiany międzyszkolne z innymi państwami. To, co wyróżnia tę szkołę na tle innych, to możliwość pisania matury dwujęzycznej. KLASA 0A: Klasa wstępna. Cykl kształcenia trwa 5 lat. Po pierwszej klasie, w której tygodniowo odbywa się 18 godzin języka francuskiego, uczeń wybiera klasę pierwszą dwujęzyczną D albo F. Zeszłoroczny próg punktowy wyniósł 167,66 pkt. KLASA B: Klasa akademicka pod patronatem SGH. Idealna dla osób interesujących się ekonomią. Rozszerzonymi przedmiotami są matematyka, geografia i j. angielski. Drugim językiem obcym jest hiszpański lub francuski. Próg punktowy w zeszłym roku wyniósł 164,35 pkt. KLASA C: Klasa dla osób obytych w świecie, interesujących się kulturą i społeczeństwem. Rozszerzone przedmioty to historia, wiedza o społeczeństwie i geografia. Języki obce nauczane w tej klasie to angielski i francuski. Rok temu próg punktowy wyniósł 148,65 pkt. KLASA D: Klasa dwujęzyczna. Oznacza to, że niektóre przedmioty nauczane są po polsku i francusku. To francuski pełni rolę pierwszego języka obcego, więc kładziony jest na niego większy nacisk niż na j. angielski i to lekcji francuskiego jest więcej. Przedmiotami rozszerzonymi są matematyka, geografia i biologia. Zeszłoroczny próg punktowy to 120,29 pkt. KLASA E: Klasa dla pasjonatów otaczającego nas świata przyrody. Rozszerzonymi przedmiotami są biologia, chemia i matematyka. Języki obce to angielski i francuski. Rok temu próg punktowy wyniósł 159,95 pkt. KLASA F: Klasa dwujęzyczna. Oznacza to, że niektóre przedmioty nauczane są po polsku i francusku. To francuski pełni rolę pierwszego języka obcego. Drugorzędnym językiem obcym w tej klasie jest więc język angielski. Rozszerzonymi przedmiotami są historia, geografia i wiedza o społeczeństwie. Zeszłoroczny próg punktowy to 120,29 pkt. Szkoła umieszczona jest w dużym, nowoczesnym budynku, w którym znajduje się wiele przyjemnie ozdobionych klas. Oprócz tego posiada siłownię, dużą halę sportową, mała salę gimnastyczną. Na dworze znajduje się kompleks sportowy i ogród. Biblioteka szkolna wyposażona jest w specjalny księgozbiór francuski. Według portalu waszaedukacja.pl zdawalność matury ze wszystkich 3 obowiązkowych egzaminów w 2019 wyniosła 100%. Średni wynik z j. polskiego to 64,33%, matematyki 79,56%, a angielskiego 94,96%. Dla kandydatów do klasy 0A obowiązkowy sprawdzian kompetencji językowych odbędzie się 29 czerwca o godz. 12:00, a dla kandydatów klas 1D I 1F odbędzie się on 2 lipca o 10:00. Dodatkowe terminy to 27 lipca 12:00 dla klas 1D i 1F, a dla klasy 0A 29 lipca godz. 10:00.
LXIV LO im. Stanisława Ignacego Witkiewicza „Witkacego” przy ul. Elbląskiej 51:
Szkoła znajduje się na Zatrasiu przy skrzyżowaniu ulic Elbląskiej i Przasnyskiej. W jej ofercie są 4 oddziały. Jest to szkoła eksperymentalna. Główną różnicą między „Witkacym” a innymi szkołami jest podzielenie roku szkolnego na 3 trymestry, a nie 2 semestry. Oprócz tego klasy nie mają z góry ustalonych przedmiotów rozszerzonych. Każda klasa ma profil ogólny, różnicowane są jedynie na podstawie języków obcych. Klasa a – rosyjski, b – niemiecki, c – francuski, d – hiszpański. Język obcy to jedyny z góry przypisany przedmiot rozszerzony. Pozostałe dwa rozszerzenia każdy uczeń wybiera indywidualnie w środku drugiej klasy, gdy zdąży już poznać szkołę, nauczycieli oraz własne mocne i słabe strony. W tym celu każdy uczeń może skorzystać z pomocy indywidualnego tutora i doradcy zawodowego. Po wybraniu dowolnych dwóch rozszerzeń w klasie 3 i 4 uczniowie mogą skupić się tylko na rozszerzonych przedmiotach, ponieważ reszta przedmiotów zostaje zakończona na etapie drugiej klasy (oprócz matematyki, polskiego, historii, języków obcych, WF-u, godziny wychowawczej i religii lub etyki). Ze względu na specyfikę organizacji tej szkoły funkcjonuje ona na podstawie odmiennego ramowego Szkolnego Planu Nauczania, lecz realizuje wszystkie przedmioty zgodnie z podstawą programową MEN. KLASA A: Klasa z językami angielskim  i rosyjskim. Resztę rozszerzeń każdy uczeń wybiera indywidualnie w drugiej klasie i rozpoczyna ich realizację w trybie rozszerzonym w trzecim trymestrze drugiej klasy. Próg punktowy do tej klasy rok temu wyniósł 176,8 pkt KLASA B: Klasa z językami niemieckim i angielskim. Resztę rozszerzeń każdy uczeń wybiera indywidualnie w drugiej klasie i rozpoczyna ich realizację w trybie rozszerzonym w trzecim trymestrze drugiej klasy. Zeszłoroczny próg do tej klasy to 178,75 pkt. KLASA C: Klasa z językami francuskim i angielskim. Resztę rozszerzeń każdy uczeń wybiera indywidualnie w drugiej klasie i rozpoczyna ich realizację w trybie rozszerzonym w trzecim trymestrze drugiej klasy. Próg punktowy w zeszłym roku wyniósł 178 pkt. KLASA D: Klasa z językami hiszpańskim i angielskim. Resztę rozszerzeń każdy uczeń wybiera indywidualnie w drugiej klasie i rozpoczyna ich realizację w trybie rozszerzonym w trzecim trymestrze drugiej klasy. Rok temu próg do tej klasy wyniósł 182 pkt. Szkoła znajduje się w dużym, zabytkowym budynku. Posiada nowoczesną halę sportową, małą salę gimnastyczną i siłownię. Uczniowie mają do dyspozycji tartanowe boisko i ogród. Według portalu waszaedukacja.pl zdawalność obowiązkowych matur w zeszłym roku wyniosła 100%, a średni wynik z j. polskiego wyniósł 71,85%, matematyki 86,91%, a j. angielskiego 97,48%.
CXIV LO im. Jana Kilińskiego przy ul. Felińskiego 13:
Znajduje się przy skrzyżowaniu ulic Felińskiego i gen. Zajączka i jest częścią Zespołu Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego. W ofercie szkoły znajdują się 3 oddziały z innowacjami pedagogicznymi, czyli nowatorskimi rozwiązaniami programowymi, organizacyjnymi lub metodycznymi, mającymi na celu poprawę jakości pracy szkoły. Dodatkowo szkoła współpracuje m. in. z ASP w Warszawie, szkołą ratownictwa MEDITRANS, Teatrem Studio i Teatrem Powszechnym. KLASA A projektowanie plastyczne: Klasa zarówno dla początkujących i zaawansowanych osób z zainteresowaniami plastycznymi i humanistycznymi, które otwarte są na nowe techniki plastyczne. Oferuje zajęcia plastyczne wg innowacji plastycznej w formie rysunku, malarstwa i rzeźby. Przedmiotami rozszerzonymi w tej klasie są j. polski, historia i historia sztuki. Językami obcymi są angielski i niemiecki. Próg punktowy do tej klasy w zeszłym roku wynosił 73,2 pkt. KLASA C ratownictwo i pożarnictwo: Klasa dla osób posiadających podstawowe lub zaawansowane umiejętności pływania, które chcą je polepszać, zdobywając przy tym kartę pływacką i kartę ratownika wodnego. W klasie realizowana jest innowację z wychowania fizycznego. Każdy uczeń przechodzi warsztaty z pierwszej pomocy i uczestniczy w wyjazdach do jednostek Państwowych i Ochotniczych Straży Pożarnych. Kandydaci muszą posiadać zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do nauki pływania. Przedmiotami rozszerzonymi są j. angielski, biologia i wiedza o społeczeństwie. Językami obcymi są angielski i niemiecki. Próg punktowy w zeszłym roku wyniósł 87,25 pkt. KLASA D artystyczno-teatralna: Klasa realizująca innowację z plastyki. Idealna dla osób z zainteresowaniami humanistycznymi, literackimi i plastycznymi. Uczniowie uczestniczą w warsztatach teatralnych i plastycznych, lekcjach muzealnych, chodzą na spektakle do warszawskich teatrów. Dodatkowo uczestniczą w projekcie edukacyjnym „teatr bez granic”. Przedmiotami rozszerzonymi są j. polski, historia sztuki i j. angielski. Języki obce to angielski i niemiecki. Próg punktowy rok temu wyniósł 84,35 pkt. W budynku zespołu szkół znajdują się pracownie plastyczna, jubilerska, witrażu i ceramiki. Oprócz tego szkoła posiada dużą halę sportową, siłownię i zewnętrzne boisko. Biblioteka szkoły jest dobrze wyposażona i zinformatyzowana. Według portalu waszaedukacja.pl w zeszłym roku maturę z j. polskiego zdało 97,2% uczniów, a średni wynik wyniósł 56,81%. Matematykę zdało 86,1% uczniów ze średnim wynikiem 53,89%, a j. angielski zdało 96,9% uczniów z uśrednionym wynikiem 76,5%.

Technikum

Technikum to typ szkoły średniej dla osób, które po ukończeniu 5-letniej nauki chcą mieć zagwarantowane posiadanie praktycznych umiejętności do wykonywania danego zawodu. Oprócz realizacji normalnych przedmiotów w technikach uczniowie mają praktyki zawodowe i przedmioty przygotowujące do wykonywania danego zawodu. Na Żoliborzu znajdują się 4 technika:
Technikum Elektryczne nr 2 im. Synów Pułku przy ul. Gen. Zajączka 7:
Szkoła znajduje się przy skrzyżowaniu ulic gen. Zajączka i Mickiewicza, tuż obok peronów dworca Warszawa Gdańska. Wchodzi w skład Zespołu Szkół nr 28 Szkoła oferuje dwa oddziały. W trakcie edukacji uczniowie odbędą praktyki zawodowe i zdobywają uprawnienia SEP. Szkoła posiada licznych partnerów jak np. PGNiG i SWTP. KLASA A technik elektryk: Klasa dla osób, które cechują się umiejętnością analitycznego myślenia, pracy w zespole i odpornością na warunki pracy. Absolwenci posiadają umiejętności m. in. projektowania instalacji elektrycznych oraz sterowania silnikami elektrycznymi. Przedmiotami rozszerzonymi są matematyka i fizyka, a językami obcymi angielski i niemiecki. Próg punktowy do tej klasy rok temu wyniósł 49,5 pkt. KLASA B technik teleinformatyk: Klasa dla osób interesujących się informatyką, matematyką i posiadających umiejętności techniczne. Absolwenci tej klasy posiadają umiejętności m. in. projektowania i konfigurowania sieci, usług sieciowych i transmisji danych w sieciach. Przedmiotami rozszerzonymi są matematyka i informatyka. Języki obce to angielski i niemiecki. Próg punktowy w zeszłym roku wyniósł 92,9 pkt. Szkoła znajduje się w dużym, starym i dawno nieremontowanym budynku z zapleczem sportowym wewnętrznym i zewnętrznym. Według portalu waszaedukacja.pl w zeszłym roku zdawalność matury z j. polskiego wyniosła 100% ze średnim wynikiem 46,24%, zdawalność matematyki wyniosła 64,7% ze średnim wynikiem 39,29%, a egzamin z j. polskiego zdało 100% przystępujących i uzyskało średni wynik 70,94%. Średnia zdawalność egzaminów zawodowych wyniosła 27,37%.
Technikum Elektroniczne nr 3 im. Żołnierzy Armii Krajowej „Żywiciel” przy ul. Gen. Zajączka 7:
Szkoła ulokowana u zbiegu ulic gen. Zajączka i Mickiewicza tuż obok peronów dworca Warszawa Gdańska. W swojej ofercie ma 8 oddziałów z 6 różnymi profilami. Partnerami szkoły są firmy takie jak Shindler, czy Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów. W klasach trzeciej i czwartej uczniowie odbywają praktyki w zakładach pracy branży związanej z profilem swojej klasy. Szkoła bierze udział w programie Erasmus+. KLASA A technik elektronik: Klasa dla osób interesujących się elektroniką i matematyką. W tej klasie można nauczyć się m. in. montażu elementów elektronicznych, budowy urządzeń elektronicznych i ich konserwacji. Przedmioty rozszerzone to matematyka i fizyka. Językami obcymi do są angielski i niemiecki lub hiszpański. Próg do tej klasy w zeszłym roku wynosił 125,35 pkt. KLASA C, D, E technik informatyk: Klasa dla osób chcących w przyszłością zajmować się informatyką. Uczniowie tej klasy zdobywają umiejętności m. in. administrowania wewnętrzną siecią firmową, konfigurowania komputerów, routerów i oprogramowań oraz podstaw języków programowania. Przedmiotami rozszerzonymi są matematyka i informatyka lub fizyka. Językami obcymi są angielski oraz niemiecki, hiszpański lub rosyjski. Progiem punktowym w zeszłym roku było 138,5 pkt. KLASA F technik programista: Klasa dla osób wiążących swoją przyszłość z programowaniem stron i aplikacji. Uczniowie tej klasy uczą się m. in. tworzenia i administrowania stron WWW, programowania aplikacji internetowych oraz  tworzenia i administrowania relacyjnymi bazami danych. Przedmiotami rozszerzonymi są matematyka i fizyka. Języki obce to angielski i hiszpański. Próg do tej klasy rok temu wynosił 139 pkt. KLASA H technik elektryk: Klasa dla osób chcących w przyszłości montować i naprawiać sieci elektryczne. Uczniowie uczą się wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych i maszyn oraz ich konserwacji. Przedmiotami rozszerzonymi są matematyka i fizyka. Języki obce to angielski oraz niemiecki lub rosyjski. Próg punktowy w zeszłym roku wyniósł 99,3 pkt. KLASA I technik teleinformatyk: Klasa dla osób zainteresowanych pracą z komputerami  sieciami teleinformatycznymi. Nauczyć się w niej można projektowania sieci i administrowania nimi oraz serwisowania urządzeń i systemów. Rozszerzeniami są matematyka i fizyka, a językami obcymi angielski oraz niemiecki lub rosyjski. Próg punktowy rok temu wyniósł 122,9 pkt. KLASA J technik urządzeń dźwigowych: Klasa dla osób interesujących się sposobem działania i obsługi dźwigów, wind i schodów ruchomych. Uczniowie uczą się montażu, konserwacji, budowy, zasad działania i obsługi dźwigów. Rozszerzonym przedmiotem jest matematyka. Językami obcymi są angielski oraz niemiecki lub rosyjski. Zeszłoroczny próg punktowy to 60,45 pkt. Budynek szkoły jest stary, ale dobrze wyposażony. Według portalu waszaedukacja.pl Maturę z j. polskiego w zeszłym roku zdało 97,4% osób ze średnim wynikiem 50,64%, matematykę zdało 96,1% średnio zyskując 63,63%, a j. angielski zdało 98,7% średnio uzyskując 81,9%. Egzaminy zawodowe zdało 59,3% osób.
Technikum Samochodowe nr 3 im. Jana Paderewskiego przy ul. Włościańskiej 35:
Szkoła z ponad stuletnią tradycją mieści się w budynku przy skrzyżowaniu ulic Włościańskiej i Żelazowskiej. W swojej ofercie posiada 5 oddziałów z 3 różnymi kierunkami. Partnerami szkoły są m. in. Polski Związek Motoryzacyjny, Politechnika Warszawska i Tramwaje Warszawskie. Dla uczniów prowadzone są praktyki zawodowe w profesjonalnych zakładach pracy. KLASA A, B, C technik pojazdów samochodowych: Klasa dla osób interesujących się motoryzacją. Uczniowie uzyskują umiejętności m. in. kierowania samochodem, organizowania obsługi, oceny stanu technicznego i naprawy samochodów. Program wzbogacony jest o zajęcia z ratownictwa medycznego i bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przedmiotem rozszerzonym jest język angielski. Języki obce do wyboru to niemiecki i rosyjski. Próg punktowy rok temu wyniósł 21,75 pkt. KLASA D technik logistyk: Klasa dla osób chcących w przyszłości pracować w magazynach i branży transportowej. Absolwenci mają umiejętności m. in. prowadzenia dokumentacji magazynowej, przechowywania towarów oraz ich przyjmowania i wydawania. Przedmiotem rozszerzonym jest geografia. Języki obce to angielski oraz niemiecki lub rosyjski. Próg punktowy w zeszłym roku wyniósł 31,1 pkt. KLASA E technik mechatronik: Klasa dla osób z zainteresowaniami informatyczno-elektronicznymi. Uczniowie zdobywają umiejętności m. in. montowania, uruchamiania i konserwowania urządzeń i systemów mechatronicznych oraz ich programowania. Przedmiotem rozszerzonym jest matematyka, językami obcymi angielski i niemiecki. Próg punktowy rok temu wyniósł 53,05 pkt. Szkoła znajduje się w starym wymagającym remontu budynku, ale posiada dobrze wyposażony i wyremontowany warsztat samochodowy i zaplecze sportowe. Według portalu waszaedukacja.pl zdawalność matur w 2019 r. z j. polskiego wyniosła 87,5% ze  średnim wynikiem 42,13%, z matematyki 72,5% z wynikiem 49,74, a j. angielskiego 84,6% z wynikiem 62,63%. Zdawalność egzaminów zawodowych wyniosła średnio 68,6%.
Technikum Mechaniczne nr 7 im. Jana Kilińskiego przy ul. Felińskiego 13:
Szkoła należy do Zespołu Szkół nr 31 u zbiegu ulic Felińskiego i gen. Zajączka. W ofercie znajdują się 2 oddziały. Partnerami szkoły są m. in. Przemysłowe Centrum Optyki S. A., Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych i . Uczniowie mogą wziąć udział w programie Erasmus+ KLASA TO technik optyk: Klasa dla osób wykazujących się precyzją i cierpliwością. Uczniowie zdobywają umiejętności m. in. dobierania, wykonywania i dopasowywania okularów oraz wykonywania pomiarów oftalmicznych. Przedmiotami rozszerzonymi są matematyka i fizyka. Językami obcymi angielski i niemiecki. Próg punktowy rok temu wyniósł 47,95 pkt. KLASA TR technik reklamy: Klasa dla osób zainteresowanych mediami i marketingiem. Absolwenci posiadają umiejętności m. in. przeprowadzania analiz marketingowych i przygotowywania wniosków z programów badań rynkowych. Przedmiotami rozszerzonymi jest informatyka i j. angielski, a drugim językiem obcym jest niemiecki. Próg punktowy w zeszłym roku wyniósł 44,65 pkt. Szkoła znajduje się w tym samym budynku co CXIV LO. Według portalu waszaedukacja.pl zdawalność matur z polskiego rok temu wynosiła 71,4% ze średnim wynikiem 34,14%, zdawalność matematyki 87,5% ze średnim wynikiem 40,5%, a j. angielski zdało 85,7% uczniów średnio uzyskując wynik 71,71%. Zdawalność egzaminów zawodowych wyniosła 22,2%.

Szkoła branżowa I stopnia

Szkoła branżowa I stopnia, to typ szkoły, w którym spędzamy 3 lata. Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu z jednej z kwalifikacji, absolwenci otrzymują wykształcenie zasadnicze branżowe i kwalifikacje w danym zawodzie. Następnie takie osoby mogą kontynuować edukację w dwuletniej szkole branżowej II stopnia, podjąć pracę lub pójść do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, aby przygotować się do matury.
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 11 im. Jana Paderewskiego przy ul. Włościańskiej 35:
Szkoła znajduje się w budynku przy zbiegu ulic Włościańskiej i Żelazowskiej. W swojej ofercie posiada 4 oddziały. Szkoła współpracuje m. in. z Miejskimi Zakładami Autobusowymi, w których odbywają się praktyki zawodowe. KLASA BS_EM elektromechanik pojazdów samochodowych: Klasa dla osób interesujących się elektryką i motoryzacją. Absolwenci tej klasy umieją sprawdzać stan techniczny instalacji elektrycznej w samochodzie, montować i demontować samochodowe układy elektryczne oraz lokalizować i usuwać uszkodzenia w nich zawarte Zeszłoroczny próg punktowy do tej klasy to 32 pkt. KLASA BS_KM kierowca mechanik: Klasa dla osób interesujących się motoryzacją. Uczeń poznaje m. in. budowę i zasadę działania podzespołów i zespołów środków transportu, umie ocenić ich stan techniczny i dokonać naprawy. Próg do tej klasy rok temu wyniósł 19,25 pkt. KLASA BS_LAK lakiernik samochodowy: Klasa dla osób interesujących się pracą artystyczną z samochodami. Uczeń kończący klasę umie diagnozować i naprawiać powłoki lakiernicze. Zeszłoroczny próg punktowy to 38,65 pkt. KLASA BS_MPS mechanik pojazdów samochodowych: Klasa dla osób zainteresowanych motoryzacją. Absolwenci mają umiejętności diagnozowania, naprawiania i użytkowania samochodów. Próg do tej klasy rok temu wynosił 32,45 pkt. Szkoła znajduje się w tym samym budynku co Technikum Samochodowe nr 3. Posiada własny ośrodek szkolenia kierowców, w którym za darmo kształci uczniów do egzaminów na prawo jazdy i pracownię z kabiną lakierniczą. Według portalu waszaedukacja.pl zdawalność egzaminów zawodowych w zeszłym roku wyniosła 68,2%.
Branżowa Szkoła I stopnia nr 65 Rzemiosł Artystycznych  im. Jana Kilińskiego przy ul. Felińskiego 13:
Szkoła znajduje się przy skrzyżowaniu ulic Felińskiego i gen. Zajączka. W ofercie znajduje się 1 oddział. Partnerami szkoły są Cech Złotników, Zegarmistrzów, Optyków, Grawerów i Brązowników oraz różne zakłady złotniczo-jubilerskie. KLASA WZJ złotnik jubiler: Klasa dla osób z talentem plastycznym i artystyczną duszą. Uczniowie poznają nowe techniki jubilerskie i własnoręcznie wykonują wyroby jubilerskie. Zeszłoroczny próg punktowy wyniósł 44,05 pkt. Szkoła znajduje się w tym samym budynku co Technikum nr 7 i CXIV LO. Posiada nowoczesną i dobrze wyposażoną pracownię jubilerską. Według portalu waszaedukacja.pl zdawalność egzaminów zawodowych w zeszłym roku wyniosła 96,45%.

Szczegóły i terminy rekrutacji. Co zrobić?

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych trwać będzie do 10 lipca. Osoby chcące dostać się do klas dwujęzycznych, międzynarodowych, wojskowych, sportowych i oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji wniosek do szkoły złożyć muszą do 22 czerwca.
W lipcu tegoroczni absolwenci podstawówek dostaną także wyniki egzaminu ósmoklasisty. Wtedy od 31 lipca do 4 sierpnia konieczne będzie uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu. Każdy kandydat będzie mógł zmienić swój wniosek o przyjęcie, czyli zmienić szkoły, do których będzie kandydował oraz zmienić ich kolejność. Listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia. Pełen harmonogram rekrutacji dostępny jest na stronie kuratorium oświaty w Warszawie.

Podziel się
Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
PRZECZYTAJ
zachmurzenie umiarkowane

Temperatura: 7°CMiasto: Warszawa

Ciśnienie: 1021 hPa
Wiatr: 15 km/h